You are on page 1of 19

Izrada konstrukcija na osnovu

zadatih parametara
Proračun nosivosti, oblika i veličine
Materijal i alat za izradu konstrukcija
Metalne konstrukcije- konstrukcije koje su pretežno ili
potpuno izrađene od metala.

Konstrukcija se sastoji od dijelova, koji ugrađeni u


konstrukciju sačinjavaju funkcionalnu cjelinu.

Konstrukcije se dijele prema konstruisanju, izradi i primjeni


na:
 mostove
 zgrade
 transportna sredstva (brodovi, zrakoplovi, šinska vozila,
cestovna vozila)
konstrukcije industrijskih postrojenja (dizalice, pretovarni
mostovi, transporteri, rezervoari)
Kao materijal izrade se u metalnim konstrukcijama u
najvećoj mjeri primjenjuje čelik, pa onda aluminij.

Metalne konstrukcije karakteriziraju vrlo mala mašinska


dorada(priprema ivica i bušenje rupa) te spajanje gotovih
oblika dobivenih valjanjem (limovi kod limenih konstrukcija).
Tipovi konstrukcija

Oblik presjeka upotrijebljenih dijelova (elemenata)


konstrukcije i rješenje općeg oblika konstrukcije uvjetuju
podjelu metalnih konstrukcija na:
a) rešetkaste konstrukcije
b) limene konstrukcije
U svakoj konstrukciji cilj je postići najekonomičnije
iskorištenje materijala uz istovremenim zadovoljenjem
namjene i prenošenja opterećenja.
Izbor konstrukcije ipak ovisi o nizu faktora kao što je vrsta
naprezanja koja se u konstrukciji javlja.
Projekt konstrukcije mora sadržati dovoljne podatke za
konstrukcijsku razradu te detaljan proračun, usvojene
tehnološke postupke i samo izvođenje konstrukcije.

Tehnička dokumentacija

Tehničku dokumentaciju metalne konstrukcije čine:


 proračun
crtež
- tehnički opis
- posebni tehnički uvjet

Crtež treba pregledno sadržati sve o konstrukciji čime se omogućava


izrada konstrukcije.
Tehnički opis sadržava:
- opis namjene konstrukcije
- podatke o korištenju i transportu
- upute za montažu
Posebni tehnički uvjeti sadrže:
- posebne zahtjeve u vezi materijala
- plan zavarivanja
- kontrolu za vrijemei nakon izrade
Osnovni zadaci vrste, pa tako i proračuna metalnih konstrukcija, su
određivanje jedne, na temelju preostale dvije veličine :
Svaki proračun mora sadržavati slijedeće podatke:
- podatke o opterećenju
- podatke o primijenjenom materijalu
- podatke o geometrijskim karakteristikama poprečnog
presjeka elementa
- dokaze naprezanja (prema dopuštenom naprezanju σ)
- dokaze stabilnosti (izvijanje štapova, izvijanje limova)
- dokaze deformacija (funkcionalnost)
- dokaze sigurnosti veza
- dokaz izdržljivosti na zamor
Osnovni konstrukcijski elementi

Ekonomičnost primjene čelika u metalnim konstrukcijama


proizlazi upravo iz mogućnosti korištenja, oblikovanja i
prerade gotovih osnovni konstrukcijskih elemenata koji se
dijele na tri osnovne grupe:
a) trake (lamele) i puni profili
b) limovi
c) profilni nosači
Kao i sve, metalne konstrukcije imaju svoje prednosti i nedostatke.

Glavne prednosti metalnih konstrukcija su:


- moguća potpuna tvornička izrada konstrukcije te samim
time montaža gotovih dijelova
zahtijevaju vrlo malo strojne obrade (rupe, brušenje rubova,
popreni zavari na spojevima)
- laka adaptacija (prilagoavanje novoj funkciji)
- mogućnost demontaže i premještanja
- mogućnost kombiniranja različitih materijala
Nedostaci metalnih konstrukcija:
- potrebno održavanje radi zaštite od korozije
- neotpornost na požare (dobri vodiči topline te im porastom
temperature bitno padaju mehanička svojstva)

1676., Robert Hook formulirao zakon o ovisnosti naprezanja i


deformacija E =
- 1735., počinje industrijska proizvodnja čelika u redukcionim pećima

 1779., izveden prvi željezni most preko rijeke Severin Coalbrookdale-


u dužine 31 m
1853.-58., sagrađena prva zgrada s okvirom iz kovanog čelika, Cooper
Union (6 katova), SAD
Osnovni cilj pri odabiru materijala za metalne konstrukcije je da
materijal bude što jeftiniji, a da pri tom zadovolji tražena mehanička
svojstva.

Tako se kao materijali za metalne konstrukcije


uglavnom koriste čelici (obični konstrukcijski, ugljični, legirani),
aluminij (čisti aluminij i aluminijeve legure) i dr