NAMA: TAN HUEY KIM (850213-04-5466) TAN SWEE CHEN (850722-14-5510) NAMA PENSYARAH : EN.

ZAINI

PENDEKATAN PENGAJARAN y Merujuk kepada cara bagaimana sesuatu mata pelajaran diajarkan y Ditentukan oleh : i) kandungan mata pelajaran ii) penglibatan murid .

Contoh-contoh Pendekatan Pengajaran 1. 3. 4. Pendekatan Kesepaduan Pendekatan Induktif Pendekatan Deduktif Pendekatan Elektif . 2.

‡ Melibatkan: a) aktiviti mengumpul dan mentafsir maklumat b) membuat kesimpulan atau generalisasi .Pendekatan Induktif ‡ Khusus (contoh) Umum(konsep yang hendak diajar) ‡ Perlu mengenapasti matlamat pengajaran dan pembelajaran untuk menyediakan contoh-contoh yang berkaitan.

Langkah-langkah yang terlibat Langkah 1: Guru memberi contoh-contoh spesifik Langkah 2: Guru membimbing murid-murid memikir dan mengkaji contohcontoh tersebut melalui teknik penyoalan Langkah 3: Guru membimbing murid-murid mengkaitkan dan mengenalpasti konsep yang hendak disampaikan Langkah 4: Murid memahami konsep tersebut dan dapat mengaplikasikannya .

Mata Pelajaran Science Tahun 2 Makanan Haiwan Objektif: .Murid dapat menyenaraikan makanan yang dimakan oleh haiwan .Murid dapat mengklasifikasikan haiwan berdasarkan tabiat makanan .

Langkah 1 Guru memberi contoh spesifik : Kambing: rumput Harimau : arnab Ayam : cacing & jagung .

Langkah 2 Murid mengkaji dan mentafsir contoh-contoh khusus Haiwan yang makan tumbuhan sahaja Haiwan yang makan haiwan lain sahaja Haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain kambing harimau ayam .

Langkah 3 murid mengaitkan contoh dengan konsep yang hendak disampaikan y Haiwan yang makan tumbuhan sahaja herbivor y Haiwan yang makan haiwan lain sahaja karnivor y Haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan omnivor Herbivor kambing Karnivor harimau omnivor ayam .

Langkah 4 Murid memberi contoh lain seperti: Lembu ialah herbivor Singa ialah karnivor Beruang ialah omnivor .

khusus y Mencungkil ciri-ciri penting konsep berkenaan y Mengelakkan penghafalan .Pendekatan deduktif y Umum.

Langkah-langkah yang terlibat Langkah 1: Guru memperkenalkan pernyataan umum Langkah 2 : menerangkan kata kunci yang penting Langkah 3: memberikan contoh Langkah 4: murid mengkaji contoh-contoh spesifik. .

Langkah 1 Guru memperkenalkan pernyataan umum Haiwan dapat dikelaskan kepada 3 kumpulan iaitu: i) herbivor ii) karnivor dan iii) omnivor .

karnivor dan omnivor Herbivor haiwan yang makan tumbuhan sahaja Karnivor haiwan yang makan haiwan lain sahaja Omnivor haiwan yang makan tumbuhan dan haiwan lain .Langkah 2 Guru menerangkan kata kunci yang penting Menjelaskan maksud herbivor.

Langkah 3 Guru memberikan contoh Herbivor kambing Karnivor harimau omnivor ayam .

Langkah 4 Murid mengkaji contoh-contoh spesifik. Kambing rumput Harimau.arnab Ayam cacing dan jagung .

Kesimpulan Setiap pendekatan adalah berbeza dari segi konsep dan cara penggunaannya. . Kesan daripada penggunaan pendekatan yang sesuai ialah muridmurid akan mudah faham dan proses pengajaran dan pembelajaran berlaku dengan cepat dan mudah. Tujuan menggunakan pendekatan yang sesuai ialah supaya guru-guru dapat mencapai objektif yang diharapkan.

Sekian Terima Kasih .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful