You are on page 1of 22

MJERENJE PROTOKA

Mjerenje protoka vrlo je važan dio svakog industrijskog procesa


- Volumetrijski protok: volumen fluida koji prolazi neku tačku u
jedinici vremena (m3/s)

- Maseni protok: masa fluida koja prolazi neku tačku u jedinici


vremena (kg/s)

- Brzina protoka: brzina kojom fluid prolazi neku promatranu


tačku
- Mjerenje protoka je najčešće mjerenje nekoga svojstva fluida
- Fluidi čiji se protok najčešće mjeri su: tekućine
 Postoji nekoliko načina mjerenja protoka:

- MJERAČI PROTOKA DIFERENCIJALNOG PRITISKA


- TURBINSKI MJERAČI PROTOKA
- ELEKTROMAGNETSKI MJERAČI PROTOKA
- ULTRAZVUČNI MJERAČI PROTOKA
Mjerači protoka diferencijalnog (različitog ) pritiska

 Kada se u cijevi kroz koju protječe neka tekućina na


određenom mjestu nalazi suženje, različiti pritisak će se javiti
u dijelu suženja cijevi, a taj pritisak ovisi o volumetrijskom
protoku tekućine

- U ovakvom slučaju je potrebno biti u mogućnosti izračunati


volumetrijski protok iz diferencijalnog pritiska

- Izračun se radi uzimajući u obzir energiju fluida u protoku


 Najpoznatiji predstavnici mjernih uređaja diferencijalnog
pritiska su prigušnice, Dallove i Venturijeve cijevi te Pitotova cijev.

Prigušnica (orifice plate)- se sastoji od kružne ploče ubačene


između prirubnica dvije cijevi.

Kružna ploča ima otvor manjeg prečnika nego su to prečnici


cijevi te na taj način sužava površinu protoka fluida.

 Sužavanje presjeka izaziva razlike u pritisku prije i iza prigušnice,


tj. izaziva pad pritiska iza prigušnice a pad pritiska može iznositi i
do 50%
Dallove i Venturijeve cijevi

 Pošto prigušnice izazivaju veliki pad pritiska (do 50%) u


slučajevimja kada to nije prihvatljivo koriste se Dallove i
Venturijeve cijevi.
Kod ovih mjernih uređaja pad pritiska iznosi od 5 – 10% , ali
je i diferencijalni pritisak smanjen
- Izlazni signal iz Venturijeve cijevi je svega 30% snage
signala kod prigušnice za iste uvjete dok je kod Dallove cijevi
oko 60%
Skuplje su za proizvesti (npr. Venturijeva cijev bi trebala biti preko 2m
duga kad bi imala suženje dugo 25 cm i promjera 15cm)

- Izvedba suženja Dallove cijevi najčešće se ugrađuje u postojeće


cijevi, ali može biti i posebna izvedba cijevi sa suženjem
Za razliku od prethodnih mjernih uređaja protoka koji mjere
volumetrijski ili maseni protok, Pitotova cijev mjeri brzinu protoka u
određenoj tački. Pitotova cijev je mjerni uređaj koji se sastoji od
dvije kapilare spojne na diferencijalni manometar. Mjerni signal je
razlika dva pritiska.

 Mjeri se statički pritisak fluida P2i pritisak fluida P1


Turbinski mjerači protok

Sastoje se od male turbine (najčešće s 4 krila) .

Brzina okretaja turbine proporcionalna je brzini protoka


fluida

Krila turbine izrađena su od feromagnetičnog metala i


prolaskom kraj magnetskog detektora induciraju magnetski
tok (fluks)
Turbinski mjerači protoka su dosta skupi te budući da imaju rotor kao
pokretni dio više su podložni oštećenjima nego mjerači protoka
diferencijalnog pritiska.
Elektromagnetski mjerač protoka

Fluid djeluje kao vodič napona,a na stijenkama cijevi su


postavljene dvije elektrode (izolirane od same cijevi).

Magnetski tok B se nanosi okomito na protok te se javlja


napon E koji prelazi s elektroda i koji iznosi:
Anemometri s ugrijanom žicom ili metalnim filmom koriste se za
mjerenje brzine fluida i to uglavnom za dinamička mjerenja, kada
se zahtijeva velika brzina odziva.

Rad anemometra s ugrijanom žicom temelji se na promjeni


otpora ugrijane žice zbog promjene odvođenja topline u
ovisnosti o brzini fluida.

Žice su uglavnom od platine, volframa i nikla, duljine oko 5 mm i


debljine 5 – 10 µm, otpora u hladnom stanju od 2 do 10 Ω.
Žica je pričvršćena za dva držača koji su malih dimenzija da ne bi
znatnije utjecali na brzinu strujanja na mjestu na kojem je
postavljen anemometar.

Anemometar s ugrijanom žicom osjetljivi su na mehaničke


udare, a također postoji mogućnost pregaranja pri previsokoj
temperaturi zagrijavanja.

Zbog toga se u novije vrijeme koriste senzori u obliku tankog


filma napareni na kvarcnu ili keramičku podlogu