You are on page 1of 6

Select Methods

(Memilih kaedah, Media dan Bahan Pengajaran & Pembelajaran)

Rancangan yang teratur


untuk mencapai matlamat

Menjaminkan
keberkesanan PdP

Tingkatkan kebolehan dan


objektifnyang hendak
dicapai
Sesuaikan dengan
aktiviti PdP Soal Jawab

Perbincangan

Aktiviti kumpulan dan


latihan

Bercerita
Kaedah Contoh
Berlakon

Pengetahuan terdahulu

Menggalakan pemikiran
Kriteria yang perlu
diambilkan
Mewujudkan motivasi
sebelum memilih
kaedah Memupuk nilai dan sikap
yang positif
Membolehk
an mesej
atau
Format
maklumat
media yang Contoh :
disampaika
dipilih perlu Slaid, Video
n secara
sesuai tayangan,
bermakna
dengan komputer,
kebolehan Multimedia
pelajar. MEDIA
• Isi pelajaran yang menjadi fokus
pelajaran
Bahan
• Contoh : Buku teks, Nota latihan
Contoh aktiviti yang menggunakan pelbagai kaedah dalam P&P.

Sasaran murid : Tahun 6


Tajuk : Keselamatan Jalan Raya
Kaedah 1 :
Soal Jawab

Kaedah 2 :
Tayangan + Penerangan Video

Kaedah 3 :
Teknik Perbincangan Kumpulan

Kaedah 4 :
Main peranan

Kaedah 5 :
Latihan