You are on page 1of 5

ANTONIM

KONSEP ANTONIM
Perkataan antonim Asmah Haji Omar (2008)
berasal daripada Bahasa Abdullah (2005) – – antonim merupakan kata
Yunani Kuno, iaitu memanggil antonim itu lawan dan maknanya ialah
onoma yang bererti sebagai perkataan kata yang mempunyai
‘nama’ dan anti yang berlawan. pertentangan dari segi
bererti ‘melawan’. makna dengan kata lain.

Kesimpulannya, antonim
Kamus Dewan Eidisi
ialah sesuatu kata yang
Keempat (2010) –
mempunyai kata yang
antonim membawa
berlawanan dengannya.
maksud yang berlawan
Contohnya jantan-betina,
kata lain.
ringan-berat.
Tidak semua perkataan mempunyai
pertentangan makna satu lawan satu.

Kata nafi ‘tidak’ digunakan bagi menunjukkan


pertentangan makna tersebut. Contohnya:
lena – tidak lena
mati – tidak hidup

Menurut Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim dan Moh Ra’in


Shaari (2009), antonim boleh dibahagikan kepada tiga
kategori, iaitu:
 antonim berpasangan (komplemen)
 antonim berperingkat (sering dikaitkan dengan kata
adjektif)
 Antonim berhubungan (kata bertentangan yang
berhubungan)
PEMBAHAGIAN ANTONIM
Jenis antonim Keterangan Contoh
Antonim berpasangan - Pasangan perkataan berlawanan yang - hidup – mati
melengkapi antara satu sama lain. - sihat - sakit
- Turut dikenali dengan nama antonim - siang – malam
komplemen. - positif – negatif
- tanya – jawab

Antonim berperingkat / - Turut dikenali sebagai antonim tafsiran. - besar – kecil


hubungan darjat - Peringkat ini berasaskan kata sifat atau - tebal – nipis
kata yang menunjukkan keadaan - muda – tua
dalam kategori yang sama. - tinggi – rendah
- Ukuran, bentuk, usia dan sebagainya.

Antonim berhubungan - Perkataan yang berlawanan makna - pekerja – majikan


tetapi mempunyai hubungan. - murid – guru
- Atonim jenis ini adalah pertentangan - kakak – adik
yang menunjukkan hubungan dalam - ibu – ayah
kekeluargaan, tugas atau organisasi. - pensyarah – pelaja
- beri – terima
- jual – beli