You are on page 1of 11

USKOČNICI-POJAM I VRSTE

Uskočnik ili sigurnosni prsten- Seegerov prsten- služi kao


osigurač od osnog pomaka osovine ili vratila, odnosno dijelova
koji leže na osovini ili vratilu, ili su umetnuti u odgovarajuće
kućište.

Najčešće se upotrebljavaju kao osigurači od ispada svornjaka, za


pozicioniranje valjnih ležajeva na vratilu i u kućištu, te za osno
pozicioniranje raznih strojnih dijelova (kolotura, ramenica,
zupčanik) na osovine ili vratila.

Vanjski i unutarnji uskočnici navlače se specijalnim kliještima za


uskočnike na svornjake, osovine i vratila ili uvlače u provrte
Uskočnici se dijele na:

vanjske uskočnike koji se umeću u odgovarajuće oblikovan žlijeb na


osovini ili vratilu;
- mjere vanjskih uskočnika i žljebova u osovini ili vratilu standardizirane
su prema DIN 471.

unutarnje uskočnike koji se umeću u odgovarajuće oblikovan žlijeb u


kućištu;
- dimenzije unutarnjih uskočnika i žljebova u kućištu standardizirane su
prema DIN 472.
Uskočnici se izrađuju od čelika za opruge koja osigurava potrebna
svojstva elastičnosti uskočnika.

Prilikom ugradnje uskočnike je potrebno posebnim kliještima


primjereno elastično deformirati (vanjske uskočnike rastegnuti, a
unutarnje suziti), kako bi ih se moglo umetnuti u žlijeb na osovini ili
vratilu, odnosno u kućištu.

U smjeru prema slobodnim krajevima uskočnici imaju nešto smanjen


poprečan presjek, čime je osigurana jednakomjerna elastičnost
uskočnika po čitavom obodu, te jednakomjeran površinski pritisak na
stjenke žljebova u radijalnom smjeru
SEGER UNUTRAŠNJI