assalamulaikum w.b.

t & Salam Sejahtera

KESAN PENYALAHGUNAAN DADAH KEPADA JIWA
Arzmi b. Abdullah (2070053) Mohd Hamran b. Mat Zain (2070021) Mohd Khahar b. Mohd Nor (2070052)

DEFINISI
Maksud dadah: Adalah bahan kimia yang boleh mempengaruhi minda, mengubah fungsi badan, perasaan dan kelakuan pengguna. Dadah ialah bahan kimia psikoaktif yang mempunyai kesan paling ketara ke atas sistem saraf seperti menyebabkan keadaan mabuk, khayal, ketagih, gangguan tingkahlaku dan sebagainya. “Islam Memusuhi Dadah” 1993.

DEFINISI
Penyalahgunaan dadah: Pengambilan dadah tanpa nasihat atau arahan doktor secara berlebihan dengan tujuan untuk mencari kepuasan dan keseronokan. Cara pengambilan: dihisap, disuntik, dihidu, dimakan dan sebagainya. Penyalahgunaan dadah: Menggunakan dadah untuk tujuan yang tidak menepati kehendak dan izin syarak serta kesan-kesan buruk daripada penggunaannya terutama kepada agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

DEFINISI
Jiwa adalah satu istilah yang merangkumi ragam, tingkah laku dan pemikiran seseorang.

Jiwa adalah nyawa, roh dan batin. (Kamus Dewan)

DADAH DARI SUDUT AGAMA DAN MORAL
Pandangan Agama Islam Sabda Rasulullah s.a.w. berbunyi : ‫ٍرْمَخ ُّلُكَو ٌرْمَخ ٍرِكْسُم ُّلُكٌماَرَح‬ Maksudnya : “ Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap khamar adalah haram”. (Riwayat Muslim)

Para ulama' mengharamkan penyalahgunaan dadah di antaranya kerana berdasarkan firman Allah S.W.T yang bermaksud: " Wahai orang-orang yang beriman! sesungguhnya khamar (arak ataupun dadah), berjudi, menyembah berhala dan bertenung nasib adalah perbuatan keji dan kotor yang terdiri dari amalan syaitan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu supaya kamu memperoleh kejayaan. (Surah al-Maidah:90)"

DADAH DARI SUDUT AGAMA DAN MORAL
Pandangan Agama Buddha

Pancasila yang ke-5, iaitu ayat yang berbunyi; "Sura-meraya-majja-pamadatthana-veramani sikkhapadam samadiyami " yanq bermaksud: "Aku berikrar akan melatih diri menghindari minuman keras dan benda-benda yang mengkhayalkan."

DADAH DARI SUDUT AGAMA DAN MORAL
Pandangan Agama Buddha Menurut Mahaguru Buddha dalam “Mangala Sutta” ke arah mencapai rahmat : To cease andabstain from evil, Forbearance with respect to intoxicants and steadfastness in virtue, This is the highest blessing”. (Berpantang daripada mengambil dadah dan arak adalah suatu berkat, suatu kurnia, suatu anugerah yang paling tinggi).

Dalam “Parabhava Sutta” (Discourse on the Cause of Dowbnfall) : “He who is addicted to women, to liquour drugs, to gambling and squanders whatever he earns, This is the cause of downfall.” (Seseorang yang ketagih arak/dadah menyebabkan leruntuhan dan kemunduran yang juga boleh dianggap sebagai kecelakaan)

DADAH DARI SUDUT AGAMA DAN MORAL
Pandangan Agama Kristian “Drug abuse can cut us off from the world of rality. They can bring us into conflict with laws. They can aggravate personality defects and prevent us from confronting the less pleasant aspects of ourselves our environments” (Penggunaan dadah boleh memisahkan kita dari dunia yang sebenar. Ia boleh membawa kita bercanggah dengan undang-undang. Ia boleh memburukkan peribadi serta menghalang kita untuk menghadapi masalah diri dan alam persekitaran yang kurang baik.) “Or do you not know your body is the temple of the Holy Spirit within you who is in you since you received Him from God” (1 Cor.6:19) (Badan kamu adalah rumah Roh Kudus yang telah berada dalam diri kamu sejak kamu menerimanya daripada Tuhan.)

DADAH DARI SUDUT AGAMA DAN MORAL
Pandangan Agama Hindu Dari sebuah Buku Tamil (Kural) menyebutkan bahawa: “Dipisahkan daripada deria adalah mereka yang memabukkan diri (pengguna dadah), tidak ada bezanya mereka daripada yang tidur mahupun yang telah mati”

Dharma Hindu mengatakan bahawa setiap tindakan seseorang adalah dikawal oleh Dharma atau sifat yang terpuji. Setiap perbuatan atau tingkahlaku yang salah, berbahaya atau mencederakan diri mereka atau orang lain dikira “adharmic” di mana balasannya adalah penderitaan. Oleh kerana itu, penggunaan dadah juga dianggap sebagai “adharmic”.

DADAH DARI SUDUT AGAMA DAN MORAL
Pandangan Agama Orang Sikh “Kabir ganja, Meat, Opium, Marijuana, whosoever consumes them, (their) pilgramages, fasts, other strict religious acts, (are of no avail) and they will go to hell” Guru Granth Sahib, pg 1377 (Sesiapa yang makan ganja, daging, candu atau marijuana, penziarahan tempat suci, puasa dan perlakuan agama yang lain mereka (tidak berfaedah) dan mereka kan masuk nereka). Prinsip kehidupan Bhai Desa Singh (1970) :“Meat, use of tobacco, hashish, tobacco, (other ways), (smoking) ganja, opium, toddy, candu (using its smoke). In their direction do not even look. This shall be a Sikh’s Discipline.” (Daging, penggunaan tembakau, hashish, tembakau (cara lain), (merokok) ganja, candu, todi (menggunakan asapnya). Jangan pandang ke arah ini. Inilah disiplin Sikh).

KESAN DADAH KEPADA JIWA
Kegelisahan (Neurosis) Rasa mudah naik darah, tidak boleh menumpukan perhatian, tidak dapat tidur, merasa takut atau fobia, resah, gentar, sejuk tangan dan gejala-gejala badan yang lain. Kepiluan (Depression) Rasa sedih, tidak berminat dalam aktiviti-aktiviti biasa, merasa lemah, sukar tidur dan tidak lalu makan, menangis tanpa sebab dan mungkin menyimpan rasa hendak bunuh diri. Psikosis Hilang perhubungan dengan alam nyata dan hidup di dalam alamnya yang tersendiri.

KESAN DADAH KEPADA JIWA
Allah berfirman dalam surah al-An’am ayat 151 berbunyi :

‫قلحاب لا للها مرح تيل سفنل اولتقت لو‬
Maksudnya :” …dan janganlah kamu membunuh jiwa yang telah diharamkan Allah melainkan dengan jalan yang hak.…”

KESAN DADAH KEPADA JIWA
Firman Allah S.W.T. Janganlah kamu membunuh diri kamu sesungguhnya Allah berbelas kasihan terhadap kamu. (Annisa_ ayat 29).

KESAN DADAH KEPADA JIWA
Seseorang yang menjadi penagih dadah atau arak, akidahnya boleh menjadi rosak seperti sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: "Penagih khamar (arak ataupun dadah) sama seperti penyembah berhala." (Riwayar Ahmad dan Ibnu Majah) Firman Allah S.W.T. dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 195 berbunyi :

‫ةكلهتل لىا مكيديأب اوقلت لو‬
Maksudnya : “… Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan …”

KESAN DADAH KEPADA JIWA
(28)

ُ ‫اّذِينَ آمَ ُواْ َ َطْمَ ِ ّ ُُو ُ ُم ِذِك ِ ا ّ أَلَ ِذِك ِ ا ّ َطْمَ ِ ّ الْ ُُو‬ ‫ن وت ئن قل به ب ْر ل ب ْر ل ت ئن قل ب‬ ‫ل‬

Maksudnya : (Iaitu) orang-orang yang beriman dan tenang tenteram hati mereka dengan zikrullah”. Ketahuilah dengan “zikrullah” itu, tenang tenteramlah hati manusia. (Surah Ar-Ra’d, Ayat 28)

KESAN DADAH KEPADA JIWA
Firman Allah:— Yang bermaksud: “...Dan janganlah kamu sengaja mencampakkan diri kamu ke dalam bahaya kebinasaan; dan baikilah (dengan sebaik-baiknya segala usaha dan) perbuatan kamu; kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang yang berusaha memperbaiki amalannya.” (Surah Al-Baqarah: 195).

KESAN DADAH KEPADA JIWA
Amalan penagih dadah atau arak juga tidak diterima oleh Allah S.W.T selama 40 hari, kecuali dia bertaubat dengan memenuhi syarat-syarat taubat seperti sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud: " Barangsiapa yang meminum arak (atau menagih dadah) tidak diterima solatnya oleh Allah selama 40 hari, jika dia bertaubat Allah akan menerima taubat-Nya. "

Hadis yang diriwayatkan oleh at-Tirmizi, NabiMuhammad s.a.w memberi peringatan kepada umat Islam dengan sabdanya yang bermaksud: “Setiap daging yang tumbuh daripada makanan yang haram, maka api nerakalah yang layak baginya.”

SEKIAN, TERIMA KASIH

KESAN DADAH KEPADA JIWA

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful