You are on page 1of 19

1.

KONSEP TINGKAH LAKU


BERMASALAH
Perlakuan yang dimanifestasikan secara
konsisten dalam satu jangka masa lama
yang akan memberi kesan buruk dalam
perkembangan pembelajaran murid dan
seterusnya menghalang mereka terlibat
secara aktif di dalam atau di luar bilik
darjah.
DEFINISI
 Tingkahlaku bermasalah boleh didefinisikan sebagai tingkah laku yang
tidak normal dan terkeluar dari nilai dan norma sosial masyarakat,tidak
kira di dalam kehidupan bermasyarakat atau termasuk sekolah.

 Berdasarkan dari kajian dan pemerhatian oleh pakar psikologi, didapati


tingkah laku bermasalah ini timbul kerana kurangnya keupayaan
individu dalam proses mengadaptasi atau akomodasi apabila
menghadapi perubahan situasi dalam alam persekitaran. Ini
menyababkan berlakunya gangguan emosi dan aktiviti kehidupan
individu serta seterusnya mengganggu kestabilan dan keharmonian
persekitarannya.

 Dalam konteks pendidikan, tingkah laku bermasalah merujuk kepada


sebarang tingkah laku yang yang boleh merosakan kelancaran dan
keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran khususnya di
dalam bilik darjah.
 Kindsvatter (Levin & Nolan, 2004) - tingkah laku
bermasalah atau salah laku.
 Feldhusen (Levin & Nolan, 2004)-gangguan
terhadap perlaksanaan proses pengajaran yang
lancar.
 Emmer dan rakan-rakan (Levin & Nolan, 2004) -
mengganggu pengajaran guru serta pembelajaran
beberapa orang murid untuk jangka masa tertentu.
 Shrigley (Levin & Nolan, 2004) apa jua tingkah
laku yang mengganggu pengajaran guru atau
bersifat tidak selamat dari segi psikologi mahupun
fizikal ditakrifkan sebagai tingkah laku distruptif.
DIRI MURID GURU
DISTRUPTIF

SEKOLAH

JENIS-JENIS SEBAB BERLAKU LATAR


DISTRUKTIF
TINGKAH MASALAH BELAKANG
LAKU DISIPLIN & MURID
TINGKAH LAKU

TINGKAH LAKU
BERMASALAH
KONSEP MASALAH DALAM BILIK
DISIPLIN DARJAH
& TINGKAH
LAKU
DISIPLIN &
BERMASALAH HIPERAKTI PENDIA
TINGKAH LAKU
BILIK DARJAH F M

SENSITIF MENIPU

KURANG BERI
PERHATIAN
Tingkah laku
membahayakan orang
lain :-
DISTRUPTIF ◙ Hiperaktif
◙ Kelakuan nakal
◙ Bising
◙ Bergerak sesuka hati
◙ Ketawa kuat
◙ Agresif secara
JENIS-JENIS lisan/fizikal
TINGKAH
LAKU
Tingkah laku
membahayakan diri,
sekolah, masyarakat :-
◘ Permusuhan nyata
◘ Vandalisme
◘ Kumpulan liar
DISTRUKTIF ◘ Klik
◘ Geng
DIRI GURU
MURID

• Kebosanan dengan aktiviti kelas • Penyampaian kandungan


• Masalah emosi guru tidak jelas
• Kekurangan keperluan fisiologi • Penyediaan bahan yang
• Percubaan gaya baru tidak relevan

LATAR SEKOLA
BELAKANG H
MURID

• Penceraian ibu bapa • Peraturan yang ketat


• Penyakit kronik yang serius • Ruang pembelajaran yang tidak
• Kematian ahli keluarga relevan dan tidak bermakna
• Sosioekonomi keluarga • Terpaksa mematuhi autoriti guru-
guru
KURANG MEMBERI Murid tidak mendengar apabila guru mengajar dan tidak
PERHATIAN
fokus semasa P & P dijalankan

Kanak-kanak bersifat impulsif dan sering mengganggu


perbualan, aktiviti atau menyatakan sesuatu tanpa
HIPERAKTIF berfikir

Murid mudah mengalih perhatiannya dan sukar


menyiapkan tugasan

PENDIAM Murid ini tidak melibatkan diri dalam aktiviti perbincangan


kelas, tidak menyumbangkan dan bertukar idea

SENSITIF Murid ini sukar ditegur dan mudah merajuk


SENSITIF
PENDIAM
Sentiasa memerlukan peneguhan dan sokongan

Murid ini mempunyai kecenderungan untuk tidak


MENIPU
MENIPU
bercakap benar
Klasifikasi tingkah laku
bermasalah.
 Tingkahlaku bermasalah boleh
diklasifikasikan kepada dua :
a) tingkahlaku masalah dalaman.
b) tingkahlaku masalah luaran.
Tingkahlaku masalah dalaman Tingkahlaku masalah luaran
Kebimbangan, perasaan takut Mengingkar arahan
Sedih, murung Menentang
Bersikap apetatik (tidak Agresif
mempedulikan)
Suka menyendiri, penarikan diri Argumentatif (suka berhujah)
Kecenderungan menyalahi diri Tidak mempercayai,
sendiri, perasaan serba salah kecenderungan menyalahi orang
lain
Perasaan rendah diri Destruktif
Malu, terlalu sensitif Menipu, mencuri
Keasyikan pemikiran tentang Sukar mengawal diri dan cemburu
sesuatu perkara
Ciri-ciri masalah tingkahlaku.
Kebanyakkannya akan mengalami gangguan
daripada aspek berikut:
I) Interaksi sosial
2) Komunikasi ( lisan dan bukan lisan)
Sukar untuk meluahkan keinginan sendiri.
3) Minat dan aktiviti.
Suka membuat gerakan yang berulang-ulang
yang aneh.
4) Masalah dalam aktiviti motor/ fizikal
Menjadi terlalu aktif atau terlalu lembap.
Faktor-faktor yang
mempengaruhi.
 Mewarisi sifat atau tingkah laku bermasalah.
- ketidakseimbangan biokimia dalam diri seseorang,
masalah neurologi atau kecederaan sistem saraf pusat.
 Faktor behavioral.
- kegagalan mempelajari tingkahlaku menyesuaikan diri.
 Faktor sosiologi:
- melabel individu berdasarkan latar belakang dan pengaruh
budaya sesuatu masyarakat.
 Perubahan dalam sesebuah keluarga.
-Contoh: kelahiran adi beradik yang baru, penceraian atau
ibu bapa tiri baru.
 Media massa.
-Cerita-cerita ganas dan lucah.
KAEDAH MENGENAL PASTI MURID YG
MEMPUNYAI TINGKAH LAKU BERMASALAH

 Kaedah Berasaskan Ujian


 Kaedah bukan ujian
- pemerhatian
- temuduga
- kaedah penyelidikan
 Kajian Kes
 Kajian Dokumen
 Kajian Rentasan
 Kajian Menegak
Mengenal pasti kanak-kanak
bermasalah tingkah laku
 Kesukaran dalam pembelajaran yang
sukar dinyatakan secara intelektual,
sensori dan faktor kesihatan.
 Kesukaran mewujudkan interaksi
dengan guru dan rakan.
 Tingkah laku abnormal dalam situasi
biasa.
 Menunjukkan kelakukan yang berkaitan
dengan rasa takut.
TEKNIK PENGURUSAN TINGKAH LAKU

 AlatPengukuran
Personal
 Teknik Pencegahan
 Tindakan
Pembetulan
Cara-cara guru mengatasi
tingkah laku bermasalah
 Belajar Sambil Bermain.
 Main Peranan.
 Kaedah dan Teknik Pemudahcaraan.
 Tunjuk Cara (Demonstrasi).
 Peneguhan Positif.
 Peneguhan Negatif.
PENGURUSAN TINGKAH LAKU
 Mengenal pasti tingkah laku bermasalah
murid
 Tentukan matlamat t/laku yg diinginkan
 Pilih strategi yg sesuai
 Aplikasi strategi
 Ubahsuai dan ubah strategi jika gagal
 Apilkasi strategi baru secara sistematik
Implikasi kepada pengajaran dan
pembelajaran
 Murid yang lain tidak dapat
menumpukan perhatian kepada P&P.
 Mewujudkan pergaduhan.
 Interaksi antara guru dengan murid lain
terganggu.
 Proses P&P tidak dapat berlangsung
dengan lancar.
IMPLIKASI TINGKAH LAKU BERMASALAH
KEPADA PROSES P & P

Mengawal bilik darjah


termasuk mengurus tingkah
laku bermasalah akan
menjamin keberkesanan P
& P. Jika ia tidak diambil
dgn serius wlp persediaan
dibuat dgn baik objektifnya
tidak akan tercapai.