You are on page 1of 15

Asas Elektronik

2.2.3 Litar skematik

Disediakan oleh:
Chong Wan Yiik
Litar Skematik

Lukisan skematik menunjukkan penyambungan komponen


elektronik dalam bentuk simbol.
Litar
Penguat

Litar
Skematik
Litar Litar
Pemasa Pengesan
Litar Penguat
Penguat (Bahasa Inggeris: amplifier) ialah mana-mana
alat yang boleh mengubah, ataupun selalunya akan
menaikkan amplitud sesuatu isyarat. Isyarat itu
selalunya adalah voltan ataupun arus elektrik.

Penguat pada sistem stereo


rumah berfungsi sebagai
pengulang
Litar Penguat
Contoh elektronik penguat
Transistor
Transistor
Beberapa fungsi Transistor antaranya adalah sebagai
Penguat arus, sebagai Switch (Pemutus dan
penghubung), dan lain-lain lagi.
 Transistor terdiri dari 3 Terminal (kaki) iaitu Base(B),
Emitter (E) dan Collector(C).
 Berdasarkan strukturnya, Transistor terdiri daripada 2
iaitu PNP dan NPN.
Bagaimana transistor bertindak sebagai
penguat
Arus kecil pada base digunakan untuk mengawal arus
yang lebih besar. Ini bermakna apabila arus pangkalan
berubah maka pengukuhan terjadi dan arus lebih
besar akan mengalir dari collecter ke emitter
Litar Pemasa
Litar Pemasa
Pemasa 555 adalah sebuah litar bersepadu (LB) yang
boleh menghasilkan denyutan voltan pada
frekuensi-frekuensi tertentu bergantung kepada rekaan
litar.
I.C. terdiri daripada gabungan komponen-komponen
elektronik seperti transintor, perintang tetap, diod, dan
pemuat dalam satu pakej kecil.
Fungsi I.C. ialah untuk menjadikan satu litar yang
kompleks itu kecil bagi menjimatkan ruang.
I.C. banyak digunakan dalam peralatan elektronik seperti
mesin kira, komputer dan televisyen.
IC ini mempunyai lapan pin. Di bawah menunjukkan
nombor-nombor pin dan juga nama pin tersebut.
Pin 1: bumi
Pin 2: picu
Pin 3: keluaran (output)
Pin 4: set semula masa (reset)
Pin 5: voltan kawalan (control voltage)
Pin 6: ambang (threshold)
Pin 7: nyahcas (discharge)
Pin 8: punca positif (3V hingga 15 V)
Litar Pengesan
LDR( Light Dependent Resistor )
Fungsi LDR

Cahaya diterima rendah, rintangan LDR


tinggi. Current tidak dapat mengalir ke
base transistor, LED tidak menyala.

Cahaya diterima tinggi, rintangan LDR


rendah. Current mengalir ke base
transistor, LED menyala.
Sekian Terima Kasih