You are on page 1of 10

Proiect Statistica

Echipa 3
a) indicatorii tendinţei centrale: valoare mediană şi valoare modală (dacă este posibil se va
utiliza şi valoarea medie)

Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation Skewness Kurtosis

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic Std. Error
Media de 50 6,20 9,35 8,0108 ,69735 -,247 ,337 -,554 ,662
absolvire

Valid N (listwise) 50
b) indicatorii specifici variabilelor binare;
c) se va analiza normalitatatea unor repartiţii;

Genul
Statistics Cumulative
Media de absolvire Frequency Percent Valid Percent Percent
N Valid 50 Valid M 18 12,0 36,0 36,0
Missing 100 F 32 21,3 64,0 100,0
Mean 8,0108 Total 50 33,3 100,0
Median 8,0200 Missing System 100 66,7
Mode 7,50a Total 150 100,0
Std. Deviation ,69735
Variance ,486
Skewness -,247
Std. Error of Skewness ,337
Kurtosis -,554
Std. Error of Kurtosis ,662
Minimum 6,20
Maximum 9,35
a. Multiple modes exist. The smallest value is
shown

M F
d) se vor utiliza frecvenţele adecvate;

Regiunea
Frequenc Valid Cumulative
y Percent Percent Percent
Valid Sud 19 12,7 38,0 38,0
Sud-Vest 5 3,3 10,0 48,0
Sud-Est 8 5,3 16,0 64,0
Nord-Est 2 1,3 4,0 68,0
Centru 2 1,3 4,0 72,0
Bucuresti- 11 7,3 22,0 94,0
Ilfov
Nord-Vest 3 2,0 6,0 100,0
Total 50 33,3 100,0
Missing System 100 66,7
Total 150 100,0
e) se vor utiliza teste de semnificaţie;

One-Sample Statistics
N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Media de absolvire 50 8,0108 ,69735 ,09862

One-Sample Test
Test Value = 8
95% Confidence Interval of the
Mean Difference
t df Sig. (2-tailed) Difference Lower Upper
Media de absolvire ,110 49 ,913 ,01080 -,1874 ,2090
f) se vor utiliza teste de semnificaţie;
ANOVA
Frecventa prezentei la cursuri

Sum of Squares df Mean Square F Sig.


Between Groups 6848,983 6 1141,497 4,124 ,002

Within Groups 11901,017 43 276,768

Total 18750,000 49

g) se va utiliza inferenţa statistică;


Regiunea * Forma de cazare Crosstabulation
Count
Forma de cazare
Apartament
personal/cu
Chirie Camin familia Total
Regiunea Sud 7 10 2 19
Sud-Vest 3 2 0 5
Sud-Est 4 4 0 8
Nord-Est 2 0 0 2
Centru 1 1 0 2
Bucuresti- 2 0 9 11
Ilfov
Nord-Vest 0 0 3 3
Total 19 17 14 50
Procent matematica
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
30,00 3 2,0 14,3 14,3
40,00 3 2,0 14,3 28,6
50,00 7 4,7 33,3 61,9
65,00 2 1,3 9,5 71,4
70,00 4 2,7 19,0 90,5
80,00 2 1,3 9,5 100,0
Total 21 14,0 100,0
Missing System 129 86,0

Total 150 100,0


Procent economie
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 20,00 2 1,3 9,5 9,5
30,00 5 3,3 23,8 33,3
35,00 2 1,3 9,5 42,9
50,00 6 4,0 28,6 71,4
60,00 3 2,0 14,3 85,7
70,00 3 2,0 14,3 100,0
Total 21 14,0 100,0
Missing System 129 86,0

Total 150 100,0


Proiect realizat de catre: