You are on page 1of 47

HEGOMONI BARAT DAN GLOBALISASI

- MEDIA
- EKONOMI
- POLITIK

Pembentang: JASMINE TAN JIE MIN, LOW JIA YI, TAN JIA HUI
Kelas : Matematik 3
Kursus : MPU 3052
Hegemoni
Barat dan Globalisasi
Media
Hemogoni
• Berasal daripada perkataan Yunani hegeisthai ( pemimpin )
• Satu pengaruh atau dominasi sesebuah negara ke atas
negara-negara lain ( istilah Kamus Dewan )
• Membawa maksud pengaruh atau penguasaan ( istilah
Bahasa Inggeris )
Hemogoni
• Hegemoni dikaitkan dengan konsep hubungan antara
kelas-kelas masyarakat tertentu, iaitu kelas-kelas yang
lebih dominan akan memonopoli kelas-kelas yang lain dari
segi ekonomi, budaya dan moral.

[ Teori Gramsci (1891-1937) ]


Globalisasi boleh didefinisikan sebagai“hubungan sosial
serata dunia secara intensif yang mana tindakan
pihak tempatan ditentukan oleh peristiwa yang berlaku
berbatu-batu jauhnya dan juga perkara disebaliknya”

( Anthony Giddens, 2000)

Globalisasi
• Penyebaran maklumat dan informasi
utama di semua negara Media
• Khusus dalam konteks
pembangunan tamadun sesebuah
negara bangsa
• Alat atau medium penyebaran
maklumat
Jenis Media
Television Video
Brodcast
Radio Muzik
Tradisional Media
Buku Majalah
Cetakan
Media Surat Khabar Papan Iklan

Web Sites Telefon Pintar Rangkaian Sosial E-buku


Moden Media
Apps Blog Podcast Muzik Streaming

Emel RSS Feeds Wikis Video Streaming


Kesan Hegemoni Terhadap Media
dari segi sosio budaya, masyarakat dan negara

Perubahan dalam gaya penyebaran


• Para pemimpin maklumat
• Perjuangan
Pihak Barat
Tentera Amerika
mendominasikan
orangSyarikat
secara
Islam dan Asia
Arab Palestin
global
memberi
dan sekutunya
sokongan terhadap propaganda yang
penyebaranberates
membunuh
mempertahankanmaklumat
tanah
ribudan
orang
air dan
berita
awam
diwar-warkan oleh pihat Barat
antarabangsa
Iraq
kedaulatan yang memaksa mereka
membunuh orang Yahudi Israel
Maklumat palsu dapat ditonjolkan
• Akan diberi kedudukan tertinggi
• dianggap
Sering campur
Digembar-gemburkan
sebagai
tangan
pelampau,
dan
sebagai
sebagai pemerintah dan jaminan
mentafsirkannya
mempertahankan
pengganas dan pelbagai
mengikut
hak asasigelaran
kaca
manusia
mata
hina
keselamatan sekiranya mereka akur
Baratmenjaga
dan
diberi oleh media
keadilan
Barat sejagat
dengan kehendak Barat.
Pelampau dan pelbagai gelaran hina yang diberikan oleh Barat secara bias

Berita diputar belit bagi mendapat sokongan dunia


Kesan Hegemoni Terhadap Media
dari segi sosio budaya, masyarakat dan negara

Memanipulasikan dan memporak-perandakan


• Pertubuhan selalu dikaitkan pertubuhan
dengan Islam yang aktif dalam
kegiatan terorisme dan subvertif
bidang dakwah
• Menyiakan sekeping gambar yang
• Menggugat
Khasnya keamanan
akhbar dunia sejagat
untuk membangkitkan
didakwa oleh pihak media Barat sebagai
• Penonjolan
semagat perilaku para
menentang pemimpin Islam
penjajah
gambar Nabi Muhannad SAW
yang berkuasa
Tabligh bagi di
diharamkan membuktikan
kebanyakanorang
Menyiarkan laporan berbentuk negatif terhadap orang Islam dan Asia

• Islam
negaradan
Membantu orang
Islam Asiamembangunkan
kerajaan yang tidak
• Dipapar penuh simbolik dan negatif
bertamadun
negara atas fungsinya sebagai pemerhati,
Setiap tahun, Jabatan
• penghubung, pentafsirLuar
dan Negara
penghibur
• Bagi menjatuhkan martabat Islam
Amerika Syarikat mengemukakan laporan
Menghina Islam dan umatnya
berhubung kegiatan terorisme dan negara
yang menyokong kegiatan ini

Semangat nasionalisme ditiup


Kesimpulan
Melalui hegemoni yang begitu kuat media, Barat telah seolah-
olah berjaya menguasai dunia tanpa sempadan. Melalui
perkembangan teknologi yang begitu hebat, penjajahan ini
tetap berlaku walaupun tanpa kehadiran mereka di kalangan
negara-negara yang dijajah. Arus globalisasi yang kita hadapi
hanya membenarkan satu budaya dan satu gaya hidup. Orang
yang tidak menerimanya dianggap ketinggalan zaman. Jadi,
hanya yang mempunyai kekuatan dan jati diri mampu
bertahan daripada arus ini.
HEGEMONI BARAT
DAN
GLOBALISASI

EKONOMI LOW JIA YI


Pengenalan
Perubahan bentuk sifat,
rupa, keadaan dan lain-lain
Barat
Melakukan transformasi ke
atas negara-negara yang
telah dijajah
Globalisasi ekonomi ialah satu kod undang-undang ekonomi seragam yang
diamalkan dan digunapakai oleh seluruh masyarakat dunia

Penghapusan halangan ekonomi antara sesebuah negara dengan negara


lain pada kadar yang amat pantas terutamanya dalam tiga aspek utama
ekonomi iaitu PERDAGANGAN, KEWANGAN DAN PELABURAN
Dasar-dasar kerajaan yang ekonomi tempatan terpaksa
mengawal ekonomi asing mengikut rentak ekonomi
daripada mempengaruhi asing yang ahirnya
ekonomi tempatan semakin meminggirkan ekonomi
longgar tempatan.

berlaku dengan mudah akibat perubahan teknologi iaitu wang


yang boleh dipindahkan, mata wang diniagakan dan saham boleh
dibeli dengan mudah
Belanda telah
mengimport gula
Belanda pada awalnya telah membantu tersebut dan mendapat
memperkembang ekonomi yang pesat keuntungan yang
dalam bidang pertanian di Indonesia berlipat ganda.
Indonesia tidak sekadar
berperanan sebagai
Namun, pada suatu ketika, Indonesia
pengeluar barang
telah kekurangan gula walaupun
Indonesia merupakan negara pengeluar mentah, pembekal
gula yang paling banyak di rantau Asia komoditi utama dan
pembeli serta
pengguna setia kepada
Berjuta-juta rakyat Indonesia menjadi pengeluaran luar tetapi
penganggur dan berhijrah ke negara lain kehidupan rakyatnya
untuk mencari pekerjaan bertambah miskin
akibat kegawatan
ekonomi
Cara-cara Hegemoni Barat
Diserapkan Dalam Ekonomi
Sistem
perbankan
antarabangsa
bertaraf
Kadar mata wang yang Internasional Monetary Fund (IMF) dunia
tidak tetap & pasaran
modal terbuka

Bank Dunia Dapat mengawal mata


Spekulasi mula muncul & wang dunia iaitu US
membawa kepada Dollar (pengukur nilai
manipulasi mata wang mata wang
dan saham antarabangsa)
Bahasa Inggeris telah menjadi sebagai
Mengeluaskan kuasa dari
bahasa komunikasi dunia seperti Negara
segi bahasa komunikasi
UK, US dan Kanada

Menghasilkan pelbagai
jenis barangan dan
menjadikan Barat sebagai
pasar dan pelanggan
barangan utama dunia
Mengekspoitasi negara-
negara membangun yang Kuasa Barat mengamalkan ekonomi
mempunyai sumber- kapitalisme dan liberalisme
sumber semula jadi yang
kaya

Kapitalisme-sistem ekonomi Liberalisme- suatu


di mana perdagangan, ideologi dan pandangan
industri dan alat-alat falsafah serta tradisi
Bijih timah produksi dikendalikan oleh politik yang mendasar
pemilik swasta tanpa pada kebebasan dan
gangguan kerajaan dan kesamaan hak
bermatlamat keuntungan
Petroleum
Barat turut menubuhkan kelab eksklusifnya, iaitu G7 (1975)

Perancis German Itali Kanada

Jepun British Amerika Syarikat


Negara-negara yang memerlukan bantuan tidak akan dapat kerana disisihkan daripada negara maju yang boleh
membantu mereka dari segenap aspek

Amerika Utara, Amerika Selatan, Afrika dan Asia membentuk gagasan yang dinamakan G15 pada September 1989 dan
Pergerakan Negara-negara berkecuali (NAM) ditubuhkan pada 1961
Kesan-kesan Hegemoni Barat
Dalam Ekonomi
Kesan Buruk
Negara-negara tidak dapat Negara-negara tidak dapat Negara-negara membangun
keuntungan yang lebih memberi keperluan harian bergantung kepada Barat
untuk meningkatkan kepada rakyat seperti disebabkan tahap kemahiran
kewangan negara masing- makanan, pakaian, yang rendah dalam bidang
masing pendidikan dan sebagainya teknologi dan juga
kekurangan tenaga buruh
mahir

Negara barat tidak Mengaut keuntungan yang


mewujudkan sosial yang adil maksimum serta menguasai
kepada negara-negara yang kekayaan dunia dan jurang
lain antara kaya dengan miskin
semakin ketara
Kesan Baik

menghasilkan barangan Mencipta teknologi Meningkatkan peluang


yang mahir dan maklumat iaitu teknologi bekerja untuk negara-negara
meningkatkan taraf hidup yang mudah dan pantas supaya menjamin ekonomi
negara-negara seperti untuk berhubung melalui kehidupan mereka serta
masyarakat Malaysia pelbagai elektronik keuntungan mereka

Negara-negara mempunyai
mata wang yang besar agar
kewangan negara Barat
sentiasa tinggi dan kukuh
Hegemoni Barat &
Globalisasi
POLITIK
KESAN HEGOMONI BARAT DARI SUDUT
POLITIK
• Barat berusaha untuk memastikan mereka terus berkuasa
termasuklah mewujudkan blok-blok negara tertentu seperti Blok
Komunis (Blok Timur) dan Blok Amerika Syarikat (Blok Barat).
• Bagi mengukuhkan lagi penguasaannya, kuasa Barat telah pun
mewujudkan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu kononnya
menjaga keamanan dan kepentingan bersama ahli namun
pertubuhan ini hanyalah untuk kepentingan pihak Barat sahaja.
• Pihak Barat juga mewujudkan kuasa veto atau kuasa mutlak
di mana hanya di mana hanya dinikmati oleh kuasa-kuasa
besar seperti Perancis, United Kingdom dan Jepun.
Kuasa veto Kuasa veto
mempunyai
kuasa yg tinggi memberikan
sehinggalah mereka bertindak
berkuasa untuk
tidak bersendirian untuk
mengesahkan menyerang
apa jua bentuk
perbincangan negara lain seperti
atau persetujuan peperangan
antara negara
lain tanpa Amerika Syarikat
berbincang dengan Iraq dan
dengan negara
lain. Afghanistan.
• Boleh dikatakan
dalam hampir • Kedudukan AS
semua sebagai sebuah
persengketaan kuasa besar dunia
wilayah dan yg tidak boleh
antarabangsa, AS ditandingi adalah
telah terlibat secara disebabkan
langsung dengan kekuatan
menggambarkan diri ketenteraan dan
mereka sebagai militarinya.
‘polis dunia’.

Setelah berakhirnya Perang Dingin dan dengan


kejatuhan Soviet Union, AS telah muncul satu-satunya
kuasa besar dunia yg tidak blh ditandingi.
• Mana-mana negara yang bersekutu dengannya akan diberikan
pelbagai kemudahan dan nikmat namun untuk negara yang
membangkang barat khususnya Amerika Syarikat akan mengalami
pelbagai bentuk sekatan yang dikenakan seperti mana yang berlaku
pada Iran apabila meneruskan program nuklearnya. Keadaan ini jelas
menunjukkan hegemoni barat belah sebelah.
Cara-cara hegemoni Barat diserapkan
dalam Politik
1. Sekularisme
• Pergerakan menuju pemisahan antara agama dan pemerintahan
• Ia membawa dan mengubah manusia dari agama kemudian dari
penguasaan metafizikal ke atas logik akal dan bahasa.
Kuasa-kuasa Barat menggunakan pelbagai
cara untuk menyebarkan sekularisme

Menghapuskan identiti Islam, institusi dan


nilai-nilai Islam dalam lingkungan
kemasyarakatan melalui media, politik,
pendidikan, sosial dan bahasa.
Mereka menghantar pelajar Islam ke negara-negara bukan
Islam untuk belajar, mengubah bentuk pemakaian Islam
kepada fesyen terkini barat dan menghapuskan undang-
undang Islam sehingga hanyalah tinggal undang-undang yang
berkaitan nikah kahwin atau yang berkaitan dengan adat kerana
ia tidak menggugat kedudukan penjajah Barat.
2. Penjajah mempengaruhi perubahan sosial
berorientasikan wanita.

• Mereka menyedari bahawa wanita boleh dieksploitasi agar


wanita bangkit memperjuangkan hak-hak mereka dengan
menimbulkan isu-isu kelemahan wanita.
3. Penjajah Barat juga mengeksploitasikan kaum
minoriti dengan sensitiviti agama.
• Mereka menggalakkan kaum Yahudi dan Kristian supaya
memperjuangkan hak mereka dan menekan pentadbiran
uthmaniah dalam pelaksanaan undang-undang Islam.
• Akibatnya, kaum minoriti ini akan dijadikan sebagai halangan
dalam pelaksanaan undang-undang Islam.
• Oleh itu, kuasa Barat akan mendapat sokongan dari musuh-
musuh Islam iaitu Yahudi dan Kristian (Razzaq, 2013).
4. Peperangan, perjanjian dan pengilhakan
Perang Din gin y a n g me ru p a kan
persaingan dan konflik antara blok
kapitalis yang diketuai oleh Amerika
Peperangan Syarikat dan Blok Komunis yang
diketuai oleh Soviet Union atau Rusia,
supaya mendapat pengaruh.

Faktor Peperangan: perbezaan ideologi antara kedua-dua blok


Pengilhakan Contoh hegomoni
barat dalam politik
dunia

Dasar pengilhakan British


di India
• Lord William Bentick, Gabenor Jeneral di India telah
mengilhakan wilayah-wilayah seperti Cachar, Coorg
dan Mysore.
• Raja Cachar mangkat tanpa waris & atas permintaan
penduduknya, Lord William Bentick mengilhakan
wilayah tersebut pada tahun 1830.

• Coorg telah diilhakan atas sebab-sebab


penyelewengan dalam pemerintahan rajanya
yang zalim dan mewujudkan pentadbiran yang
tidak stabil.
• Mysore juga diilhakan atas sebab-sebab
penyelewengan dalam pemerintahan.
• Contoh: negara-negara Teluk, Yugoslavia, Bosnia Herzegovina
& bbrp negara Asia Tenggara
KESAN NEGATIF
1. Sistem pentadbiran menjadi kucar-kacir kerana politiknya
tidak stabil (Afifi, 2012).
- Suasana politik menjadi tidak telus dan tidak bersih.
- Golongan rasuah terwujud, negara tersebut juga menghadapi
keadaan yang tidak aman dan mempunyai kes jenayah.
2. Negara-negara jajahan tidak mempunyai
peluang untuk membuat sesuatu keputusan

• Mereka hendak mendapat persetujuan drpd kuasa besar.


3. Kuasa Barat tidak memberikan layanan
yang adil kepada negara-negara jajahan

• Menyebabkan pembangunan negara tersebut tidak dapat


dilaksanakan dengan lancar.
4. Pembersihan etnik, perang saudara
yang terus menerus serta pelanggaran
hak asasi manusia.
KESAN POSITIF
1. Hegemoni Barat telah meningkatkan
keharmonian negara dan masyarakat.
- Kuasa Barat yang besar telah memberi
peluang kepada masyarakat untuk membina
blok-blok komunis serta PBB demi menjaga
keselamatan mereka sendiri.
2. Kuasa Barat berupaya menguasai
perkembangan dan percaturan politik dunia,
harga minyak serta mata wang dunia.
Biblografi
Abd. Rahman Embong. (1998). Golongan pengurus dan professional
Melayu: Satu kajian tentang pemodenan dan transformasi
masyarakat. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
Ahmad Yuus Kasim& Zuraini Hj. Jamil. (2006). Tamadun Islam dan
Tamadun Asia. Tanjung Malim: Jabatatan TITAS, Fakulti Sains
Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Pendidikan Sultan Idris(UPSI).
Ahmad Zaki Abd. Latiff et. al(2009). Buku Teks Tamadun Islam dan
Tamadun Asia (TITAS). Shah Alam: Oxford Fajar Sdn. Bhd.