You are on page 1of 9

Aeta o

Agta
Sino ang mga Aeta?
Ang mga Aeta ang
tinatayang kauna-unahang
mga taong nanirahan sa
Pilipinas. Maiitim ang balat,
makapal ang labi, pandak at
kulot ang buhok, ito ang mga
katangiang pisikal nila.
Sino ang mga Aeta?
Matatagpuan sila sa
Hilaga at Silangang Luzon.
Maraming tawag sa kanila
gaya ng Aeta, Ita, Agta at
Negrito. Sa mga taga
lalawigan ng Quezon at Rizal
tinatawag silang Dumagat.
Pangangaso at pagsasaka
ang kanilang hanapbuhay.
Iba pang Pangkat ng Tao sa Rehiyon

1. Chinese o Tsino
2.Indian (Bombay)-nagmula sa India
3. Amerikano
4. Espanyol
5. Hapones at iba pa
Iba pang Pangkat ng Tao sa Rehiyon

Chinese o Tsino
Iba pang Pangkat ng Tao sa Rehiyon

Indian( Bombay)
Iba pang Pangkat ng Tao sa Rehiyon

Hapones
Iba pang Pangkat ng Tao sa Rehiyon

Espanyol
Iba pang Pangkat ng Tao sa Rehiyon

Amerikano