NILAI DAN ETIKA PENJAWAT AWAM

Disampaikan oleh:

MOHAMMAD BIN SHARIF PMC
Sijil Perguruan, Sijil Perguruan Khas, B.A.(Hons), M.Ed.
INSTITUT PERGURUAN RAJA MELEWAR SEREMBAN

PERSOALAN
Adakah sistem sebuah kerajaan yang moden berasaskan kemajuan sains dan teknologi terkini menjamin kewujudan sebuah pentadbiran kerajaan yang cekap dan efektif?

DEFINISI NILAI DAN ETIKA
NILAI 
Kepercayaan

yang boleh mendorong seseorang atau organisasi untuk bertindak mengikut nilai-nilai utama sesebuah masyarakat iaitu ilmu, kebijaksanaan, keadilan dan kecekapan.

Etika 
Bermaksud

tanggungjawab dan akibat dari tingkahlaku seseorang atau profesion terhadap masyarakat. 

Seseorang penjawat awam sepatutnya memahami tanggungjawab terhadap peranan dan tingkahlakunya sebagai kakitangan kerajaan.

LAIN-LAIN DEFINISI ETIKA 

 

Prinsip-prinsip moral yang ditetapkan oleh organisasi yang bertujuan mengawal tingkahlaku ahli organisasi tersebut. Ilmu yang berkaitan dasar-dasar akhlak atau sains moral. Sistem dasar-dasar akhlak, hukuman-hukuman, tingkahlaku atau kelakuan yang membabitkan ahli organisasi. Disiplin dan peraturan yang menentukan sesuatu perbuatan itu baik atau buruk bagi sesebuah organisasi.

CIRI PENJAWAT AWAM BERKUALITI
Memiliki 2 Aspek Keunggulan Keunggulan peribadi 

Sikap, pemikiran, tingkahlaku berasaskan nilai-nilai amanah, jujur, tekun, dedikasi dsb. 

Keunggulan tahap profesionalisme yang tinggi 

Cekap, mahir, berilmu, intelektual, produktif, inovatif dsb.

ETIKA KERJA
Etika ini jika dikaitkan dengan Etika Kerja bermaksud tingkahlaku yang dijadikan pegangan/pedoman bagi ahli organisasi semasa menjalankan tugas.

ETIKA KERJA DALAM PERKHIDMATAN AWAM 
Etika

Kerja adalah prinsip-prinsip moral yang ditetapkan oleh organisasi bertujuan mengawal tingkahlaku ahli dalam organisasinya. Merupakan satu kawalan bagi menentukan perlakuan selaras dengan sistem nilai organisasi tersebut.

KONSEP ETIKA KERJA 
Kewajipan

agama/moral Kepentingan organisasi/bukan peribadi Bangga dengan kerjaya Kesetiaan pada kerja dan rasa kekitaan Prestasi kerja yang cemerlang Kepuasan bekerja

KEWAJIPAN AGAMA DAN MORAL 
Prinsip

Rukun Negara yang pertama Kepercayaan Kepada Tuhan

Kakitangan Awam perlu berpegang teguh kepada ajaran agama ± aspek penting dalam menjalankan perkhidmatan Kelicinan jentera kerajaan bergantung kepada penjawat awam yang mempunyai pegangan nilai yang tetap dan kukuh

KEPENTINGAN ORGANISASI dan BUKAN PERIBADI
Berkhidmat dengan jujur yang terangkum di dalam sikap dan tindakan selaras dengan cita-cita rakyat dan negara. Penggerak masyarakat ke arah kemajuan dan bukan mengambil kesempatan dengan kuasa yang ada sebagai penjawat awam untuk kepentingan diri dan keluarga.

BANGGA DENGAN KERJAYA
Bangga dengan kerjaya sebagai kakitangan akan menyebabkan seseorang itu memberikan komitmen yang tinggi terhadap tugas dan tanggungjawabnya. Kebanggaan ini akan menjadi pendorong ke arah mempertingkatkan mutu kerja tanpa menunggu arahan pihak atasan.

KESETIAAN KEPADA KERJA DAN RASA KEKITAAN
Kesetiaan kepada kerja akan menyebabkan seseorang penjawat itu berusaha meningkatkan mutu kerjanya. Mempercayai bahawa mempunyai rasa tanggungjawab kepada organisasi yang diwakili menyebabkan penjawat awam berusaha bersungguh-sungguh meningkatkan mutu kerjanya dan produktivitinya.

PRESTASI KERJA YANG CEMERLANG
Berkeyakinan bahawa prestasi kerja yang cemerlang bukan sahaja memberi kebaikan kepada diri sendiri tetapi yang lebih penting kepada kepuasan pelanggan dan memberi sumbangan kepada negara.

KEPUASAN BEKERJA
Kepuasan bekerja bermaksud seseorang itu berpuas hati dengan apa yang dapat disumbangkan untuk organisasinya. Ini akan menjadi motivasi kepadanya untuk meningkatkan usaha yang bersungguh-sungguh untuk kebaikan organisasi.

ETIKA BAGI PENJAWAT AWAM
Etika Kerja amat penting bagi penjawat awam kerana setiap kakitangan perkhidmatan awam perlu memiliki tingkahlaku yang baik sebagaimana dikehendaki oleh anggota masyarakatnya seperti bersikap positif, berdisplin, bertanggungjawab dsbnya.

MENGAPA LAHIR ETIKA PERKHIDMATAN AWAM
Atas kesedaran bahawa profesionalisme perkhidmatan awam perlu dipertingkatkan ke tahap yang lebih tinggi dan kakitangannya hendaklah bekerja dengan penuh dedikasi dan bertanggungjawab untuk melaksanakan pembangunan pesat ke arah negara maju

MENGAPA ETIKA PERKHIDMATAN AWAM DIPERKENALKAN
Faktor Luaran; kemelesetan ekonomi dunia ancaman keselamatan serantau gejala-gejala sosial yang tidak sihat

Faktor Dalaman;
permintaan rakyat yang mahukan perkhidmatan yang sistematik, cekap dan berkesan. Banyaknya aduan tentang ketidakcekapan jentera pentadbiran dan kakitangan kerajaan. Terdapat tuduhan bahawa kakitangan awam telah melakukan beberapa penyelewengan dalam melaksanakan dasar-dasar awam. 

19

MENGAPA KERAJAAN MEMPERKENALKAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM 
Mahukan

satu bentuk pentadbiran yang cemerlang. Bagi memenuhi hasrat kerajaan untuk memberi perkhidmatan awam terbaik kepada rakyat yang merupakan pelanggan utama kerajaan. Atas permintaan rakyat terhadap perkhidmatan awam terus meningkat. 

Adalah

menjadi matlamat & azam kerajaan untuk meningkatkan lagi mutu kecekapan & prestasi perkhidmatan awam dari masa ke semasa. Berlaku gejala rasuah, penipuan serta penyelewengan dalam menjalankan tugas yang telah diamanahkan.
21

PELANCARAN ETIKA PERKHIDMATAN AWAM 
Dilancarkan

pada Januari 1979 Berkuatkuasa melalui Surat Pekeliling Am 5/79 yang ditandatangani oleh Ketua Setiausaha Negara. Teras-teras perkhidmatan awam ini terkandung dalam Panduan Perkhidmatan Cemerlang.

TUJUAN PANDUAN PERKHIDMATAN CEMERLANG 
Meninggikan

mutu perkhidmatan awam dari semasa ke semasa Mengekal dan memelihara kepercayaan yang diberi dalam menjalankan tugas Memupuk tangggungjawab bersama 

Mewujudkan

suasana sihat dan cekap Mengeratkan hubungan antara semua kakitangan kerajaan Membentuk sikap dan kewibawaan kakitangan kerajaan sesuai dengan prinsip Rukun Negara

24

ETIKA KERJA DALAM ISLAM 
Bersifat

menyeluruh/sejagat Bekerja kerana Allah ± ibadah Bekerja untuk kesejahteraan dunia dan akhirat Patuh kepada perintah Allah

PRINSIP UTAMA ETIKA KERJA ISLAM 
Bekerja

dengan azam mengabdikan diri kepada Allah Bekerja dengan ikhlas/amanah Bekerja dengan tekun/cekap Bekerja dengan semangat bergotong-royong, musyawarah dan berfikiran sihat. Bekerja dengan matlamat kesejahteraan dan kebahagiaan manusia sejagat

PENERAPAN NILAI-NILAI ISLAM 
Bagi

menjayakan pentadbiran kerajaan nilai-nilai Islam boleh diamalkan oleh semua rakyat tanpa mengira agama.

Antara nilai-nilai yang boleh diterima oleh semua ialah, amanah, kejujuran, bertanggungjawab, rajin, ikhlas, berdisiplin dan mengelakkan kepentingan diri.

TERAS PERKHIDMATAN
Buku Panduan Perkhidmatan Cemerlang telah menyediakan panduan, ingatan dan galakan bagi mencapai tingkat perkhidmatan cemerlang. Tujuh perkara telah dijadikan Teras Perkhidmatan Awam

7 TERAS
PERKHIDMATAN AWAM Teras Perkhidmatan 1 ± Berazam Meninggikan Mutu Perkhidmatan Teras Perkhidmatan 2 ± Bekerja dengan penuh Tanggungjawab Teras Perkhidmatan 3 ± Berusaha Mengikis Sikap Mementingkan Diri Teras Perkhidmatan 4 ± Berkhidmat Dengan Penuh Muhibah dan Kemesraan

Teras Perkhidmatan 5 ± Bekerja Ke Arah Memajukan Pemikiran Rakyat dan Pembangunan Negara Teras Perkhidmatan 6 ± Bekerjasama Dalam Membanteras Kelemahan dan Musuh-musuh Negara Teras Perkhidmatan 7 ± Berpegang Teguh Kepada Ajaran Agama
30

USAHA DAN KESAN PEWUJUDAN PERKHIDMATAN CEMERLANG 
Teras

Perkhidmatan Awam Etika Perkhidmatan Awam Konsep Perkhidmatan Cemerlang Dasar Pandang Ke Timur Bersih, Cekap dan Amanah

Penerapan Nilai-nilai Islam Dalam Pentadbiran Kepimpinan Melalui Teladan Gerakan Budaya Kerja Cemerlang Pengurusan Kualiti Dalam Perkhidmatan Awam Anugerah Kualiti Perdana Menteri Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam 

32

SISTEM NILAI DALAM PERKHIDMATAN AWAM 

Matlamat pembentukan sikap dan amalan nilai-nilai murni dalam perkhidmatan awam bertujuan
meninggikan prestasi/kualiti meninggikan hasil pengeluaran Nilai/sikap berkait rapat dengan manusia yang menjadi aset sesuatu organisasi itu Pengenalan program yang berkaitan dengan nilai dan sikap memberi kesan dalam kemajuan perkhidmatan awam

Penghayatan Etika
Penghayatan Etika perlu: 

Untuk penerapan nilai-nilai terpuji seperti akhlak, komunikasi, perwatakan dan pergaulan. Untuk integriti dan kualiti (nilai bersama) dalam perkhidmatan awam. 

SISTEM NILAI DALAM PERKHIDMATAN AWAM
Sistem nilai penting untuk menunjukkan:
perlakuan dan tindakan asas kepada pembentukan sikap, tanggapan, motivasi dan personaliti pengaruh yang kuat kepada kemajuan bangsa dan negara

TUJUAN NILAI MURNI DIPERKENALKAN 
Menanamkan

semangat cintakan nilai-

nilai suci Menghormati kebaikan dan benci keburukan Membentuk sikap berguna kepada negara Menghapuskan sikap negatif semasa menjalankan tugas

NILAI-NILAI MURNI YANG PERLU DIHAYATI 

Adil dalam perlantikan - tidak memilih kasih, saksama dalam sebarang kerja, supaya wujud keadilan dan hanya mereka yang layak, cukup syarat sahaja akan dipertimbangkan. 

-

Amanah dalam menjalankan tugas menjalankan tugas dengan jujur, sentiasa berserah kepada yang hak, masa dan wang tidak digunakan dengan cara membazir, rasuah dapat dielakkan dan semua kerja disiapkan ikut jadual.

38 


]

Bertanggungjawab Ikhlas bertugas dengan ikhlas, tidak hendak menunjuk-nunjuk, tidak memilih tugas & sentiasa bersedia untuk bertugas tidak kira masa dan bertugas semata-mata kerana Allah ta¶ala atau Yang Maha Esa.

-

39 

Dedikasi - bertugas dengan bersungguh-sungguh tanpa jemu dan tidak putus asa serta bersedia menghadapi cabaran. Tekun

40 

 

Berdisiplin - sentiasa patuh, taat kepada arahan / peraturan pejabat, kuat dalam ajaran agama & sentiasa berusaha menjaga imej diri serta jabatan. Bekerjasama Berbudi mulia Bersyukur
41

NILAI-NILAI UTAMA DALAM PERKHIDMATAN AWAM 
Taat

Setia Amanah, Bersih, Jujur Bertanggungjawab Berkecuali 

Adil

dan saksama Prestasi yang cemerlang Ketepatan masa Perkhidmatan ramah dan mesra Berjimat cermat

43

NILAI KUALITI DALAM PERKHIDMATAN AWAM
Integriti Profesionalisme Kejujuran intelektual Neutraliti Kepimpinan Bekerjasama Kreativiti dan inovasi Berorientasikan pelanggan Pengurusan diri Pemajuan diri 

TONGGAK DUA BELAS 
     

Menghargai masa Ketekunan membawa kejayaan Keseronokan bekerja Kemuliaan, kesederhanaan Ketinggian peribadi Kekuatan sifat baik hati Pengaruh teladan Kewajipan menjalankan tugas Kebijaksanaan berhemat Keutamaan kesabaran Peningkatan bakat Nikmat mencipta

2.
1. Nilai-nilai Peribadi Asas

*Amanah *Bertanggungjawab *Ikhlas *Berdedikasi *Berdisplin *Bekerjasama *Bersih *Tekun *Sederhana

Nilai-nilai Yang Mengutamakan Pelanggan *Berbudi mulia *Bersabar *Sopan-santun *Peramah

3. Nilai-nilai Kepimpinan *Adil

NILAI & ETIKA
DALAM PERKHIDMATAN AWAM 5. Nilai-nilai Produktiviti/Kualiti *Produktiviti *Kualiti

*Berani *Syura

4. Nilai-nilai Profesionalisme *Berilmu *Kreativiti *Inovasi *Integriti *Neutraliti *Kejujuran Intelektual *Akauntabiliti *Berkecuali

6. Nilai-nilai Keagamaan *Bersyukur *Beriman *Bertakwa

AMALAN-AMALAN ETIKA KHIDMAT AWAM 
 

Mengadakan hari penganugerahan atau pengiktirafan & penghargaan. Menubuhkan jawatankuasa Kelab Sukan, kebajikan & sosial. Mengadakan sesi dialog serta perbincangan untuk menerangkan tatacara pelaksanaan Etika Perkhidmatan Awam.
47 

Menghasilkan makalah jabatan yang mana melaluinya bolehlah dimasukkan rencanarencana yang berkaitan dengan Etika perkhidmatan Awam. Mengadakan Majlis Jamuan Minum Teh atau hari keluarga & lain-lain aktiviti yang sesuai.

48 

 Mengadakan Majlis Ceramah atau syarahan agama dari masa ke semasa. Menghantar kakitangan ke mana-mana kursus atau latihan yang boleh meningkatkan lagi kemahiran & kecekapan. Menganjurkan pertandingan seperti taman bersih, pejabat bersih dll. Menyediakan manual atau jadual kerja serta buku panduan jabatan atau unit.

49

UBAH AMALAN LAPUK
Perubahan itu meskipun sesetengahnya dianggap remeh, penting dilakukan antaranya: 

Beri kuasa kepada pegawai bawahan jika perlu untuk mempercepatkan keputusan;

50 

Terima idea pegawai bawahan jika ia bernas; Berbudi bahasa dan berintegriti; Menambah nilai pada kemahiran diri; 

51 

Gunakan kaedah automasi bagi mengelak kelewatan memproses sesuatu urusan; Hapuskan pelbagai lapisan kerenah birokrasi 

52 

Jangan jadikan orang ramai seperti bola untuk µditolak sana sini¶ kepada pegawai lain; Perbaiki lagi sistem penyampaian, dan Jangan terima rasuah. 

53

Perubahan itu perlu kerana fasa kedua Wawasan 2020 (2006-2020) akan bermula tahun depan dengan pelaksanaan program Rancangan Malaysia Kesembilan (RMK-9) yang memberi tumpuan kepada pembangunan sumber tenaga manusia.

54

SEKIAN SELAMAT MAJU JAYA
Terima Kasih

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful