KAEDAH KEDUA PULUH ENAM-KAEDAH TIGA PULUH

PENDAHULUAN

Setiap perkara yang diharamkan oleh syarak penggunaannya, diharamkan juga memperolehinya

DASAR KAEDAH

PERMASALAHAN KAEDAH
Haram membuat, menjual, membeli alat-alat muzik yang melalaikan Haram membuat baju lelaki sutera ari a a

Haram membeli, membuat, menjual, menghi ang arak

Setiap perkara yang diharamkan mengambil atau menerimanya, haram juga diberikan kepada orang lain

DASAR KAEDAH

PERMASALAHAN KAEDAH
Haram membayar kepada pelacur Haram memberi rasuah Haram membayar upah kepada pemuzik Haram mengupah penenung nasib

PENGECUALIAN
Boleh memberi rasuah jika tiada jalan lain untuk mendapatkan hak Harus memberi wang untuk menebus tawanan perang Harus beri rasuah jika merasakan layak menjawat jawatan qadi@hakim elakkan ketidak adilan

Setiap perkara yang sudah tertakluk atau berkait dengan sesuatu perkara tidak boleh dikaitkan dengan perkara lain pada masa yang sama

PERMASALAHAN KAEDAH
Jemaah haji di Mina tidak boleh niat ihram dengan melontar dan mabit sibuk

Satu barang yang telah digadai untuk berhutang tidak boleh digadai kepada orang lain Seorang yang telah mengikat kontrak untuk bekerja dengan seorang majikan tidak boleh ikat kontrak dengan majikan lain

PENGECUALIAN
Sewa dan jual rumah yang sama kepada dua orang yang berbeza sah kedua-dua akad Harus menyewakan isteri untuk menjadi ibu susu kepada anak orang lain

Sesuatu perkara ditingkat hukum balasannya menjadi tinggi, ia tidak ditingkatkan lagi

yang atau lebih boleh

PERMASALAHAN KAEDAH
Mencuci najis mughallazah dengan 7 kali basuhan (6 x air mutlak dan 1 air bercampur tanah) tidak disunatkan 3 kali ulang Sumpah dalam qasamah sebanyak 50 kali sudah mencukupi

Orang yang cuba mendapatkan haknya menurut ketetapan syarak tetapi belum tiba masanya ; cuba dihalang menyegerakannya daripada memperolehinya

PERMASALAHAN KAEDAH
Seorang yang berhak membunuh pewaris mendapat pusaka

Menambahkan sesuatu kepada arak supaya berubah menjadi cuka Binatang yang halal untuk dimakan disembelih semata-mata untuk mendapatkan kulitnya sahaja

PENGECUALIAN
Penerima wasiat tetap menerima wasiat walaupun membunuh pemberi wasiat Suami yang sengaja tidak menjalin hubungan baik dengan isteri semata-mata ingin memperoleh wang daripada tebus talak khulu Sengaja membatalkan puasa kerana ingin bersetubuh tidak dikenakan kaffarah

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful