You are on page 1of 12

Hana Friedlaenderová

David Satranský

DVB-T2 a HbbTV
DVBT-2 A HBBTV

1. Aktuální stav DVB-T2


2. Informovanost o DVBT-2
3. HbbTV

Zdroje:
• Kontinuální výzkum 2018 (leden–prosinec 2018)
• Kontinuální výzkum Q1 2019 (leden–březen 2019)
• Výzkum pro Ministerstvo průmyslu a obchodu: Znalost DVB-T2 (březen 2019)

2
AKTUÁLNÍ STAV?

12 % českých televizních domácností


přijímá DVBT-2
Příjem DVB-T2 a připravenost domácností, základ: televizní domácnosti

9 % českých televizních domácností


neví, zda přijímá DVB-T2
Příjem DVB-T2 a připravenost domácností, základ: televizní domácnosti

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, kontinuální výzkum, leden-březen 2019 3


POVĚDOMÍ O DVB-T2 ROSTE STEJNĚ JAKO JEHO PŘÍJEM

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, kontinuální výzkum, 2017-2019


4
TERESTRICKÉ DOMÁCNOSTI?

20 % Přijímá DVB-T2

10 % Nepřijímá DVB-T2, ale má


vybavení

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, kontinuální výzkum, leden-březen 2019. Příjem DVB-T2 a připravenost domácností. Základ: televizní domácnosti s pozemním příjmem TV vysílání
5
POVĚDOMÍ JE VYSOKÉ, ALE LIDÉ NEVĚDÍ KDY PŘESNĚ

83 % respondentů slyšelo o přechodu


na DVB-T2
Slyšel(a) jste o tom, že se chystá tato změna – přechod na DVB-T2 – nebo, že již takové vysílání začalo? Základ: Celý vzorek; N=2039

63 % respondentů však neví, kdy


v jejich regionu dojde nebo došlo
k přechodu na DVB-T2
Víte, kdy ve Vašem regionu dojde nebo došlo k přechodu na DVB-T2? Základ: Mají v domácnosti funkční TV; N=1944

6
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Nielsen Admosphere, Znalost DVB-T2, březen 2019
ZDROJE INFORMACÍ O PŘECHODU NA DVB-T2
61 % běžný tisk, televize, rozhlas

36 % běžná internetová média

23 % od známých, rodiny, přátel

12 % odborná internetová média

5 % odborný tisk

Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Nielsen Admosphere, Znalost DVB-T2, březen 2019. Kde jste získal(a) informace o přechodu na DVB-T2? Základ: Slyšeli o přechodu na DVB-T2, N=1692
7
INFORMACE O DVB-T2 JSOU SROZUMITELNÉ
A DOSTUPNÉ

15 % Informace
57 % Informace
o přechodu
o DVB-T2/HEVC jsou
na DVB-T2/HEVC
snadno dostupné / je
jsou rozporné,
kde je hledat.
neshodují se.

56 % Vím, co mám
dělat v případě, že
51 % Informace
bych já nebo má 47 % O vysílání DVB-T2
o přechodu
rodina chtěl(a) přijímat mám všechny informace,
na DVB-T2/HEVC
digitální televizní které potřebuji.
jsou prezentovány
signál ve standardu
srozumitelně
DVB-T2/HEVC.
a jasně.
8
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Nielsen Admosphere, Znalost DVB-T2, březen 2019
CO DOMÁCNOSTEM PŘINESE PŘECHOD NA DVB-T2?

49 % bude nutné si zakoupit nová


zařízení podporující DVB-T2
38 % silnější a stabilnější televizní
signál po celé ČR
46 % možnost sledovat vysílání
v HD kvalitě
30 % širší výběr televizních stanic
40 % se starším televizorem nebude
možné televizní vysílání sledovat
9
Zdroj: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Nielsen Admosphere, Znalost DVB-T2, březen 2019. Co podle Vás přinese/přináší vysílání DVB-T2? Základ: celý vzorek, N=2039
HBBTV V ČESKÝCH DOMÁCNOSTECH ROSTE

18 % ano

77 % ne

5 % nevím, nejsem si jist

10
Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, kontinuální výzkum, leden-březen 2019. Domácnost se během sledování televizního vysílání setkává s „červeným tlačítkem“ na televizní obrazovce (tzv. HbbTV). Základ: televizní domácnosti
ROSTE I FREKVENCE VYUŽÍVÁNÍ HBBTV

Zdroj: ATO – Nielsen Admosphere, kontinuální výzkum, leden-březen 2019 Frekvence s jakou domácnost využívá funkce „červeného tlačítka“. Základ: televizní domácnosti.
11
Děkujeme
za pozornost.
Hana.Friedlaenderova@admosphere.cz
David.Satransky@admosphere.cz
Nielsen Admosphere, a.s. I Českobratrská 2778/1 I 130 00 Praha 3
www.nielsen-admosphere.cz