You are on page 1of 6

Pripravujeme prechod Multiplexu 4

na Multiplex 24 DVB-T2 HEVC


Digital Broadcasting s.r.o.
Ing. et Bc. Jakub Juhas
Aký postup sme zvolili?
• Prechod cez súčasnú Prechodovú sieť 13
• Prelaďovanie po oblastiach v noci
• Zachovanie večerného programu
• www.multiplex24.cz -> Připravujeme DVB-T2
• Nové technológie
MUX 24

Mapa realizovaná
metódou ITU-R 1812-2
Približne
MUX 24
• Prináša nové výzvy
• Nové lokality
• Ďalšie vysielacie smery
• Lepšie anténne systémy
• Vyšší výkon
• Agregáty, Batérie
• ...
Preladíme to spoločne
Digital Broadcasting s.r.o.
Ing. et Bc. Jakub Juhas