You are on page 1of 12

SẢNG KHOÁI VỀ TINH THẦN

OUTLINE OF TOPICS

Định nghĩa "Sức khỏe" ?


Sảng khoải về tâm thần là gì ?
3 ví dụ về KHÔNG "sảng khoái về tâm thần" ?
SỨC KHỎE LÀ GÌ ?
WHO (1946)

“Sức khỏe là một tình trạng hoàn toàn sảng khoái về thể chất, tâm thần và xã hội, chứ
không chỉ là không có bệnh, tật”

"Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not
merely the absence of disease or infirmity."
KHÔNG SẢNG
KHOÁI !
SẢNG KHOÁI

sảng khoái về sảng khoái về sảng khoái về


mặt mặt mặt
THỂ CHẤT TÂM THẦN XÃ HỘI
SỰ KỲ THỊ GIỚI TÍNH
Việt Nam còn quá gắt gao về vấn đề LGBT
Bắt nguồn từ
- Quan điểm lạc hậu
- Đua đòi xu hướng, thích tạo sự đặc biêt, vụ lợi
=> làm quá vấn đề lên

Phân biệt đối xử giữa nam và nữ


-Tư tưởng lỗi thời : trọng nam khi nữ
- Thực sự : Đủ sự thông minh, mạnh mẽ, có
những giá trị tốt đẹp như nhau
Các bạn có suy
nghĩ gì về những
bức hình trên?
- Việt Nam là một quốc gia khó khăn với nhiều
GIÀU vấn đề nổi cộm : dân số, bệnh tật, etc... theo
nguyên lý 80/20 (80 nghèo - 20 giàu)

vs. - Sự kì thị người nghèo và sự ghen ghét người


giàu

NGHÈO - Sự đối xử bất công giữa người nghèo và người


giàu (thông qua việc thăm khám chữa bệnh, đối
nhân xử thế,... )
MỐI QUAN Con người thường đeo những "chiếc mặt nạ" để
HỆ GIỮA đạt những giá trị mà họ mong muốn
Coi trọng những mối quan hệ nhưng lại bỏ quên
NGƯỜI VỚI những tố chất bên trong con người
Sống theo bầy đàn nhưng lại không teamwork :

NGƯỜI "thông minh nhưng thiếu tính đoàn kết"