You are on page 1of 15

Tajuk:

Persepsi masyarakat Cina di


Kampung Sungai Tulai
Terhadap Pantang Larang Ibu
Semasa Mengandung.
Pengenalan
Masyarakat Cina mempunyai adat resam atau
pantang larang yang agak unik.
Pelbagai pantang larang diamalkan oleh
wanita masyarakat Cina semasa mengandung
untuk memastikan bayi yang bakal lahir itu
tidak ditimpa kejadian buruk seperti
keguguran, kecacatan atau kematian.
Wanita-wanita masyarakat Cina yang
mengandung sentiasa diberikan kawalan ketat
dari segi pemakanan dan gerak-geri mereka.
Objektif
Kajian
Mengenal pasti pantang larang
semasa mengandung dalam kalangan
penduduk Kampung Sungai Tulai.

Mengkaji persepsi masyarakat Cina


terhadap faktor-faktor pengabaian
pantang larang semasa mengandung.
Metodologi
Kajian
1) Borang soal selidik
-- 50 orang responden telah dipilih secara rawak
dalam kalangan penduduk Kampung Sungai
Tulai
2)Temu bual
-- Temu bual secara formal
-- Temu bual secara tidak formal
3)Rujukan
-- untuk mendapatkan maklumat sekunder dari
pelbagai sumber.
-- contohnya, internet, majalah, buku, akhbar dan
sumber lain.
Dapatan
Kajian
Amalan pantang larang dari segi pemakanan

Amalan pantang larang dominan


1. Dilarang makan daging ayam jantan (min=4.70)
*Bayi yang dilahirkan akan menangis pada waktu
tengah malam.

2. Dilarang sama sekali makan makanan yang bersifat


"tajam" (min=4.60)
*Contoh makanan tajam ialah nanas dan mangga
*Keguguran anak mungkin berlaku.

3. Dilarang makan daging anjing (min=4.32)


*Bayi yang dilahirkan akan suka mengiggit orang.
Amalan pantang larang dari segi tindakan atau
gerak-geri
Amalan pantang larang dominan
1. Dilarang menghadiri upacara pengembumian
(min=4.82)
* mendapat sakit atau mengalami keguguran
* tubuh badan ibu hamil dilindungi dengan benda logam

2. Dilarang mengambil gunting atau penyepit kuku


(min=4.30)
* kecacatan atau ketidaksempurnaan anggota badan
3. Dilarang mengeluarkan kata-kata kesat (min=4.20)
* menjaga tingkah laku
* mengelakkan konflik atau perselisihan faham

4. Dilarang menggerudi atau memaku dinding rumah


(min=3.70)
* supaya anak yang dilahirkan tidak buta
Faktor Pengabaian Pantang Larang

1. Dipengaruhi oleh ibu mengandung yang lain (min=4.88)


2. Berasa pantang larang sangat melecehkan (min=4.74)
3. Tidak jelas tentang pantang larang semasa mengandung
(min=4.70)
4. Berasa pantang larang tidak logik (min=4.66)
5. Berasa pantang larang yang diamalkan tidak relevan
dengan kehidupan dan peredaran masa kini (min=3.88)
6. Ibu bapa tidak mendidik anak mereka tentang pantang
berkenaan (min=3.70)
7. Dipengaruhi oleh arus zaman moden (min=3.36)
Rumusan
Pantang larang yang diwarisi dari zaman
nenek moyang tidak boleh diabaikan.

Pantang larang tersebut diamalkan oleh orang


dulu pasti ada sebabnya.

Pengamalan pantang larang semasa


mengandung dapat menjamin keselamatan ibu
dan bayi yang bakal dilahirkan.
Sekian,
terima kasih