P57743 SUTINAH BT YAHAYA PENSYARAH PN SRI PROF DR ROHATY BT HJ MOHD MAJZUB

SEJARAH DAN EVOLUSI Ditubuhkan pada 1916.pakar psikologi dan penyelidik untuk memantau cara kanak-kanak belajar. Bank Street berusaha ke arah pembangunan kanak-kanak. Pendekatan Bank Street ini boleh digunakan untuk pendidikan bagi semua tahap. Dikenali juga sebagai Pendekatan Pembangunan Interaksi berfokuskan pendidikan kanak-kanak. Kerjasama daripada sekumpulan guru. . Ditubuhkan sebagai Biro Kajian Pendidikan oleh Lucy Sprague Mitchell.

. Bank Street Readers digunakan dalam bilik darjah yang memfokuskan hidup kanak-kanak di bandar.SEJARAH DAN EVOLUSI The Little Golden Book adalah hasil usaha Bank Street memberi peluang kanak-kanak membaca di rumah.

John Dewey dan Lucy Sprague Mitchell. . Erik Erikson. meneroka dan pemahaman mereka dari segi idea dan persekitaran mereka. Bertujuan untuk melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran Berpendapat kurikulum adalah fleksibel Guru boleh gunakan peluang untuk mempromosikan perkembangan kognitif yang menggalakkan kanak-kanak menyoal. Menekankan proses pembelajaran yang optimum dan memaksimakan interaksi kanak-kanak secara terus dengan pelbagai bahan.THE DEVELOPMENTAL-INTERACTION APPROACH AT BANK STREET COLLEGE OF EDUCATION Berdasarkan teori Jean Piaget. idea dan orang di persekitaran.

Perkembangan dan kematangan dalam diri kanak-kanak terbentuk bila ada konflik dalam diri kanak-kanak. Perkembangan seseorang individu tidak boleh dihadkan pada satu lapangan sahaja. Pembinaan pengetahuan mengenai diri mereka dari pengalaman dalam dunia fizikal dan sosial. .PRINSIP-PRINSIP UTAMA Perkembangan melibatkan cara seseorang menyusun pengalaman dan menyesuaikan diri dengan persekitaran. Perasaan ingin tahu secara semulajadi dalam diri kanakkanak adalah satu motivasi untuk mereka mempelajari sesuatu perkara dengan lebih bermakna. Guru harus menyeimbangkan aktiviti dalam proses P&P.

Guru akan tahu tahap pencapaian murid .HUBUNGAN TERHADAP KURIKULUM Perkembangan berlaku pada masa/peringkat yang berlainan untuk kanak-kanak. Guru mesti memilih topik yang bersesuaian dengan peringkat pemahaman murid. Komunikasi antara murid-guru untuk mencari kaitan antara pengalaman sedia ada dengan konsep yang diajar oleh guru. Guru perlu mengenalpasti konsep yang akan diajar. Kaitkan dengan pengetahuan sedia ada murid.

KURIKULUM PELAJAR GURU PERSEKITARAN PEMBELAJARAN PENGALAMAN DAN MENYEPADUKAN DENGAN PENGETAHUAN KELUARGA KOMUNITI KOMUNITI SEBELUM PENILAIAN .

SEKIAN .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful