You are on page 1of 6

SPECIFIČNOSTI EKOLOŠKI

USMJERENIH
INTERDISCIPLINARNIH
ČASOVA
 Zadaci kao sredstvo organizacije aktivnosti učenika
u izučavanju i zaštiti životne sredine. Kompleksni
izleti izleti sa učenicima u prirodnu i
gradsku/seosku sredinu. Karakteristike uzajamnog
djelovanja mladih učenika sa prirodom i
sociokulturnim (gradskim/seoskim) okruženjem.
Sadržaj ekskurzija u prirodnu zajednicu šume,
livade, močvare, agrocenoze, naselja. Metodika
realizacije kompleksnog izleta. Posmatranje je
jedna od pratećih metoda upoznavanja uzajmne
povezanosti organizama sa životnom sredinom.
Etički razgovori o principima uzajamnih odnosa
čovječanstva i biosfere.
2
TEHNOLOGIČNOST
Ovaj zahtjev podrazumijeva organizovanu
ekološku pripremu nastavnika ne samo kao visoki
stručni proces nego i kao proes zasnovan na
bogatoj pedagoškoj tehnologiji kojom će biti
podržana njegova teorijska strana. Eksperimente i
„rad na terenu“ treba smatrati sastavnim dijelom
pripreme, ali to, iako je neophodno, nije dovoljno.
Znanja stečena korištenjem bogate nastavne
tehnologije su dublja i dugotrajnija.
OTVORENOST
Ekološko obrazovanje i usavršavanje je važno za
razvoj nastavničkih kompetencija i treba biti
odgovorno i sistematično i nikad ne može biti
potpuno završeno. Zato se i zahtjeva da ono bude
permanentno. Seminari i kursevi ekološkoga
osposobljavanja nastavnika mogu dati učesnicima
zaokruženu cjelinu, ali nju uvijek treba smatrati
samo osnovom za daljnji rad i izučavanje.
MODULARNOST
Modularnost je zahtjev koji nije proturječan
potrebi integralnosti. Ekološki sadržaji su vrlo
pogodni za realizaciju po blokovima koji se
pripremaju zavisno od prethodnog znanja i
potreba učesnika. Oni se mogu pripremiti polazeći
od nastavnog programa i sistematizacije građe
koja je u njemu data. Jedan blok bi mogao da bude
tematski posvećen biosferi kao globalnom
ekosistemu.
ESTETIČNOST
Nema oblasti u kojoj je estetika nevažna. Zato je
vrlo pogrešno pojam estetskoga vezivati samo za
umjetničko izražavanje i umjetnosti uopće
(književnost, muzika, slikarstvo, vojarstvo,
arhitektura). U ekološkoj pripremi nastavnici treba
da shvate da estetski odgoj obuhvata razvijanje
smisla da za lijepo u prirodi, životu i radu. Od
prirode nema većeg umjetnika.