HEAD COUNT & POST MORTEM KAEDAH TERBAIK MENCAPAI TARGET

OLEH KSPA-JPM

Perbandingan Keputusan UPSR Negeri Melaka (2003 – 2005)
PENCAPAIAN JUMLAH PELAJAR MINIMUM C CEMERLANG A GPN 2003 13,618 66.0% 8.0% 2.6 2004 14,228 65.9% 7.3% 2.31 2005 14,409 66.0% (+0.1%) 7.3% (Kekal) 2.28 (+0.03)

Perbandingan Keputusan PMR Negeri Melaka (2003 – 2005)
2003 JUMLAH PELAJAR MINIMUM D CEMERLANG A GPN 2004 2005 BEZA 5.28% 0.9% 0.9% +0.01 12,883 11,813 12,473 66.8% 5.0% 2.76 68.2% 4.2% 2.72 69.1% 5.1% 2.71

PERBANDINGAN SPM 2004-2005
BIL CALON TAHUN 2005 2004 BEZA 12,367 11,715 +652 (5.56%) LAYAK DAPAT SIJIL BIL 11,597 10,888 +709 % 93.8 92.9 0.9 5.39 5.42 +0.03 GPN

PELAJAR CEMERLANG 2004 2.37 PELAJAR CEMERLANG 2005 2.70 MENINGKAT 0.33%

UPSR 2005
BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 NEGERI TERENGGANU P. PINANG SELANGOR WP. KUALA LUMPUR PERLIS N. SEMBILAN PERAK PAHANG KELANTAN KEDAH MELAKA JOHOR WP. LABUAN SARAWAK SABAH % SEMUA A 12.0 10.2 9.3 8.9 8.4 8.4 7.9 7.8 7.5 7.3 7.3 6.0 4.4 4.1 1.8 % MINIMUM C 68.3 67.2 68.0 68.7 64.4 66.5 60.7 66.2 62.8 62.4 66.0 61.9 63.2 57.4 46.5 GRED PURATA 2.24 2.22 2.25 2.20 2.34 2.29 2.42 2.30 2.44 2.40 2.28 2.33 2.44 2.57 2.69

Rumusan Analisis UPSR Negeri Melaka
  

% Minimum C % Semua A Gred Purata

→ → →

Tempat ke-6 Tempat ke-10 Tempat ke-5

PMR 2005
NEGERI SELANGOR WP. KUALA LUMPUR TERENGGANU MELAKA WP. LABUAN P. PINANG PAHANG KELANTAN N. SEMBILAN PERLIS PERAK KEDAH JOHOR SARAWAK SABAH MIN. D % 71.8 72.8 62.19 69.1 72.6 69.61 66.5 62.13 66.4 60.2 64 61.7 63.39 63.5 55.29 KED. 3 1 11 5 2 4 6 12 7 14 8 13 10 9 15 SEMUA A % 7.4 6.9 4.79 5.1 6.4 7.1 4.27 3.66 6.16 5.2 5.03 4.3 4.1 3.7 1.6 KED. 1 3 9 7 4 2 11 14 5 6 8 10 12 13 15 2.68 2.69 2.7 2.71 2.73 2.74 2.81 2.81 2.82 2.88 2.9 2.9 2.91 2.97 3.13 GPN GRED KED. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

KEDUDUKAN SPM 2005
BI L 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 SELANGOR PULAU PINANG WP LABUAN MELAKA NEGERI SEMBILAN TERENGGANU PAHANG SARAWAK PERAK KEDAH KELANTAN JOHOR PERLIS SABAH NASIONAL NEGERI WP KUALA LUMPUR GPN 5.19 5.30 5.30 5.35 5.39 5.54 5.57 5.63 5.73 5.74 5.75 5.76 5.77 5.79 5.98 5.61 KED 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 %LULUS 89.7 90.4 89.4 98.1 93.8 90.8 94.9 93.1 92.8 87.9 91.3 93.5 87.0 91.8 94.6 91.0 KED 12 11 13 1 4 10 2 6 7 14 9 5 15 8 3

TARGET NEGERI MELAKA 2006
 UPSR
 Target

minimum C  Target semua A  Target GPN
 PMR
 Target

→ → →

> 70% > 10% < 2.2

minimum D  Target semua A  Target GPN

→ → →

> 72% > 7% < 2.5

 SPM

PERATUS LULUS = 93.8 GPN = 5.39 PELAJAR CEMERLANG = 2.7%

98% 5.1 3%

PELAJAR CEMERLANG NEGERI MELAKA
 UPSR

2005 – 1049 ORANG (7.3%)  PMR 2005 – 9A = 93 ORANG 5.1% 8A = 392 ORANG 7A = 151 ORANG  SPM 2005 – SEMUA 1A = 77 ORANG 1A + 2A = 252 ORANG

Mampukah Melaka Merealisasikan Target 2006?
Saiz negeri kecil? (mudah dipantau) Kerjasama/ Sokongan luar? Bilangan sekolah? (SM = 75, SR = 231)

BOLEH!!!
Kepakaran? Frasarana? Jarak JPN & PPD dengan sekolah? Sejarah?

JIKA ALLAH SWT PERKENANKAN

TAHU TARGET SEKOLAH DAN HUBUNG KAIT DGN SUBJEK
 Contoh:  Sekolah

A  Jumlah Pelajar PMR  Jumlah Kelas  Jumlah Pelajar setiap kelas  Pencapaian PMR 2005  Target PMR 2006

=200 org =5 buah =40 orang =55% =70% (>15%)

             

Langkah K.Bidang – pastikan setiap subjek target melebihi 70% Contoh: B.melayu =100% (200L) B.inggeris =85% (170L) Sejarah =90% (180L) Math =75% (150L) Sains =80% (160L) Geo ? ? KH (1) ? ? KH (2) ? ? KH (3) ? ? KH (4) ? ? P/ISLAM ? ? B.CINA/TAMIL ? ?

Cara menentukan jumlah pelajar yang harus lulus mengikut target:% target x 100 Jumlah pelajar = pelajar lulus

Langkah ii) Melihat Taburan Pelajar yang menjadi target mengikut kelas Contoh; Sek A. JUMLAH CALON PMR 200 ORANG TKN 3A 3B 3C 3D 3E JUMLAH JUMLAH PELAJAR
40

BM
100% (40L) 100% (40L) 100% (40L) 100% (40L) 100% (40L) 200 100%

BI
100% (40L) 100% (40L) 80% (32L) 75% (30L) 70% (28L) 170 85%

MT
100% (40L) 100% (40L) 100% (40L) 50% (20L) 25% (10L) 150 75%

SN
100% (40L) 100% (40L) 100% (40L) 75% (30L) 25% (10L) 160 80%

SEJ GEO
100% (40L) 100% (40L) 100% (40L) 90% (36L) 60% (24L) 180 90%

?

40

?

40

?

40

?

40

? 170 85%

200

Langkah iii) Menentukan Target Kualiti Contoh: Sek A SUBJEK A BM BI MT SAINS SEJ DLL 60 0RG 20 ORG 20 ORG 30 ORG 50 ORG B 80 ORG 30 ORG 40 ORG 40 ORG 70 ORG

Target berasaskan TOV ( PMR 2006 ) PANGKAT C 40 ORG 70 ORG 50 ORG 50 ORG 60 ORG D 20 ORG 50 ORG 40 ORG 40 ORG E 30 ORG 50 ORG 40 ORG 20 ORG 100% 85% 75% 80% 90% TARGET

Langkah 4) Taburan Kualiti ( mengikut kelas) Contoh: B.Melayu PMR Target:

A= 60 org D= 20 orang

B= 80 org E= 0 D 10 10 20 E 0

C= 40 org

KELAS 3A 3B 3C 3D 3E JUMLAH

A 35 25 60

B 5 15 30 20 10 80

C 10 10 20 40

JUMLAH 40 40 40 40 40

KENALPASTI PELAJAR BAGI SETIAP GRED

CONTOH:HEAD-COUNT PELAJAR CEMERLANG
BIL NAMA PELAJAR TOV M 1. ZAMRAH ALI 75 ? P1 OTI (80) M P2 OTI M P3 OTI M P4 OTI M P5 OTI PRC ETR 90

ANDAIKAN: UJIAN P1 – ZAMRAH MENDAPAT MARKAH 65% INI BERMAKNA – BERLAKU DEFISIT – 15%

BUAT POST-MORTEM BAGI MENGENALPASTI MENGAPA OTI – P1 ZAMRAH TIDAK TERCAPAI

BAGAIMANA POSTMORTEM DIJALANKAN?

DEFINASI
Satu proses bedah siasat untuk mengkaji dan mengenal pasti punca sebenar penyakit. Dalam konteks peperiksaan – ingin melihat punca masalah mengapa target sekolah (kualiti dan kuantiti) serta target subjek/mata pelajaran tidak tercapai atau meningkat dengan banyak.

PENCAPAIAN TARGET SEKOLAH MENGATUR STRATEGI

PENCAPAIAN TARGET M/PELAJARAN +/-

TUJUAN POST MORTEM

MELIHAT TREND PRESTASI

MENGENAL PASTI PUNCA MASALAH

APAKAH PERBEZAAN ANTARA: i) ANALISIS KEPUTUSAN ii) POST MORTEM PEPERIKSAN

Analisis – berkaitan data/angka Post Mortem – menjawab mengapa analisis data angka menjadi begitu!

APAKAH YANG PATUT DILIHAT BILA MEMBUAT POST MORTEM UJIAN PEPERIKSAN?
Berdasarkan analisis yang diperolehi, kita lihat faktor yang menjadikan begitu. FAKTOR DALAMAN FAKTOR LUARAN

2. 3.

FAKTOR DALAMAN 1. Pengurusan Sekolah
1. 2. 3. 4. 5. 6.

Tiada visi & misi yang jelas Tidak fokus Ciri kepimpinan kurang Kurang dapat kerjasama org bawahan Sikap Tidak buat pemantauan/ tidak berkesan

2. Faktor Guru?
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

P&P tidak fokus Sikap + P&P lemah Masalah peribadi Kurang motivasi/ ganguan luar Tidak berpengalaman Kurang pemantauan Tidak guna ABM Kurang Latihan Tiada kemahiran pemeriksaan Tidak opsyen

3. Faktor Murid?
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Sikap murid Pemakanan/tahap kesihatan Faktor keluarga Penguasaan kemahiran 3M Faktor guru Persekitaran tidak menggalakkan Tidak menguasai 3M Pengaruh rakan sebaya dll

4. Kemudahan Persekitaran
1. 2. 3. 4. 5.

Budaya sekolah tidak kondusif Masalah displin tinggi Kemudahan pembelajaran kurang (PSS dll) Masalah Pengangkutan Dll

Faktor Luaran
1. 2. 3. 4. 5.

PIBG Komuniti JPN Badan bukan kerajaan Dll

Bagaimana Melihat Punca Masalah?
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Analisis data markah Sosio budaya/ sosio ekonomi Buku laporan disiplin pelajar Jadual kedatangan pelajar Laporan daripada pentadbir Pemantauan/ penyeliaan Dll

Katakanlah Zamrah gagal mencapai OTI dalam P1 berpunca kerana tidak menguasai sebahagian topik. Tindakan guru ialah ;
3. 4. 5.

Kenal pasti sub-topik yang berkaitan. Buat rawatan-berfokus Ulang semula ujian sub-topik berkaitan

SEKIAN TERIMA KASIH