You are on page 1of 35

HEAD COUNT & POST

MORTEM
KAEDAH TERBAIK
MENCAPAI TARGET
OLEH
KSPA-JPM
Perbandingan Keputusan UPSR
Negeri Melaka (2003 – 2005)
PENCAPAIAN 2003 2004 2005
JUMLAH
13,618 14,228 14,409
PELAJAR
66.0%
MINIMUM C 66.0% 65.9%
(+0.1%)
CEMERLANG 7.3%
8.0% 7.3%
A (Kekal)
2.28
GPN 2.6 2.31
(+0.03)
Perbandingan Keputusan PMR
Negeri Melaka (2003 – 2005)
2003 2004 2005 BEZA

JUMLAH
12,883 11,813 12,473 5.28%
PELAJAR
MINIMUM D 66.8% 68.2% 69.1% 0.9%
CEMERLANG
5.0% 4.2% 5.1% 0.9%
A

GPN 2.76 2.72 2.71 +0.01


PERBANDINGAN SPM 2004-2005
BIL CALON LAYAK DAPAT SIJIL GPN

TAHUN BIL %

2005 12,367 11,597 93.8 5.39

2004 11,715 10,888 92.9 5.42

BEZA +652 +709 0.9 +0.03


(5.56%)
PELAJAR CEMERLANG 2004 2.37
PELAJAR CEMERLANG 2005 2.70
MENINGKAT 0.33%
UPSR 2005
% % GRED
BIL NEGERI
SEMUA A MINIMUM C PURATA
1 TERENGGANU 12.0 68.3 2.24
2 P. PINANG 10.2 67.2 2.22
3 SELANGOR 9.3 68.0 2.25
4 WP. KUALA LUMPUR 8.9 68.7 2.20
5 PERLIS 8.4 64.4 2.34
6 N. SEMBILAN 8.4 66.5 2.29
7 PERAK 7.9 60.7 2.42
8 PAHANG 7.8 66.2 2.30
9 KELANTAN 7.5 62.8 2.44
10 KEDAH 7.3 62.4 2.40
11 MELAKA 7.3 66.0 2.28
12 JOHOR 6.0 61.9 2.33
13 WP. LABUAN 4.4 63.2 2.44
14 SARAWAK 4.1 57.4 2.57
15 SABAH 1.8 46.5 2.69
Rumusan Analisis UPSR
Negeri Melaka

 % Minimum C → Tempat ke-6


 % Semua A → Tempat ke-10
 Gred Purata → Tempat ke-5
PMR 2005
MIN. D SEMUA A GPN
NEGERI
% KED. % KED. GRED KED.
SELANGOR 71.8 3 7.4 1 2.68 1
WP. KUALA LUMPUR 72.8 1 6.9 3 2.69 2
TERENGGANU 62.19 11 4.79 9 2.7 3
MELAKA 69.1 5 5.1 7 2.71 4
WP. LABUAN 72.6 2 6.4 4 2.73 5
P. PINANG 69.61 4 7.1 2 2.74 6
PAHANG 66.5 6 4.27 11 2.81 7
KELANTAN 62.13 12 3.66 14 2.81 8
N. SEMBILAN 66.4 7 6.16 5 2.82 9
PERLIS 60.2 14 5.2 6 2.88 10
PERAK 64 8 5.03 8 2.9 11
KEDAH 61.7 13 4.3 10 2.9 12
JOHOR 63.39 10 4.1 12 2.91 13
SARAWAK 63.5 9 3.7 13 2.97 14
SABAH 55.29 15 1.6 15 3.13 15
KEDUDUKAN SPM 2005
BI NEGERI GPN KED %LULUS KED
L
1 WP KUALA LUMPUR 5.19 1 89.7 12
2 SELANGOR 5.30 2 90.4 11
3 PULAU PINANG 5.30 2 89.4 13
4 WP LABUAN 5.35 3 98.1 1
5 MELAKA 5.39 4 93.8 4
6 NEGERI SEMBILAN 5.54 5 90.8 10
7 TERENGGANU 5.57 6 94.9 2
8 PAHANG 5.63 7 93.1 6
9 SARAWAK 5.73 8 92.8 7
10 PERAK 5.74 9 87.9 14
11 KEDAH 5.75 10 91.3 9
12 KELANTAN 5.76 11 93.5 5
13 JOHOR 5.77 12 87.0 15
14 PERLIS 5.79 13 91.8 8
15 SABAH 5.98 14 94.6 3
NASIONAL 5.61 91.0
TARGET NEGERI MELAKA
2006
 UPSR
 Target minimum C → > 70%
 Target semua A → > 10%
 Target GPN → < 2.2

 PMR
 Target minimum D → > 72%
 Target semua A → > 7%
 Target GPN → < 2.5
 SPM

PERATUS LULUS = 93.8 98%


GPN = 5.39 5.1
PELAJAR CEMERLANG = 2.7% 3%
PELAJAR CEMERLANG NEGERI
MELAKA

 UPSR 2005 – 1049 ORANG (7.3%)


 PMR 2005 – 9A = 93 ORANG

8A = 392 ORANG 5.1%

7A = 151 ORANG
 SPM 2005 – SEMUA 1A = 77 ORANG

1A + 2A = 252 ORANG
Mampukah Melaka Merealisasikan
Target 2006?
Saiz negeri kecil?
(mudah dipantau)
Kerjasama/ Bilangan sekolah?
Sokongan luar? (SM = 75, SR = 231)

BOLEH!!!
Kepakaran? Jarak JPN & PPD
dengan sekolah?

Frasarana? Sejarah?

JIKA ALLAH SWT PERKENANKAN


TAHU TARGET SEKOLAH DAN
HUBUNG KAIT DGN SUBJEK
 Contoh:

 Sekolah A
 Jumlah Pelajar PMR =200 org
 Jumlah Kelas =5 buah
 Jumlah Pelajar setiap kelas =40 orang
 Pencapaian PMR 2005 =55%
 Target PMR 2006 =70% (>15%)
 Langkah K.Bidang – pastikan setiap subjek target
melebihi 70%
 Contoh:
 B.melayu =100% (200L)
 B.inggeris =85% (170L)
 Sejarah =90% (180L)
 Math =75% (150L)
 Sains =80% (160L)
 Geo ? ?
 KH (1) ? ?
 KH (2) ? ?
 KH (3) ? ?
 KH (4) ? ?
 P/ISLAM ? ?
 B.CINA/TAMIL ? ?
 Cara menentukan jumlah pelajar yang
harus lulus mengikut target:-

 % target x Jumlah pelajar = pelajar lulus


100
Langkah ii) Melihat Taburan Pelajar yang menjadi target mengikut kelas
Contoh;
Sek A. JUMLAH CALON PMR 200 ORANG
TKN JUMLAH PELAJAR BM BI MT SN SEJ GEO

3A 40 100% 100% 100% 100% 100%


(40L) (40L) (40L) (40L) (40L) ?

3B 40 100% 100% 100% 100% 100%


(40L) (40L) (40L) (40L) (40L) ?

3C 40 100% 80% 100% 100% 100%


(40L) (32L) (40L) (40L) (40L) ?

3D 40 100% 75% 50% 75% 90%


(40L) (30L) (20L) (30L) (36L) ?

3E 40 100% 70% 25% 25% 60%


(40L) (28L) (10L) (10L) (24L) ?

JUMLAH 200 200 170 150 160 180 170


100% 85% 75% 80% 90% 85%
Langkah iii) Menentukan Target Kualiti

Contoh:
Sek A Target berasaskan TOV ( PMR 2006 )
SUBJEK PANGKAT TARGET

A B C D E

BM 60 0RG 80 ORG 40 ORG 20 ORG - 100%

BI 20 ORG 30 ORG 70 ORG 50 ORG 30 ORG 85%

MT 20 ORG 40 ORG 50 ORG 40 ORG 50 ORG 75%

SAINS 30 ORG 40 ORG 50 ORG 40 ORG 40 ORG 80%

SEJ 50 ORG 70 ORG 60 ORG - 20 ORG 90%

DLL
Langkah 4) Taburan Kualiti ( mengikut kelas)

Contoh: B.Melayu PMR


Target: A= 60 org B= 80 org C= 40 org

D= 20 orang E= 0

KELAS A B C D E JUMLAH

3A 35 5 - - - 40

3B 25 15 - - - 40

3C - 30 10 - - 40

3D - 20 10 10 - 40

3E - 10 20 10 - 40

JUMLAH 60 80 40 20 0
KENALPASTI PELAJAR
BAGI SETIAP GRED
CONTOH:-
HEAD-COUNT PELAJAR CEMERLANG
BIL NAMA PELAJAR TOV P1 P2 P3 P4 P5 PRC

M OTI M OTI M OTI M OTI M OTI ETR


1. ZAMRAH ALI 75 ? (80) 90

ANDAIKAN:
UJIAN P1 – ZAMRAH MENDAPAT MARKAH 65%
INI BERMAKNA – BERLAKU DEFISIT – 15%
BUAT POST-MORTEM BAGI
MENGENALPASTI MENGAPA
OTI – P1 ZAMRAH TIDAK
TERCAPAI
BAGAIMANA POST-
MORTEM DIJALANKAN?
DEFINASI
Satu proses bedah siasat untuk mengkaji
dan mengenal pasti punca sebenar
penyakit. Dalam konteks peperiksaan –
ingin melihat punca masalah mengapa
target sekolah (kualiti dan kuantiti) serta
target subjek/mata pelajaran tidak tercapai
atau meningkat dengan banyak.
PENCAPAIAN TARGET
SEKOLAH

MENGATUR STRATEGI
PENCAPAIAN TARGET
M/PELAJARAN +/-

TUJUAN POST MORTEM

MELIHAT TREND MENGENAL PASTI


PRESTASI PUNCA MASALAH
APAKAH PERBEZAAN ANTARA:

i) ANALISIS KEPUTUSAN PEPERIKSAN

ii) POST MORTEM

Analisis – berkaitan data/angka


Post Mortem – menjawab
mengapa analisis data angka
menjadi begitu!
APAKAH YANG PATUT DILIHAT
BILA MEMBUAT POST MORTEM
UJIAN PEPERIKSAN?
Berdasarkan analisis yang diperolehi,
kita lihat faktor yang menjadikan begitu.
2. FAKTOR DALAMAN
3. FAKTOR LUARAN
FAKTOR DALAMAN
1. Pengurusan Sekolah
1. Tiada visi & misi yang jelas
2. Tidak fokus
3. Ciri kepimpinan kurang
4. Kurang dapat kerjasama org bawahan
5. Sikap
6. Tidak buat pemantauan/ tidak berkesan
2. Faktor Guru?
1. P&P tidak fokus
2. Sikap + P&P lemah
3. Masalah peribadi
4. Kurang motivasi/ ganguan luar
5. Tidak berpengalaman
6. Kurang pemantauan
7. Tidak guna ABM
8. Kurang Latihan
9. Tiada kemahiran pemeriksaan
10. Tidak opsyen
3. Faktor Murid?
1. Sikap murid
2. Pemakanan/tahap kesihatan
3. Faktor keluarga
4. Penguasaan kemahiran 3M
5. Faktor guru
6. Persekitaran tidak menggalakkan
7. Tidak menguasai 3M
8. Pengaruh rakan sebaya
9. dll
4. Kemudahan Persekitaran
1. Budaya sekolah tidak kondusif
2. Masalah displin tinggi
3. Kemudahan pembelajaran kurang (PSS
dll)
4. Masalah Pengangkutan
5. Dll
Faktor Luaran
1. PIBG
2. Komuniti
3. JPN
4. Badan bukan kerajaan
5. Dll
Bagaimana Melihat Punca
Masalah?
1. Analisis data markah
2. Sosio budaya/ sosio ekonomi
3. Buku laporan disiplin pelajar
4. Jadual kedatangan pelajar
5. Laporan daripada pentadbir
6. Pemantauan/ penyeliaan
7. Dll
Katakanlah Zamrah gagal mencapai OTI
dalam P1 berpunca kerana tidak
menguasai sebahagian topik. Tindakan
guru ialah ;

3. Kenal pasti sub-topik yang berkaitan.


4. Buat rawatan-berfokus
5. Ulang semula ujian sub-topik berkaitan
SEKIAN TERIMA KASIH