You are on page 1of 9

OHP 12

Komponen Kajian Masa Depan

KOMPONEN PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN

KEMAHIRAN ASAS KAJIAN MASA DEPAN

KEMAHIRAN KHUSUS KAJIAN MASA DEPAN

OHP 13
Kemahiran Asas Kajian Masa Depan

1
Membuat ramalan

3
Mengawal dan mengendalikan perubahan

2

Menjangka akibatnya

KEMAHIRAN ASAS KAJIAN MASA DEPAN

Kemahiran Khusus
Pemahaman Dimensi Kemapanan 9
Apakah sebabnya yang diingini perlu dikekalkan? Saya terangkan mengapa membina senario yang diingini

1 2 Pemahaman Konsep Masa Depan
Apakah Masa Depan?

Pengumpulan Maklumat dan Analisis Trend
Apakah yang sedia ada ?

Penjelasan Nilai dan Masa Depan 8

Jika sudah tahu, saya boleh meramal

3 Ramalan dan Analisis

7

Bayangkan apa yang diingini

Pembinaan Senario 6

Apakah yang telah berubah?

Saya mengembangkan ramalan itu Mungkin ada masalah atau kebimbangan

4

Proses Inovasi Sosial

5

Strategi Mengatasi Kebimbangan

Penggunaan Imaginasi dan Kreativiti

OHP 16
Matriks Pengajaran Kajian Masa Depan

MATRIKS PENGAJARAN KAJIAN MASA DEPAN
KAPASITI KONSEP KMD PERSEPSI

KEMAHIRAN KHUSUS

KAJIAN MASA DEPAN SEBAGAI SATU MATRIKS MEMANDANG KE HADAPAN

PROSES

ISU TEMA

APLIKASI

Kajian Masa Depan boleh diajarkan sebagai satu matriks memandang ke hadapan yang melibatkan pelbagai unsur Kajian Masa Depan yang penting untuk memahami konsep Kajian Masa Depan dalam pengajaran dan pembelajaran

OHP 19
Matriks dengan Sains

Pemikiran, Kreativiti
KAPASITI

Masa Lalu, sekarang dan masa depan
KONSEP KMD

Prihatin
PERSEPSI

Garisan Masa
KEMAHIRAN KHUSUS

RANCANGAN MENGAJAR
SAINS RENDAH TAHUN 5 Bahan Makanan ISU

Perubahan PROSE S

APLIKASI TEMA Impak Terhadap Manusia

Gaya Hidup dan Alternatif

Sumber Makanan

Nilai •Menghargai Bahan Makanan •Mengelakkan Pembaziran Bahan Makanan

CONTOH PELAJARAN YANG DIRANCANG MENGGUNAKAN MATRIKS KAJIAN MASA DEPAN MATA PELAJARAN SAINS TAHUN 5

OHP 20
Tiga Cara Pengajaran

TIGA CARA PENGAJARAN
1 Menggunakan matriks sepenuhnya

1 Menyisipkan Kajian Masa Depan dalam pengajaran 1 Menggunakan Unsur-Unsur Kajian Masa Depan sebagai induksi atau susulan pengajaran.

JADUAL PERANCANGAN MATRIKS
PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN Jadual Perancangan disediakan bagi membantu guru merancang tajuk yang dipilih daripada Sukatan Pelajaran dan Huraian Sukatan Pelajaran mata pelajaran serta memikirkan unsur-unsur pada Matriks Kajian Masa Depan yang boleh digunakan.
Mata Pelajaran
RUJUKAN/ SP/HSP KONSEP KAJIAN MASA DEPAN ISU BERKAITAN

Tahun/Tingkatan
TEMA APLIKASI TAJUK

CONTOH
Daripada Sukatan dan Huraian Sukatan Mata pelajaran yang diajar
Alternatif dan Pilihan Masa Lalu, Sekarang dan Masa Depan Kerosakan dan Pembaharuan Kemapanan, Nilai, Pengupayaan Komunikasi Kesihatan Maklumat Keamanan Jantina dan Budaya Alam Sekitar Kependudukan Sains dan teknologi Angkasa lepas Pengangkutan Perancangan Bandar Pekerjaan dan Waktu Senggang Pembangunan Ekonomi Jenayah dan Keadilan Sumber Tenaga Pemuliharaan Generasi Masa Depan Impak Terhadap Manusia Had dan Batasan Masa Depan Dunia Optimisme & Pasimisme Kemapanan Masa dan Budaya Budaya Berhikmah Stail Hidup Alternatif Kajian Masa Depan Secara Kritis Cara Memandang Jauh Masa Depan Pendidikan Politik & Kerajaan Proses Membina Citra Sosial Penulisan Spekulasi Perancangan Strategik

Dikaitkan dengan tajuk pilihan SP/HSP

JADUAL PERANCANGAN MATRIKS PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN

Bi.

RUJUKAN/ TAJUK SP/HSP

KONSEP KAJIAN MASA DEPAN

ISU BERKAITAN

TEMA

APLIKASI

TAJUK

1.

Jirim Dalam AlamKepelbagaian Sumber di Bumi Jirim Dalam AlamUdara di Sekeliling Kita Jirim Dalam AlamUdara di Sekeliling Kita Tenaga Dalam Kehidupan- Sumber dan Bentuk Tenaga

Kemapanan

Alam Sekitar

Generasi masa depan

Perancangan strategik

Memahami kepelbagaian sumber di bumi

2.

Kemapanan

Alam Sekitar

Pemeliharaan dan Pemuliharaan

Perancangan strategik

Memahami peranan oksigen dalam respirasi Menilai kepentingan mengekalkan komposisi gas dalam udara Mengaplikasikan pelbagai sumber tenaga Menilai kepentingan gizi seimbang Menilai kesan penyelidikan genetik terhadap kehidupan manusia

3.

Kemapanan

Alam Sekitar

Impak terhadap Manusia

Perancangan strategik

4.

Kemapanan

Alam Sekitar

Pemeliharaan dan Pemuliharaan

Perancangan strategik

5. 6.

Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup-Nutrisi Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup- Keturunan dan Variasi

Masa Lalu, Masa Kini dan Masa Depan Kemapanan

Kesihatan

Impak Terhadap Manusia Had dan Batasan

Gaya Hidup Alternatif Perancangan Strategik

Etika Gender dan Budaya

PENGAJARAN BERASASKAN KAJIAN MASA DEPAN
CONTOH PERANCANGAN PENGAJARAN DAN PELAJARAN SAINS:

1
Apakah yang anda ingin mengajar?

3 2
Dari manakah anda mencari bahan untuk mengajar tajuk?

Bagaimana saya boleh aplikasikannya dalam kelas?

IDEA:
MEMBINA SENARIO GAYA HIDUP DAN AMALAN PEMAKANAN DUNIA MASA DEPAN Kumpulan-kumpulan mewakili golongan remaja, orang dewasa, dan warga tua

MATA PELAJARAN SAINS TINGKATAN 1 HSP SAINS TINGKATAN 1:
Penyenggaraan dan Kesinambungan Hidup - Nutrisi

UNSUR MATRIKS Pemakanan masa lalu, kini dan masa depan, Gaya Hidup, Kesan Terhadap Kesihatan BAHAN:

AKTIVITI:

Data Amalan Pemakanan Masa Lalu Aras 1: Menerangkan maksud gizi seimbang •Data Amalan Pemakanan Masa Kini •Risalah tentang gaya hidup masa lalu Aras 2: dan kini Menerangkan nilai kalori makanan •Jadual kalori makanan Menyatakan tenaga dalam makanan CADANGAN HASIL KERJA MURID: Aras 3: •Buku Skrap tentang Nutrisi atau Perbandingan antara Amalan Merancangkan gizi seimbang Pemakanan Masa Lalu dan Kini •Rancangan Gizi Seimbang yang sesuai untuk remaja masa kini dan Menyatakan kepentingan gizi seimbang
masa depan •Melukis, menulis atau menerangkan tentang senario masa depan

•Kumpulan mengumpul dan mentafsir data amalan pemakanan masa lalu dan kini •Kumpulan mengaitkan amalan pemakanan dengan gaya hidup •Ramalkan gaya hidup dan amalan pemakanan masa depan yang mungkin