PELAKSANAAN POST-MORTEM TERANCANG DAN TINDAK SUSULAN BERKESAN PEPERIKSAAN PMR/SPM 2007 SEKOLAH MENENGAH NEGERI

MELAKA
HASIL DAPATAN PERBENGKELAN

HASILKAN ANALISIS SWOT SEKOLAH
KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN

BAGAIMANA PANITIA BERFUNGSI UNTUK MENINGKATKAN PRESTASI PMR DAN SPM SEKOLAH DAN BAGAIMANAKAH PENGETUA SELAKU PENGURUS MEMASTIKAN KEADAAN DEMIKIAN BERLAKU.

1.

a.Bagaimana Panitia Berfungsi Untuk Meningkatkan prestasi PMR /SPM Sekolah 1. TETAPKAN MATLAMAT PANITIA SELARAS VISI SEKOLAH. 2. KURSUS PROFESIONALISME UNTUK KETUA PANITIA. 3. POST-MORTEM PEP. PENTENGAHAN TAHUN

4. Pemantapan berterusan oleh Ketua Bidang terhadap Ketua Panitia di bawah kawalannya dan pastikan prestasi pelajar dijadikan agenda tetap dalam setiap mesyuarat. 3. Merancang bahan bacaan dan rujukan tambahan yang releven untuk membantu pelajar dengan lebih berkesan. 4. Aktiviti seperti teknik menjawab,klinik mata pelajaran, motivasi , kelas pemulihan dan pengayaan dijalankan mengikut tahap pelajar.

a.

Bagaimana pengetua selaku pengurus memastikan keadaan sedemikian berlaku. 1. Membuat senarai semak untuk pemanatauan panitia. - Pemantauan P&P - Buku latihan - Laporan dan dokumen. - Analisa peperiksaan - Hasil post-mortem 2. Menentukan mesyuarat kurikulum dilakukan secara berfokus seberapa kerap yang boleh mengikut kumpulan ahli yang berkaitan . 3. Pengetua hadir dalam mesyuarat panitia.

2. BAGAIMANA MEKANISMA HEAD-COUNT MEMBANTU MEMPERTINGKATKAN PRESTASI SEKOLAH . BINCANGKAN APAKAH PENGISIAN STRATEGI BERASASKAN DATA YANG PERLU MELIBATKAN SEMUA PIHAK.
1. 2. 3.

4. 5.

Melihat keupayaan sedia ada setiap murid; Menilai potensi setiap murid yang dapat digarap; Merancang program yang bersesuaian dengan kebolehan dan keupayaan murid berasaskan diagnosis yang tepat; Untuk tujuan post-mortem dan tindakan penambahbaikan; Meningkatkan prestasi pelajar dari segi kuantiti dan kualiti

6. Pemantauan dan penilaian boleh dibuat oleh Pengetua, Guru Besar, GPK, guru kelas, dan guru mata pelajaran secara sistematik; 7. Panitia dapat berfungsi dengan lebih berkesan. 8. Untuk tujuan post-mortem dan tindakan penambahbaikan; 9. Meningkatkan prestasi pelajar dari segi kuantiti dan kualiti

3. BINCANGKAN AKTIVITI BERKESAN DI PERINGKAT SEKOLAH DAN KELAS BAGI MEMASTIKAN SASARAN MURID CEMERLANG TERCAPAI
1. 2. 3. 4.

KUMPUL DAN KENALPASTI PELAJAR CEMERLANG. MOTIVASI KEPADA PELAJAR DAN IBU BAPA TEKANKAN ASPEK KEAGAMAAN DAN KEROHANIAN LAKSANAKAN PROGRAM KHAS

4. BAGAIMANA BENTUK BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERFOKUS YANG DAPAT MEMBANTU MURID MENINGKATKAN PENCAPAIAN MEREKA DALAM MASA 4 BULAN TERAKHIR PEPERIKSAAN
1. 2.

3.

ANALISA KEPUTUSAN PEPRIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN. KUMPULKAN KEPADA PELAJAR CEMERLANG, SEDERHANA DAN LEMAH. SOALAN-SOALAN PEPERIKSAAN 5 TAHUN KE BELAKANG.

4. MODUL SUKATAN MINIMUM 5. MENJAWAB SEMULA SOALAN YANG SAMA BERULANG-ULANG. 6. BAHAN NOTA RINGKAS BERFOKUS DAN PETA MINDA 7. IKUT FORMAT SOALAN SEBENAR. 8. LATIHAN MENJAWAB IKUT MASA PEPERIKSAAN SEBENAR. 9. SENTUHAN PENGETUA 10. LATIHTUBI B.MELAYU BERSAMA GURU CINA.

4. JELASKAN USAHA-USAHA MEMINIMUMKAN PERATUS KEGAGALAN DALAM SPM DAN PMR
 SPM

- TUMPUAN KEPADA B.MELAYU - KARANGAN- MENGHAFAL KARANGAN RAMALAN - RUMUSAN – FAHAMI KEHENDAK SOALAN , DAPATKAN 6 ISI TERSURAT , GABUNGKAN MENJADI SATU PERENGGAN DAN JANGAN GUNA NOMBOR.

- KOMSAS(NOVEL)- SENARAIKAN 10 PERISTIWA PENTING DALAM TIAP NOVEL KAITKAN DENGAN ISTILAH SEPERTI WATAK, PERWATAKAN NILAI DAN PERSOALAN  PMR – TUMPUAN KEPADA SEMUA SUBJEK. -DARI PEP. PERTENGAHAN TAHUN KUMPULKAN PELAJAR IKUT KUMPULAN BAGI TIAP SUBJEK DAN BERI LATIHAN BERTERUSAN IKUT FORMAT PEP. SEBENAR.

6. TERANGKAN BAGAIMANA KAEDAH MEMAKSIMUMKAN KEBERKESANAN KELAS TAMBAHAN . BINCANGKAN PROSES LATIH TUBI YANG BERKESAN BAGI ARAS KEBOLEHAN PELAJAR YANG BERBEZA.
 KELAS

TAMBAHAN BERKESAN (Terancang): -MAKSIMUMKAN KEHADIRAN -HUBUNGAN DENGAN IBU BAPA -KESESUAIAN WAKTU - GANJARAN KEPADA GURU DAN PELAJAR - PENILAIAN DAN REKOD PENCAPAIAN

 LATIH

TUBI BERKESAN - MULAKAN LATIHTUBI DARI YANG MUDAH KE SUKAR (ARAS 1 KE ARAS 2) UNTUK MEMBERI HARAPAN KEPADA PELAJAR. DIULANG-ULANG FORMAT DAN MASA SEBENAR BINCANG DAN TERUS MAKLUMKAN KEPUTUSAN KEPADA PELAJAR MEMBERI PELUANG PELAJAR TINGKATKAN HARGA DIRI.

-

SEKIAN, TERIMA KASIH