CIRI-CIRI KEPEMIMPINAN GURU HEM

2 JAM

OBJEKTIF
Pada akhi r sesi peserta dapat : • Menakrif konsep kepemimpinan • Mengenal dan memahami sumber kuasa dan taktik mempengaruhi pengikut • Mengenali ciri-ciri kepemimpinan • Membeza gaya kepemimpinan

KUIZ
Apakah satu ciri persamaan antara personaliti berikut? Adolf Hitler John F Kennedy Mahatma Gandi Mao Tze Tung

• • • •

PEMBAYANG
• • • • • •

Bukan ciri peribadi Bukan ciri tingkahlaku Bukan gaya kepemimpinan Bukan sumbangan mereka Bukan kata-kata mereka Hanya satu perkara sahaja yang menyebabkan mereka dianggap pemimpin

PERSAMAAN
Setiap personaliti yang tersenarai mempunyai pengikut yang rela dan bersedia menjadi pengikut mereka ( willing followers) Sebaliknya yang bukan pemimpin tidak mempunyai pengikut

KEPEMIMPINAN
Kepemimpinan ialah satu proses yang berkaitan dengan mendapatkan individu untuk berkerjasama supaya dapat menjayakan sesuatu yang mungkin tidak akan berlaku tanpa pengaruhnya
(Rosenbach & Taylor, 1993)

KEPEMIMPINAN
Kepemimpinan ialah keupayaan untuk membangkitkan keyakinan dan sokongan di kalangan individu yang diperlukan untuk mencapai matlamat organisasi
( Du Brin, 1995)

KEPEMIMPINAN
Kepemimpinan ialah satu proses untuk mempengaruhi individu bagi mendapat kerjasamanya kearah pencapaian matlamat organisasi
( Thomas Cronin, 1993)

KEPEMIMPINAN
Kepemimpinan adalah satu proses pengaruh-mempengaruhi antara pemimpin dan pengikut untuk mencapai objektif organisasi melalui perubahan-perubahan yang mereka lakukan
(Lussier & Achua, 2001)

KEPEMIMPINAN
Satu proses bagaimana seseorang mempengaruhi orang lain supaya mengikutinya untuk melaksanakan tugas-tugas organisasi supaya matlamatnya tercapai

AKTIVITI
Terkandas di Angkasa Lepas: • Baca dan kenal pasti latar belakang aktiviti yang diberikan dalam kertas aktiviti • Senaraikan barang mengikut kepentingan secara bersendirian • Senaraikan barang mengikut kepentingan secara berkumpulan

RENUNGAN AKTIVITI
• Apakah yang anda belajar daripada aktiviti berkenaan? • Siapa yang menjadi pemimpin? • Mengapa beliau menjadi pemimpin? • Siapa yang menjadi pengikut? • Mengapa mereka menjadi pengikut? • Adakah mudah mencapai kata sepakat? • Mengapa?

SUMBER KUASA DAN PENGARUH PEMIMPIN
• Kuasa sah (legitimate power): Kuasa yang diterima oleh seseorang dari segi kedudukan yang formal iaitu status atau jawatan yang dilantik secara sah oleh pihak yang lebih tinggi. • Kuasa ganjaran(Reword Power): Kuasa yang timbul daripada keupayaan pemimpin memberi ganjaran kepada pengikutnya

SUMBER KUASA DAN PENGARUH PEMIMPIN
• Kuasa Paksaan (Coersive Power): Kuasa yang membabitkan kebolehan seseorang pemimpin mengenakan paksaan secara hukuman atas orang bawahan • Kuasa Pakar (Expert Power): Kuasa yang berasaskan kepada kepakaran, kemahiran, pengetahuan atau kebolehan seseorang dalam sesuatu bidang.

SUMBER KUASA DAN PENGARUH PEMIMPIN
Kuasa rujukan (referent power): • Pengenalan dengan seseorang yang mempunyai sumber atau sifat-sifat peribadi yang diidamkan
(French & Raven 1959)

KESAN PENGGUNAAN KUASA KE ATAS ORGANISASI DAN ORANG BAWAHAN
Staf Mematuhi Arahan Kerana Kuasa Rujukan Kuasa Pakar Kepuasan Kerja Tinggi Tinggi
ke rendah

Prestasi Kerja Tinggi Tinggi Dari tinggi ke sederhana Tiada perbezaan Tiada perbezaan

Kuasa Ganjaran Dari sederhana Kuasa sah Kuasa Paksaan
Dari sederhana ke rendah

Rendah

TAKTIK UNTUK MEMPENGARUHI PENGIKUT
• • • • • • • • • Taktik Taktik Taktik Taktik Taktik Taktik Taktik Taktik Taktik pujukan rasional daya tarikan inspirasi perundingan berbuat baik daya tarikan peribadi pertukaran Gabungan (coalition) sah tekanan

KESAN TEKTIK KE ATAS KEBERKESANAN ORGANISASI DAN KOMITMEN ORANG BAWAH
Taktik Sumber Kuasa Darjah Keberkesanan & Komitmen Sederhana Tinggi Tinggi Sederhana ke rendah Sederhana

Pujukan Rasional Pakar Daya Tarikan Inspirasi Perundingan Berbuat Baik Daya Tarikan Peribadi Rujukan Kelima-lima Rujukan Rujukan

KESAN TAKTIK KE ATAS KEBERKESANAN ORGANISASI DAN KOMITMEN ORANG BAWAHAN
Taktik Sumber Kuasa Darjah Keberkesanan & Komitmen Sederhana Rendah Rendah Rendah

Pertukaran Gabungan Sah Tekanan

Ganjaran Kelima-lima Sah Paksaan

CIRI-CIRI KEPEMIMPINAN
Tiga Pendekatan: • Sifat (Traits) • Gelagat (Behavorial) • Kontigensi (Contigency)

Fokus Kawalan Dalaman Bertenaga Tinggi Dominan

Integriti

Kemudahlenturan Sifat(Traits) Kepekaan Stabil Cerdas

Yakin Diri

Lussier, R.N. & Achua C.F. (2001) Leadership : Theory, Application and and skill Development.

GAYA KEPEMIMPINAN
• Autokratik • Demokratik • Laisser fair

GAYA KEPEMIMPINAN
• Autokratik • Demokratik terpimpin • Demokratik penuh • Demokratik terkawal

Tinggi

Demokrasi terkawal (guru releven ilmu
Ilmu Kemahiran

Demokrasi Penuh
(Guru rajin, dedekasi cekap& Bertanggungjawab)

& terapi tetapi malas)

Autokratik
(Guuru lama tetapi malas,kurang ilmu dan keterampilan)

Demokrasi Terpimpin (Guru baru berkerja)

Rendah

Komitmen

Tinggi

RENUNGAN
• Seseorang pemimpin yang baik adalah apabila kakitangan tidak sedar tentang ‘ kehadirannya’… • Apabila kerja telah diselesaikan, matlamat tercapai, mereka akan kata “KAMI TELAH BERJAYA”
Lao-tze

… sambungan
• Pemimpin yang bijak ialah pemimpin yang membangun pemimpin • Pemimpin yang hebat ialah yang hidup sepanjang zaman Sbd