ASAS PEMASARAN UNTUK PERNIAGAAN.

1

Apakah ini realiti sebuah perniagaan ?

Wujudnya Realiti Pemasaran Seperti ini

perniagaan perolehi keuntungan

TETAPI APAKAH ASPEK MORALNYA ? Pemasaran = kehendak + keperluan + kepuasan

INILAH REALITI YANG DIPERLUKAN

BAGAIMANA KEGIATAN PEMASARAN BERMULA
Tahun 50¶an Orientasi produk Apa yang dihasilkan itulah yang dijualkan. Apa sahaja yang boleh dijual. Memenuhi keperluan dan kehendak pengguna Focus kepada individu khusus sebagai pelanggan.

Tahun 60an hingga pertengahan tahun 80an Pertengahan tahun 80an hingga akhir tahun 90an Sekarang

Orientasi jualan

Orientasi pengguna

Customization

Bagaimana harus kita lakukan untuk memastikan perniagaan kita lebih didekati dan didatangi serta membeli produk & perkhidmatan dan juga setia kepada produk kita ?

4 P s PEMASARAN CAMPURAN
PRODUCT (PRODUK) PRICE (HARGA) PLACE (TEMPAT) PROMOTION (PROMOSI)

Strategik Pemasaran
Mengenalkan produk Membuat pelanggan tertarik Promosi Memberi layan maksima demi kepuasan pelanggan Mengarahkan supaya terjadi pembelian berulang (menjadi pelanggan setia.) Membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan Perlu customer relationship management (CRM) Justeru itu bagaimana harus dizahirkan 5P dalam perniagaan anda ?

}

PRODUK

Isu Masalah Produk yang sering dipandang mudah oleh usahawan dalam aspek pemasaran

.

Tahap Kualiti Harga Jenama

Warna

Produk

Jaminan

Fungsi/ layanan Reka Bentuk

Pembungkusan

Produk ketara

Produk asas

penghantaran pembungkusan pemasangan kredit Keramahan juru jual jenama keselamatan warna kualiti Faedah utama produk atau servis

Produk sampingan

HARGA

Strategik penentuan harga. Strategik penentuan harga perlu mengambil kira dua aspek iaitu; 1. Faktor dalaman objektif syarikat, kos pengeluaran, margin keuntungan, harga pesaing, campuran pemasaran, organisasi syarikat dan dasar syarikat. 2. Faktor luaran persaingan, pelanggan, pembekal, kerajaan, persekitaran, ekonomi, teknologi dan undang-undang.

Tiga strategi asas penentuan harga. 1. Orientasi kos. 1. Harga tokok kos berdasarkan penambahan margin keuntungan terhadap kos langsung atau kos overhed produk. 2. Harga pulang modal menetapkan harga dengan mengambilkira modal perniagaan. 2. Orientasi Permintaan - Harga akan ditetapkan lebih tinggi apabila permintaan tinggi dan harga lebih rendah bila permintaan rendah. Konsep ini adalah berasaskan prinsip hukum permintaan bertambah kurang. 3. Orientasi persaingan. harga diletak berasas harga pesaing. Antara yang dilaksana harga melebihi pesaing dan harga dibawah harga pesaing.

Strategi Penyesuaian Harga. 1. Diskaun & elaun dimana diskaun bererti pengurangan harga atas pembelian dalam masa yang ditetapkan. Manakala elaun melibatkan pengurangan harga daripada senarai harga dalam bentuk trade in dan promosi. 2. Harga berasas segmen dilakukan dengan mewujudkan produk pada dua atau lebih harga walaupun perbezaan harga ini tidak disebabkan oleh perbezaan kos. Strategi ini dilaksanakan kerana wujud kelainan ciri pengguna, bentuk produk, lokasi, masa dan btk pemasaran. 3. Harga psikologi tawaran harga yang menarik minat pembeli dan biasanya ditawar dalam harga berbentuk angka ganjil. 4. Harga promosi melibatkan harga sementara yang adakala dibawah kos untuk menarik minat pengguna atau meningkatkan jualan. Bentuk harga promosi adalah pemimpin harga (menawarkan harga rendah), harga peristiwa, rebat tunai dan diskaun.

PLACE - TEMPAT

PROMOSI

Harga ² dalam ertikata perniagaan akan menjadi daya tarikan utama yang mendorong seseorang pelanggan itu membuat keputusan.

Harga ² kepada pelanggan merupakan satu permintaan yang akan membolehkan mereka mendapatkan sebanyak mana barangan yang diperlukan.

Harga ± pula bagi anda adalah satu keuntungan yang dicari dalam menguruskan perniagaan. Justeru itu harga mencerminkan keupayaan daya maju perniagaan.

MEMILIH MELAKSANAKAN KAEDAH PROMOSI PENGIKLANAN PROMOSI JUALAN JUALAN PERIBADI PERHUBUNGAN AWAM.

PEMASARAN LANGSUNG Asas Penentuan Panduan Untuk Menentukan Kaedah Promosi
1.

2. 3. 4. 5. 6.

Jenis Pelanggan Jenis Produk Kitaran Hayat Produk Kos Persekitaran Komunikasi. Tren Komunikasi

Kelebihan dan Kelemahan Media Pengiklanan
Media Kelebihan 1. Fleksibel, 2. Menepati waktu, 3. Liputan pasaran baik, 4. Penerimaan meluas, 5. Kepercayaan tinggi, 6. Kos rendah Kelemahan 1.Jangka hayat pendek, 2.kualiti pengeluaran semula yang tidak baik, 3. pemindahan pembacaan audien yang kecil

Suratkhabar

Majalah

1. Pemilihan geografi dan 1. Kos yang tinggi, demografi yang tinggi, 2. masa penyediaan 2. kredibiliti dan prestij, panjang 3. jangka hayat yang lama, 4. pemindahan pembacaan baik

Kelebihan dan Kelemahan Media Pengiklanan
Media Televisyen Kelebihan Kelemahan

1. Liputan pasaran massa baik, 1.Kos tinggi, 2.pemilihan audien 2. menarik perhatian rendah 3. Kos per audien rendah 1.Pemilihan geografi dan demografi yang tinggi, 2.kos rendah 1.Hanya audio, 2.Perhatian yang rendah

Radio

Pos Langsung

1.Pemilihan audien yang tinggi, 1. Kos tinggi 2.fleksibel, 3.tiada persaingan, 4. personalisasi 1.Kos tidak mahal, 2.fleksibel 1. Mesej terhad

Peragaan Luaran

Kelebihan dan Kelemahan Kaedah Promosi
Jenis Pengiklanan Kelebihan ‡ Fleksibel, ‡ Kepercayaan tinggi ‡ Maklum balas segera, ‡ Bersifat peribadi ‡ Komunikasi 2 hala ‡ Produk dapat dilihat, dicuba dengan segera ‡ Wujudkan jualan segera, ‡ Galakkan penggunaan semula ‡ Kesedaran pengguna tinggi Kelemahan ‡Persaingan tinggi (tv) ‡Masa menunggu lama (mjlh) ‡Kualiti cetakan rendah (akhbar ) ‡Kos melatih jurujual tinggi ‡Kos per pengguna tinggi ‡Maklumat tidak seragam antara ‡Kerahsiaan rendah

Jualan Peribadi

jurujual

Promosi Jualan

‡ Kos tinggi, ‡ Liputan rendah ‡ Salah tanggapan terhadap kualiti produk syarikat ‡ Tempoh promosi singkat ‡ Liputan rendah (internet) ‡ Salah memilih pasaran sasar ± melibatkan kos ‡ Pengguna mengabaikan maklumat (junk mail) ‡ Kurang kawalan ‡ Mesej tidak konsisten ± antara kakitangan

Pemasaran Langsung

‡ Menjimatkan masa, ‡ Membina hubungan berterusan dgn pengguna

Perhubungan Awam

‡ Menaikkan imej syarikat dan reputasi ‡ Kos rendah berbanding pengiklanan (kadangkala percuma)

Kaedah Pemasaran.

26

LANGKAH PEMASARAN YANG PRAKTIS.

27

28

Tingkatkan strategi pengiklanan. Pengiklanan penting untuk memperkenalkan produk anda. Anda perlu mengeluarkan perbelanjaan untuk melabur dalam pengiklanan. Jika kita membuat pelaburan yang munasabah, insya-Allah, pulangannya pun akan munasabah

29

Mulut ke mulut ke mulut
Word of Mouth marketing pemasaran mulut-ke-mulut.Terdapat laporan perniagaan mengatakan 60% daripada pelanggan anda datangnya daripada pemasaran mulut-ke-mulut. Amat besar jumlah tersebut, oleh itu, jangan pandang rendah teknik pemasaran ini.

Teknik promosi sekiranya modal terhad
Langkah #1: Tentukan sasaran pasaran anda. Kecilkan pasaran anda kepada satu market sahaja. Who are the BEST target market for your products & services? Luangkan lebih banyak masa di sini. Langkah #2: Ulang mesej promosi anda berkali-kali pada sasaran tersebut. Ulangulang dan ulang pada sasaran yang sama-sama dan sama!

30

REALITI KEPENTINGAN PEMASARAN DALAM DUNIA PERNIAGAAN.

Keuntungan
Ketaatan Kepuasan

Pelanggan

Peniaga

Merangka Strategi Pemasaran
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡

Fokus ke atas pelanggan Mengamalkan kualiti Mementingkan kemudahan Menekankan inovasi Dedikasi kepada perkhidmatan dan kepuasan pelanggan Menitikberatkan kepantasan perkhidmatan

32

Fokus ke atas Pelanggan
‡ 67% pelanggan tidak membuat pembelian seterusnya kerana layanan pekerja yang buruk. ‡ 96% pelanggan yang tidak berpuashati; tidak membuat pengaduan, tetapi: ± 91% tidak akan membeli dari perniagaan tersebut.

± 100% akan menyebarkan cerita buruk sekurang-kurang kepada 9 orang lain. ± 13% pelanggan yang tidak puashati akan menceritakan pengalaman mereka sekurang-kurangnya kepada 20 pelanggan lain.

33

Fokus ke atas Pelanggan
‡ Layanan berbeza atau buruk kepada pelanggan menyebabkan jualan kasar kurang di antara 15%-30%. ‡ Menggantikan pelanggan yang hilang adalah mahal; syarikat akan melibatkan kos berjumlah 5 kali. ‡ 70% jualan perniagaan datangnya dari pelanggan yang sediaada. ‡ 20% pelanggan adalah menghasilkan 80% jualan keseluhan perniagaan.

34

Dedikasi terhadap Pelanggan
‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ ‡ Pendengar yang baik. Perkhidmatan terbaik. Tetapkan standard dan ukuran prestasi. Kaji kitaran perkhidmatan perniagaan. Gaji pekerja yang terbaik. Latih pekerja memberikan perkhidmatan terbaik. Kuasa kepada pekerja bagi meningkatkan perkhidmatan. Penggunaan teknologi. Ganjaran bagi perkhidmatan terbaik. Sokongan dari pengurus atasan. Pandangan ke atas perkhidmatan pelanggan sebagai satu pelaburan; bukan perbelanjaan.

35

BAGAIMANA 4P boleh MEMBANTU ANDA ?

PRODUK - persembahan ? HARGA ± peletakkannya ? TEMPAT ± dimana ? PROMOSI ± bagaimana ?

SEKIAN, TERIMA KASIH

37

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful