You are on page 1of 6

Jornades legals

• Jornada ordinària anual de l’ICS...1599 h.


• Jornada màxima (52-4,3) x 48 = 2.290 h
• Jornada complementària (guàrdies)
– (màxima – ordinària) : 2.290 – 1599 = 691h.
– Jornada voluntària: 150 h*
– Total de guàrdies: 691 + 150 = 841 hores

* No entra en vigor fins el 2013, fins llavors, es pot fer


més jornada voluntària.
Proposta Unitats Docents de
Catalunya
• Bàsica: 691 hores de guàrdia / any
- No cal signar voluntarietat extra.
• Voluntària (jornada especial)
-150 hores de guàrdia /any
(total de 841h/any)
Com a màxim 900 hores de guàrdia /any
Lliurança de guàrdies
• Obligatòria.
• Obligatòriament recuperable.
• Equivalent a unes 150 hores/any
(fent 4 guàrdies al mes, tres
lliurances/mes)
Guàrdies amb Jornada Complementària
Guàrdia a l’AP %

R1 20%
R2 20%
R3 45%
R4 75%

Any de Hospital ABS Atenció


residència Continuada
R1 i R2 552,8h/any 138,2h/any
691h/any 50h/mes (per 11 mesos) 12h/mes(per 11
3guàrdies/mes(per 11 mesos)
mesos)
R3 380h/any 66h/any 244h/any
691h/any 34,5h/mes(per 11 mesos) 6h/mes(per 11 22h/mes(per 11 mesos)
2guàrdies/mes mesos) 1-2 guàrdies/mes
R4 172,75h/any 138,2h/any 380h/any
691h/any 15,7h/mes(per 11 mesos) 12h/mes(per 11 34,5h/mes(per 11
1guàrdia/mes mesos) mesos)
2-3
guàrdies/mes(segons si
són de 10 o de 13 hores)
Guàrdies amb Jornada Especial
Proposta de Guàrdies Residents
(Comissìó Assessora MFIC Costa de Ponent)
(11/6/2008)
Any HOSPITAL ABS ATENCIÓ
residència CONTINUADA
R1-R2 630h/any 210h/any
57h/mes (per 11 12h-19h/mes(per 11
mesos) mesos)
4 guàrdies/mes
R3 462h/any 132h/any 246h/any
42h/mes(per 11 mesos) 12h/mes(per 11 22,4h/any (per 11 mesos)
3 guàrdies/mes mesos) 2 guàrdies/mes
R4 210h/any 132h/any 498h/any
20h/mes(per 11 mesos) 12h/mes(per 11 45h/mes(per 11 mesos)
1-2 guàrdies/mes mesos) 2-3 guàrdies/mes
(la segona guàrdia
voluntària)
Jornada complementària (guàrdies) obligatòries =691h/any
Jornada complementària + jornada especial (150h voluntàries) = 841h
(es permetrà arribar com a màxim a les 900h/any)