You are on page 1of 15

Autentičnost našeg

katoličkog svjedočenja u
Zajednici
i u svijetu
Frama 10.05.2019. Varaždin
A kao Autentičnost ili Alfa i Omega

 Hrvatski: dosljedan, vjerodostojan,


nepatvoren,ono što odgovara zbilji
 Neka naše svjedočenje bude odraz stvarne
povezanosti s osobom Isusa Krista na temelju
njegova Evanđelja i žive Zajednice u kojoj se ta
suživljenost s Gospodinom može zorno
doživjeti
B kao Biblija ili Biblioteka

 Koji naziv najbolje izražava značaj Božje


riječi?
 Sveto pismo ili Pisma …
 Evanđelje ili Svete knjige,
 Biblos – Biblia: Jednina - množina
B1: Je li rezervirano za studente boslovlja i
one koji će se zarediti za svećenike

 Proučavanje Svetih tekstova nije rezervirano


za studente boslovlja i one koji će se zarediti
za svećenike, nego je trajna zadaća svim
krštenicima
 Kolegij Biblijska teologija na FER-u
 Svako izdanje Biblije ima priložen Opći uvod
u Sveto pismo i Uvod za svaku pojedinu
knjigu
B2 Svako čitanje iz Svtoga pisma u Zajednici
je riječ nama upućena za sadašnji trenutak.

 18Duh Gospodnji na meni je


jer me pomaza!
On me posla
blagovjesnikom biti siromasima,
proglasiti sužnjima oslobođenje,
vid slijepima,
na slobodu pustiti potlačene,
19proglasiti godinu milosti Gospodnje. Lk 4, 18-
19
• B 3 Trajno se napajati porukama Sv. pisma

 20Tada savi svitak, vrati ga poslužitelju i sjede. Oči sviju u sinagogi bijahu uprte
u njega.21On im progovori: »Danas se ispunilo ovo Pismo što vam još
odzvanja u ušima.« 22I svi su mu povlađivali i divili se milini riječi koje su tekle
iz njegovih usta. Lk 4,20-22

 kako se Pisma stavljaju pred nas u liturgiji pojedine


nedjelje i običnim danima kroz crkvenu godinu i u
časoslovu
B 4 Mi želimo (uzdići Isusa...) biti
prožeti Riječju Božjom ...
• Gospodin je u našoj sredini i on nam govori da se
obistinjuje to što nam je upravo pročitano.
• Slušanje Božje riječi važan je vid Božje nazočnosti
u našim susretima i bogoštovlju
• Zato je vrijedno upoznati osnove biblijskog jezika,
izraza
• Isus učenicima na putu za Emaus:”O bezumni I
srca spora da vjerujete …
• nije li gorjelo srce u nama …hrvatski: ????
C za crkveno ili “Gledajte kako se ljube

 Crkveno ili združeno svjedočenje (Djela apostolska)


 Tek kao Zajednica-Crkva smo sposobni pružiti svjedočanstvo za Gospodina.
“Gledajte kako se ljube
 Sastavnice vjerodostojnosti su: biti jednodušni …
 1... u Nauku apostolskom (Tradicija u kojoj nastaje usmena i zapisana Riječ
Božja). Nauk apostolski tj ono što je nama danas Sveto pismo
 2... u molivi: dođi Kraljestvo tvoje
 3... u Lomljenju kruha i
 4....u zajedništvu dobara (karitativno djelovanje)
D 1 Djelom i rječju

D.1
 »Evo, ja vas šaljem kao ovce među vukove. Budite
dakle mudri kao zmije, a bezazleni kao
golubovi! 17Čuvajte se ljudi, jer će vas predavati
vijećima i po svojim će vas sinagogama
bičevati. 18Pred upravitelje i kraljeve vodit će vas
poradi mene, za svjedočanstvo njima i
poganima. 19Kad vas predadu, ne budite zabrinuti
kako ili što ćete govoriti. Dat će vam se u onaj čas
što ćete govoriti. 20Ta ne govorite to vi, nego Duh
Oca vašega govori u vama!«. Mt 10,16-22
D 2. Prividno suprotstavljene poruke: 1Pt
3,15

 Sv Petar nas potiče da prepoznamo i preuzmemo


osobnu odgovornost za svoje poznavanje i
ispovijedanje Katoličke vjeroispovjedi:
“Naprotiv,Gospodin – Krist neka vam bude svet, u
srcima vašim, te budite uvijek spremni na
odgovor svakomu koji od vas zatraži
obrazloženje nade koja je u vama, ali blago i s
poštovanjem, dobre savjesti ... Ta uspješnije je
D 2 Smisao privođenja pred upravitelje i
kraljeve
 Isus pred Pilatom: imam vlast pustiti te i vlast
razapeti te
 Ne bi imao nikakve vlasti nada mnom da ti nije
dano odozgo
 Pavao optužen i zatvoren u Jeruzalemu
 kao Sužanj Isusa Krista putuje do Rima
 Koristi svoje Rimsko državljanstvo, (putovnicu) da
svoje suđenje premjesti u Rim. Ne toliko da si
produlji život, nego da i u Rimu navjesti Evanđelje
Osobno iskustvo: priziv savjesti

1. Ustav RH, međunarodne konvencije UN-a i EU-e


jamče svačije pravo na priziv savjesti
2. Lažna vijest da je ženi (korisnici) uskraćena
anestezija
3. Razlika između lokalne i totalne anestezije
4. Liječnik, anesteziolog i (viša) med. Sestra imaju
pravo na priziv savjesti. Razlika između
pacijentice i korisnice
5. Ravnatelj je dužan osigurati uslugu
Je li to razlog da katolik odustane …?

Je li to razlog da katolik odustane


od lječničkog poziva u ginekološkom
odjelu?
D.3 …u svijetu

 Ne možemo izbjeći polemiku, protivljenje, lažiranu argumentaciju


 Ne možemo očekivati da će mnogi spremno i odmah prihvatiti našu svjedočenje
/ navještaj vjere, ali to me ne smije obeshrabriti da zašutim kao da ne poznam
Istinu ili je ne znam potkrijepiti valjanim argumentima
 Kraljevstvo Božje je “kao kad sijač iziđe i sije sjeme ...”
 Nije naše da odmjerimo svoju moć da nekoga uvjerimo, već da sijemo ... Bog i
kvaliteta tla donose rezultat uglavnom nakon nekog vremena
Hvala na pozornosti

 Komentari, dojmovi i svaki oblik povratne


vijesti su dobrodošli
 miroslavkocijan@gmail.com