You are on page 1of 12

UGNAYANG PILIPINO –

AMERIKANO SA ISYUNG
PANGMILITAR AT
KALAKALAN
PHILIPPINE REHABILITATION ACT
Ipinagkaloob ng pamahalaang
Amerikano ang halagang $620 M.
$ 120M ---- ay ilalaan sa
pagpapagawa ng mga tulay, kalsada at
iba pang imprastrakturang kailangan
para maayos ang pamumuhay ng mga
mamamayan.
PHILIPPINE REHABILITATION ACT
$100M– halaga ng mga lumang
kagamitang pangmilitar na iniwan ng
mga Amerikano.
$ 400M – gagamitin bilang
scholarship ng mga Pilipinong
ipadadala sa Estados Unidos upang
mag-aral upang magamit sa
pagpapabuti ng kalagayan ng 2 bansa.
PHILIPPINE REHABILITATION ACT
$800M--- bilang bayad pinsala sa
mga ari-arian ng mga sibilyang
naapektuhan ng digmaan kapalit ng
pagsang-ayon ng pamahalaan ng
Pilipinas sa kasunduang
pangkalakalang inaalok ng mga
Amerikano.
PHILIPPINE TRADE ACT O BELL
TRADE ACT

-- pinagtibay nito ang malayang


kalakalan sa pagitan ng Amerika
at Pilipinas sa loob ng 8 taon
mula 1946-1954.
PHILIPPINE TRADE ACT O BELL
TRADE ACT
-- ang kasunduang ito ay nagtatakda na
malayang magdadala ang Estados
Unidos ng mga pangunahing kalakal sa
bansa subalit may kota ang mga
pangunahing kalakal na iniluluwas ng
Pilipinas sa Estados Unidos tulad ng
bigas, asukal, tabako, niyog langis at iba
pa.
PARITY RIGHTS
-- pagkakaloob ng pantay na
karapatan sa mga Amerikano na
pangasiwaan o gamitin ang mga
likas na yaman ng Pilipinas gaya ng
mga karapatang tinatamasa ng
mga Pilipino.
PARITY RIGHTS
-- ito ay maituturing na labag sa
batas.
Ayon sa Saligang Batas,60
porsyento ng negosyo ay pag-aari
ng Pilipino.
KASUNDUANG BASE MILITAR
Military Base Agreement (MBA) –
-----nilagdaan ni Pangulong Manuel
Roxas noong Marso 14,1947
kasama si Paul V. McNutt.
KASUNDUANG BASE MILITAR
Military Base Agreement (MBA) –
-----itinatakda ng kasunduang ito
ang pagpapahintulot na manatili sa
Pilipinas ang 23 Base Militar ng
Amerika sa iba’t-ibang sulok ng
bansa.
KASUNDUANG BASE MILITAR
Ilan sa kilalang base militar sa
bansa ay Clark Air Base sa
Olongapo, Camp John Hay sa
Baguio
KASUNDUANG BASE MILITAR
Marso 21,1947
nilagdaan ang Military Assistance
Agreement
-- binigyan ng Pilipinas ang mga
Amerikano ng karapatang tumulong sa
pamamahala at pagpaplano ng
Hukbong Sandatahan ng Pilipinas.