You are on page 1of 20

Naratibong Ulat

GAWAIN:
PANGKAT 1
PAGPILI NG ISANG
KURSO SA
KOLEHIYO
GAWAIN:
PANGKAT 2
PAGDIRIWANG
NG ISANG
KAARAWAN
GAWAIN:
PANGKAT 3
PAGDIRIWANG
NG ARAW
NG MGA GURO
GAWAIN:
PANGKAT 4
NAGANAP
NAAKSIDENTE SA
LARO NG
BASKETBALL
Ipapasa ang naratibong ulat
(soft at hard copy) sa
Setyembre 27, 2019