PENGURUSAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

MATA PELAJARAN MATEMATIK TAHUN 1 23-24 NOVEMBER 2009

SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK, JABATAN PELAJARAN SABAH

PENGENALAN
SENARIO PENGAJARAN MATEMATIK 
Murid merasakan Matematik merupakan hukumhukum abstrak yang sukar difahami. Menjemukan murid. Jarang memberi makna kepada murid. Guru tidak mengikut kehendak sukatan. Pengajaran berdasarkan pengalaman biasa, selalu dipraktikkan oleh guru-guru kepada murid tanpa mengikut perubahan yang disarankan mengikut perkembangan semasa.

2

3 .PENGENALAN STRATEGI PENGAJARAN MATEMATIK Murid berpeluang mengemukakan pendapat dan berkongsi persepsi antara satu dengan lain. Aktiviti berasaskan µhands-on¶ dan µminds-on¶ Guru mengaplikasikan ide baru dalam konteks yang baru kepada murid. Interaksi yang pelbagai antara murid dan guru dititik beratkan. Semua pandangan murid dihormati. Murid mengukuhkan kefahaman dengan menghubungkait ide baru dalam konteks berbeza. Guru prihatin kepada keperluan murid.

ISI KANDUNGAN MATEMATIK TAHUN 1 (KSSR) 1. Perwakilan Data 3. Nombor  Nombor Bulat Wang 2. Bentuk dan Ruang 3 Dimensi 2 Dimensi 4 . Ukuran    Ukuran Panjang Isipadu Cecair Timbangan Berat Masa dan Waktu 4.

PENEKANAN DALAM PNP MATEMATIK .

ii. iii. KOMUNIKASI DALAM MATEMATIK Komunikasi berkesan membolehkan murid menyelesaikan masalah dan menghuraikan konsep dan kemahiran Matematik kepada rakan sebaya dan juga guru. Memahami Masalah Merancang Strategi Penyelesaian Melaksanakan Strategi Menyemak Semula 2. 6 . iv.PENEKANAN DALAM PNP MATEMATIK 1. PENYELESAIAN MASALAH i.

Mentafsir gambarajah dan graf. 7 . Kebolehan mendengar. Kemahiran membaca dan memahami masalah. b. c. Komunikasi lisan sangat penting dan perlu ditekankan dalam PnP dan begitu juga dalam persembahan. Menggunakan istilah Matematik yang betul.PENEKANAN DALAM PNP MATEMATIK Kemahiran komunikasi merangkumi: a. d.

Penaakulan logik perlu diterapkan agar murid dapat mengenal. membina dan menilai ramalan dengan tepat. PENAAKULAN MATEMATIK  Pemikiran secara logik adalah asas pemahaman dalam penyelesaian Matematik. 8 . Murid digalakkan untuk meramal/meneka jawapan dengan menggunakan bahan konkrit/maujud yang terdapat di sekeliling mereka.PENEKANAN DALAM PNP MATEMATIK 3.

Penggunaan µcourseware¶ dalam PnP dapat membantu guru dalam kemahiran pedagogi. Murid dapat belajar membina idea dengan menghubungkaitkan pembelajaran dengan kehidupan harian. 5. geometri. 9 .PENEKANAN DALAM PNP MATEMATIK 4. APLIKASI TEKNOLOGI  Pendedahan teknologi dalam pendidikan membantu murid memahami konsep Matematik secara mendalam dan menarik. HUBUNGKAIT MATEMATIK  Kurikulum Matematik mempunyai beberapa bidang aritmetik. sukatan dan penyelesaian masalah.

PENDEKATAN DALAM PNP MATEMATIK .

penilaian kendiri. PELBAGAI AKTIVITI PEMBELAJARAN CONTOH: Amali. kontektual. PENILAIAN FORMATIF DAN SUMATIF 5. aplikasi. PEMBELAJARAN BERPUSATKAN MURID 2. inkuiri penemuan. latihan pengukuhan. PELBAGAI PENDEKATAN LAIN CONTOH: koperatif. pembentangan. PENGGUNAAN TEKNOLOGI DAN BAHAN PENGAJARAN YANG RELEVAN 4. akses kendiri. simulasi dan demonstrasi. penyelesaian masalah. 11 . kerja kumpulan. latih-tubi.PENDEKATAN DALAM PNP MATEMATIK 1. latihan pengukuhan. konstruktivisme dsb. 3. masteri.

3/1999 12 .RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN & RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SURAT PEKELILING BIL.

LATIHAN DAN TUGASAN MURID .

Membolehkan guru membuat penilaian formatif terhadap kesan PnP yang telah dijalankan. Antara latihan yang diberi adalah: i. Aktiviti Pengukuhan iii. b. Aktiviti Pemulihan 14 .LATIHAN DAN TUGASAN MURID TUJUAN: a. c. Memperkukuhkan kefahaman konsep dan penguasaan kemahiran yang telah dipelajari. Murid berpeluang memperolehi pengalaman dalam penyelesaian Matematik. Aktiviti Pengayaan ii.

PENILAIAN DALAM MATEMATIK .

iii. Maklum balas hasil penilaian untuk merancang tindakan susulan dan penambahbaikan. Mengetahui samada murid telah memahami/menguasai konsep/kemahiran yang telah disampaikan. 16 .PENILAIAN DALAM MATEMATIK TUJUAN: i. ii. Kenalpasti kekuatan dan kelemahan murid.

pemerhatian. Penilaian Sumatif Ujian penilaian yang diadakan pada akhir tahun. Tidak Formal . Formal .ujian bertulis bulanan@penggal 2. UPSR 17 . soal-jawab b. peperiksaan akhir tahun. Penilaian Formatif a.PENILAIAN DALAM MATEMATIK JENIS-JENIS PENILAIAN 1. Contohnya.

 Membantu guru untuk mengenalpasti dan memperbaiki kelemahan murid dalam PnP. Bukan ujian standard yang perlu dijalankan oleh LPM atau mana-mana pihak.PENILAIAN DALAM MATEMATIK UJIAN DIAGNOSTIK Tujuan ± untuk mengenalpasti masalah/kekurangan yang dihadapi murid dalam PnP. 18 . Dijalankan oleh guru-guru berdasarkan soalansoalan yang mengukur konstruk yang sama di seluruh daerah.

19 . Boleh juga dilaksanakan secara lisan atau secara bertulis bergantung kepada kesesuaian murid yang ditentukan oleh guru yang mengajar.) Masa pengujian tidak ditetapkan tetapi anggaran masa kebanyakkan murid dapat menghabiskan semua soalan perlu ditentukan oleh guru sendiri.PENILAIAN DALAM MATEMATIK UJIAN DIAGNOSTIK (Samb.

PENYEDIAAN SOALAN MATEMATIK .

Jawapan adalah berdasarkan skema pemarkahan yang telah digubal dan dipersetujui bersama. Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) 2. 4. Soalan yang digubal menguji tentang pengetahuan fakta. kefahaman.PENYEDIAAN SOALAN MATEMATIK Dalam pembinaan soalan Matematik. 21 . guru-guru perlu mengambilkira faktor-faktor berikut: 1. 3. Soalan yang dipersetujui bersama. kemahiran mengira. konsep dan kemahiran.

REKOD PRESTASI DAN REKOD PROFIL MURID .

Perlu mengikut tajuk/kemahiran yang diajar dan dibuat secara berterusan. Rekod ini tidak sesuai dicatat bagi semua atau sebahagian besar kemahiran pada masa yang sama.REKOD PRESTASI MURID 1. 23 . 2.

diantaranya Laporan Adab Belajar (LAB) dalam sesuatu penggal. Guru hendaklah memberi ulasan tentang kekuatan dan kelemahan murid untuk rujukan dan tindakan ibu bapa.REKOD PROFIL MURID 1. (termasuklah ulasan mengenai prestasi murid dalam domain kognitif. Mengambilkira semua pencapaian. 2. afektif dan psikomotor) 24 .

SEKIAN 25 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful