DO¶A RABITHAH Imam Syahid Hasan Al-Banna

( Persembahan untuk Mujahid di jalan Da¶wah)

-Diambil dari syarah doa Rabithah, Ust. Lili NurAulia Lc-

Saudaraku,
Kuhadirkan Wajahmu dalam do¶aku..

Istimewakah Doa Rabithah ?..
`

`

`

`

Disusun untuk para aktifis da¶wah ketika melantunkan do¶a, berusaha mengingat mengingat prinsip-prinsip perjuangan . Disusun dalam rangka menyatukan hati para aktifis da¶wah dalam bingkai ukhuwah Islamiyah. Pesan penting untuk aktifis da¶wah, bahwa kekuatan hati dan ukhuwah merupakan prinsip dalam gerakan da¶wah sebagai syarat kemenangan harakah Islamiyah. Menanamkan nilai mulia kepada aktifisda¶wah, do¶a ini menyatukan lintas generasi sejak da¶wah ada hingga akhir kiamat nanti.

tak ada perselisihan para ulama. Adapun saat membayangkan wajah saudaranya hanya sebuah pengkondisian agar ketika berdoa mampu menghadirkan hati. dan berdoa untuk dirinya dan saudara-saudaranya . apalagi kandungan dan isinya begitu dalam dan tajam. maka sahsah saja mengamalkannya. siapapun boleh merubahnya. Namun selama tidak menganggap sunnah Rasulullah saw.Imam syahid hasan Hasan Al-Banna ketika menyusun do¶a ini beliau menegaskan. do¶a ini bukanlah kategori sunnah Rasululllah saw dan beliau tidak mewajibkannya.

untuk negara dan keluargamu.³Mintalah kepada Allah swt untuk urusan dunia dan akhiratmu. Sungguh kemenangan itu hanya datang dari Allah yang maha mulia dan maha bijaksana ³ ( Majmu¶atu Ar-Rasaai-il ) . untuk dirimu dan saudara-saudaramu. harapan dan cita-citamu.jihad dan da¶wahmu.

Kulillahumma maalikalmulki« Allahumma inna hadza iqbaalu lailika« Allahumma innka ta¶lamu anna hadzihi.. .

Berjanji setia untuk menjunjung tinggi dan menolong syari¶at-Mu.hati ini telah. Engkau mengetahui bahwa hati. Tunjukilah jalan-jalannya Penuhilah hati-hati kami dengan cahaya-Mu yang tak pernah pudar. Kekalkanlah kasih sayangnya.DOA RABITHAH Ya Allah. Bertemu dalam rangka ta¶at kepada-Mu. Kuatkanlah ikatannya. Hidupkanlah dengan ma¶rifat kepada-Mu wafatkanlah kami dalam syahid di jalan-Mu Sesungguhnya Engkau sebaik-baik pelindung dan penolong« .. Lapangkankan dada-dada kami dengan limpahan keimanan kepada-Mu dan Keindahan tawakkal kepada-Mu. Berhimpun dalm mencintai-Mu. Bersatu padu dalam menyeru di jalan da¶wah-Mu.

Dimensi Do¶a Rabithah     SIFATUL QULUB/ SIFAT-SIFAT HATI ( satu bait bait pertama ) TARBIYATUL QULUB/ PEMBINAAN HATI ( satu bait kedua ) ZADUL QULUB/ BEKAL HATI (satu bait ketiga ) AMALUL QULUB/ KERJA HATI ( Satu bait keempat ) .

Ingat kisah tiga pemuda yang terjebak dalam gua dan bertassul dengan amal. permohonan dan ketundukan kepada Allah. Mahabbah dalah kejernihan cinta kekuatan dan ketinggian dan kebersihan pada yang dicintainya. Salah satu dari tujuh golongan yang mendapat naungan Allah di saat tak ada naungan kec naungan-Nya. serta penguat kata ³ Anna ³ dan ³Qod ³ brarati spesifik untuk mengurai sifat-sifat yang terkandung setelahnya.´ ( Hadits. ³ Ijtama¶at µala mahabbatik´ Imam IbnulQoyyim. ) Kecintaan-Ku pasti jatuh pada orang-orang yang saling mencinta dan berkunjung karena Aku ³ ( Hadist ) . kehinaan. kelemahan dan penghambaan seorang makhluk. Adalah ³ Dua orang yang saling mencinta karena Allah. o o o o o o o Kalimat ³ Allahumma ³ terkandung makna kefakiran. Sebagai ungkapan permintaan kepadaAllah dengan mengyari amal shalih dan ikhlas karena-Nya Perpaduan hati dalam do¶a ini.SIFATUL QULUB.. sebagai kunci munajat. hati yang bening.

suami. ucapakn. Rasulullah berpeasn kepada Mu¶adz bin Jabal ra ³Demi Allah aku mencintaimu wahai Mu¶adz. .. ³ Allahumma a¶inni µala dzikrika.´ ³ Watawahhadat µala da¶watika´ Menghimpun kita semua dalam da¶wah sebagaimana para Nabi dan Rasul untuk berpadu ldalam langkah.. Afghanistan dsb. kerja demi jayanay kalimatullah.´ Muaranya adalah ketaatan kepada Allah.. ³ Wata¶ahadat¶ala nushroti syari¶atika. maka jangan lupa pada akhir setiap shalat.´ Berikrar stia untuk bersama-sama menegakkan syar¶at Allah dengan menjunjung tinggi da¶wah dengan menghadirkan saudar-saudaranya di seluruh dunia Islam.SIFATUL QULUB o o Pada kalimat ³ Waltaqot. Hadirnya perasaan ruhani dalam menyongsong panggilan robbani dengan berjihaddi jalan-Nya. istri dan anak cucu kita.Hingga keluarga besar dan keluarga kiat ..

.

.

.

` Al ma¶tsurat disusun oleh Imam Asy. berlandaskan hadits (Sesuai dengan sunnah-sunnah Rasulullah saw dalam doa-doanya termasuk ayat-ayat yang terkandung di dalamnya). Al Ma¶tsurat disusun sebagai persembahan beliau untuk mempermudah kita dalam melakukan dzikir dan do¶a secara rutin ( pagi dan sore ) sebagai bekal ruhiah aktivis da¶wah dalam menjalankan misinya sebagai da¶i.l ) Ma¶tsur artinya ber ³atsar´. ` ` .Syahid Hasan Al-Banna. pejuang di jalan Allah..awwal Ramadhan 1355 H ( 76 thn y.

. agar kandungan doa terpatri kuat mengiringi irama hidup serta perjuangannya. - Saat membaca usahakan difahami artinya dan direnungkan isinya.Alma¶tsurat dibaca secara kontinyu di waktu pagi dan petang.

. .Kandungan Al-ma¶tsurat « . .. .Menjadikan Al-Qur´ sebagai rujukan hidup.Merawat keharmonisan rumah tangga.Mengasah hati untuk menjadi hamba yang pandai bersyukur.Menjauhkan diri dari prahara hidup dan gangguan seluruh makhluk-Nya ( jin dan manusia ) . .Menumbuhkan semangat juang dalam amal jamai di jalan da¶wah dan mengharapkan ridho-Nya.Mengingatkan diri tentang akhirat.Mengenalkan konsep diri . . .Menumbuhkan rasa cinta kepada Allah SWT. .Mengingatkan diri tentang amal yang utama.

karena seseorang yang mempunyai idealisme hidup. Sesungguhnya aku ( Muhammad) seorang pemberi peringatan yang nyata dari Allah untukmu´«(51:50) . ³ Maka bersegeralah kembali kembali kepada (mentaati) Allah.` Beliau mengingatkan kita untuk berdzikir di setiap kesempatan. mutlak harus menjalaninya demi kemuliaan dan kesucian jiwanya untuk meraih kesempurnaan dalam hidup.

` Diantara keutamaan dzikir. Hadist hasan ) . berdzikirlah (dengan menyebut nama) Allah dengan dzikir sebanyak-banyaknya.´( Muttafaqun µAlaih ). Allah berfirman : Aku terserah pada sangkaan hamba-Ku terhadap-Ku dan Aku bersamanya jika mengingatKu . Rasulullah bersabda: ³ Hendaklah lisanmu selalu basah karena berdzikir kepada Allah ³ ( h. Apabila ia mengingat-Ku dalam dirinya .Seseorang berkata : ³ Wahai Rasulullah. Dan apabila ia menyebutku di keramaian. maka Aku akan mengingatnya dalam diri-Ku. sesungguhnya syari¶at Islam telah banyak atasku. ³««. Laki-laki dan perempuan yang yang banyak berdzikir kepada Allah. adalah sebagai penutup sifat utama .Dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang.r tirmidzi.´ ( 33: 35 ) ³ Wahai orang yang beriman. Allah telah menyediakan pahala dan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar.. maka Aku akan menyebutnya dikeramaian yang lebih baik dari mereka . Abdullah bin Bisr ra .´ (33:41-42) ³ Dalam sebuah hadits Qudsi. maka kabarkan padaku sesuatu yang dapat aku pegang teguh.

ketenangan turun dan menyertai mereka .Dzikir Berjamaah Hadist Riwayat Imam Muslim.duduk untuk berdzikir kepada Allah. . kecuali para Malaikat akan mengitari mereka . dan Allah menyebut-nyebut mereka dihadapan para Malaikat-Nya ³ Dzikir berjamaah di masa Rasulullah tidak dilarang selama memberi nilai manfaat dan mensyi¶arkan agama Islam. Rasulullah saw bersabda : ³ Tidaklah suatu kaum duduk. rahmat Allah memayungi mereka.

Batasannya adalah : .` Dzikir ini dibaca pada waktu pagi dan sore.Pagi : Dari shubuh hingga zhuhur. .Sore : Dari ashar sampai setelah isya. .

Khusyu dan sopan. -Saat dzikir berjamaah. konsentrasi.Adab berdzikir : . tempat . -Bersih hati dan pakaian.Suara lirih. hayati dan fahami setiap kalimatnya dan perhatikan maksud dan niatnya . . agar tidak menghilangkan pahala dzikirnya. . tidak berkatakata yang tidak manfaat. agar indah didengar dan tertib secara bersama-sama. waktu yang tepat untuk menciptakan suasana lebih kondusif. perhatikan untuk membaca bersamaan. -Ketika selesai tetap menjaga adab. penuh harap dan tidak mengganggu orang lain.

³ Maka jika kamu membaca Al-qur¶an. Nabi bersabda: ´ Setiap pekerjaan yang bermanfaat yang tidak dimulai dengan. mintalah perlindungan kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Rasulullah saw bersabda :´Demi dzat yang jiwaku berada dalam genggaman-Nya . Sesungguhnya ia merupakan tujuh ayat yang dibaca ber ulang-ulang ( Al-Fatihah ) dan Al-quran yang agung yang dianugerahkan kepadaku³ ( HR Tirmidzi µHadist Hasan shahih) . Maka pekerjaan itu terputus ( nilai berkahnya ).Bismillah«..injil. Dari Abu Daud dll. Ubai bin Ka¶ab ra meriwayatkan ..¶audzubillah.DO¶A MA¶TSURAT ` ` ` ¶Audzubillahissamii¶il µadzim.zabur atau furqon yang setara dengan Al-fatihah.« BismillahirRahmaan« Alfaatihah« Dalilnya : Allah swt berfirman.tidaklah diturunkan dalam taurat. . Nabi bersabda : ´Barangsiapa diwaktu pagi menyebutkan . dia akan dilindungi dari gangguan setan hingga sore.Ibnu Sunni meriwayatkan dari Anas ra ..

maka rumahnya tidak akan dimasuki setan sampai pagi ³ . Diriwayatkan juga oleh Ath-thabrani dan Alhakim dalam shahihnya.empat ayat dari awal surat Al-Baqoroh.maka ia tidak akan didekati setan sampai sore. dari Ibnu Mas¶ud ra .` ` ` Bismillah.Begitupun ketika ia membaca di waktu sore ia akan terjaga dari gangguan setan hingga pagi harinya. Dan tidak akan melihat sesuatu yang dibenci pada keluarga dan hartanya´. ayat kursi dan dua ayat sesudahnya serta ayat-ayat terakhir dari Al-Baqarah. ( 2: 255-257) Lillaahi maa fiissamaawaati wal ardl«(2:248 Dalinya : Darimi dan Baihaqi meriwayatkan .. Alif Laam miim«( 2: 1-5) Allahu Laa Ilaaha illa Allah.bahwa Ibnu Mas¶ud ra berkata : ³Barang siapa yang membaca µsepulah ayat dari surat Al-Baqoroh¶ dipermulaan siang. Nabi bersabda : ³ Barang siapa yang membaca µsepuluh ayat .

´Barang siapa di waktu pagi dan sore membaca. ( HR..(9:129) Dalilnya : Qasim bin Abdurrahman ra meriwayatkan dari Nabi saw... Ali Imran. Hakim ) Abu Darda ra meriwayatkan bahwa Nabi bersabda .(20-111-112) Hasbiyallahu laa Ilaaha illa Huwa tawakkaltu wa Huwa Robbul..bahwa asma Allah yang agung itu ada pada tiga surat dalam A-quran . maka aku mendapatkannya didalam surat-surat tsb. maka Allah akan mencukupi apa yang diinginkan dari perkara dunia dan akhirat. µAlBaqarah.` ` ` Bismillaah.¶Hasbiyallahu«tujuh kali.¶Kemudian aku mencarinya . danThaaha. Alif laam miim Allahu laa ILAHA illa huwal hayyul qayyuum«. (HR Ibnu sunni dan ibnu Asakir ) .(3:1-2) Wa¶anatil wujuuhu lilhayyulqoyyuum.

.( 30: 17-26 ). maka hatinya tidak akan mati pada hari dan malam itu. Abu Nu¶aim. maka akan menemukan apa yang terlewat pada malalm itu ³ (HR Abu Daud). Dan ayat-ayat berikutnya.. maka kami berhasil memperoleh keselamatan dan rampasan perang´ (HR Ibnu sunni. Dalilnya : Abu Musa Al-¶Asy¶ari meriwayatkan. . bahwa Rasulullah saw. Muhammad bin Ibrahim At-Taimi meriwayakan bahwa ayahnya berkata.¶Qulid¶ullaha µawi µurrahmaan.wakadzalika tukhrajuun.´ Rasulullah saw mengirim kami dalams ebuah ekspedisi. Dan barang sia membacanya pada sore hari. Ibnu Abbas ra meriwayatkan bahwaRasulullah saw. Bersabda.` ` ` Qulid¶ullahaawid¶urrahman ayyan maa«.bersabda : ³ Barangsiapa pada waktu pagi dan sore membaca ..afahasibtum.. maka ia akan menemukan apa-apa yang terlewat pada hari itu. diwaktu soredan pagi. (17:110-111) Afahasibtum annamaa khalaqnaakum « (23: 115-118) Fasubhaanallahi hiina tumsuuna wahiinaa tusbihuun. dan Ibnu Mandah). sampai akhir surat .. ³Barangsiapa ketika pagi membaca µ subhaanaallahi hiina tumsuuna« sampai . Kamipun membacanya. (HR Ad-Dailami dalam kitab Musnad Al-firdaus). kemudian beliau memerintahkan agar kami membaca .

Haa miim tanziilul kitaabi minallahi« (40: 1. ( 109: 1-6) Dalilnya : Abu Hurairah ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw... dan barangsiapa membacanya di sore hari .3) ` Huwallahulladzii laa ilaaha illa huwa µaalimulghaibi. ( HR.Idza zulzilatil ardlu. maka akan dipelihara sampai pagi harinya .´Barangsiapa membaca ³haa miim«dan ayat kursi . Di sebutkan bahwa. ³ldzaa zulzilat´ itu menyamai separuh al-Qur¶an. maka Allah Allah akan menjamin baginya surga ³ (HR Al-Baihaqi ) Dalam hadist marfu¶ dari ibnu abbas ra. (h. Bersabda : ³Barangsiapa yang membaca µakhir surat Al-Hasyr¶ pada waktu malam atau siang.a disebutkan bahwa. ( 59 :22-24) ` Bismillahirrahmaanirrahiim. sanadnya shahih) ` . ( 99:1-8 ) ` Bismillaahirrahmaanirrahim Qul yaa ayyuhal kaafiruun.Bismillaahirrahmaanirrahiim. Ad-Darimi .. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw... Tirmidzi . maka ia akan dipelihara sampai sore. ³Qul ya ayyuhal kafirun´ itu menyamai seperempat Al-Qur¶an (HR Tirmidzi dan Al-Hakim. Bersabda... Ibnu Sunni dan Al-Marwazy) Abu Umamah ra.r Al-hakim dari hari Yaman Bin Al-Mughirah) Dalam hadist Ibnu Abbas r.

´Kami pernah keluar di malam gelap -gulita dan sedang hujan . Qulhuwallahu ahad«« ( Al-Ikhlash: 1-3 ) Bismillah.(HR Tirmidzi. sanadnya shahih ). ³benar´..´ Qul yaa ayyuhal kaafiruun´. ( A-Falaq : 1-5 ) Bismillahirrahmaanirrahiim. hadist Hasan ) Abdullah bin Hubaib ra berkata..´ menyamai separuh Al-quran.. Surat itu akan mencukupi dari segala sesuatu ³ (HR Abu Daud.´Katakanlah ³tetapi saya tidak mengatakan apaapa...irrahmaanirrahiim. mencari Rasulullah saw agar berkenan mendoakan kami. Qul a¶udzubirabbilfalaq. Hadits Hasan) . lalu beliau bersabda..Rasulullah bersabda.Kemudian beliau bertanya. ´Bukankah kamu hafal surat µIdzaa jaa¶a nashrullah ? ³. Qul a¶udzubirabbinnaas« ( An-Naas : 1-6 ) Dalilnya : Dari Ibnu Abbas ra.´ Ia setara dengan seper empat AlQuran´.itu menyamai seperempat Al-quran (HR Tirmidzi dan Al-Hakim. ( An-Nashr : 1-3) Bismillahirrahmaanirrahim . Tirmidzi dan An-Nasai.´Idzaa zulzilat.´Apa yang harus saya katakan. ..´ Qulhuwallhu ahad dandua surat perlindungan ( Al-falaq dan An-Nas) tatkala soredan pagi hari masing-masing tiga kali. wahai Rasulullah ? Beliau bersabda.. (HR Tirmidzi. Idza jaa¶a nashrullah«. Anas ra meriwayatkan bahwaRasulullah saw bersabda kepada seorang laki-laki dari kalangan sahabat beliau. Al-Hakim dari yaman bin Mughirah ) Dari ibnu Abbas ra disebutkan bahwa.Lakilaki itu menjawab.Bismillahirrahmaanirrahimm... disebutkan bahwa. Maka kamipun menjumpai beliau.

haditsHasan)..) ..` ` ` ` Ashbahnaa waashbahalmulku lillah. Allahumma inni ashbahtu fii ni¶matin« Allahumma maa ashbaha bii minni¶matin« Dalilnya : Dari Abu Hurairah ra meriwayatkan bahwa ketika pagi hari Rasulullahsaw. Ashbahnaa µalalfithartil Islam. ³Ashbahnaa wa ashbahalmulku«´(HR Ibnu Sunni dan Al-Bazzar Al-Baihaqi . maka sesungguhnya ia telah menunaikan syukur pada malam harinya (HR Abu Daud . Allahumma maa ashbaha bii. maka Allah pasti menyempurnakan nikmat-Nya kepadanya (HR Ibnu Sunni ) Abdullah bin Ghannam Al-Bayadhi meriwayatkan bahwa Rasullah saw. Bersabda. Membaca.. Bersabda ³ Barangsiapa membaca ³Allahumma inni ashbahtu minka.´sebanyak tiga kali diwaktu pagi dan sore.. Ubay bin Kaab ra berkata ³ Ketika pagi hari Rasulullah saw mengajarkan kepada kami untuk membaca.´ashbahnaa µalaa fithratil Islam.´ dan ketika sore hari juga dengan doa yang sama ( HR Abdullah bin Ima bin Ahmad ibnu Hambal dlm Zawaidnya ) Ibnu Abbas ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Nasai dan Ibnu Hibban dalam shahihnya.´ barangsiapa ketika pagi hari membaca...

Nasai dan Hakim ). hingga ia berjumpa dengan-Ku . . yaa Robbi lakalhamdu..´ Engkau masih seperti ketika ku tinggalkan tadi´ Juwairiyah menjawabkan menyamainya .. sementara ia masih duduk di tempat shalatnya... Saat itu ia berada di tempat shalatnya ..Ketika beliau kembali di waktu dhuha.´ Maka Allah berfirman : catalah sebagaimana yang dikatakan hamba-Ku.. (Empat kata itu adalah) Subhaanallah wabihamdihio µadada khalqihii. (HR Abu Daud.´Allah swt ± Dia maha tahu apa yang dikatakan hamb-Nya . maka Allah pasti meridhainya..` ` ` Yaa Robbi Lakalhamdu kama yanbaghi.´ (HR Imam Ahmad.( HR Muslim ). ³ Barangsiapa ketika pagi dan sore mengatakan .meriwayatkan secara marfu¶( sanadnya sampai pada Rasulullah saw) bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda.Tirmidzi dan . ³ Rabbanaa lakalhamdu.radhiitu billai rabba. Rodhiitu Billahi Robba.berfirman ³ Apakah yang dikatakan hamba-Ku ? ³ kedua Malaikat menjawab. dan perawi tsiqah ) Abu Salam ra ± pelayan Rasulullah saw. Bercerita kepada mereka tentang seorang hamba Allah yang mengatakan. Juwairiyah ( Ummul mu¶minin ra ) meriwayatkan bahwaNabi saw keluar dari sisinya pagi-pagi untuk shalat shubuh di masjid.´Wahai Robbi.wabil Islaami Diina« Subhaanallah wabihamdihii µadada khalqihii« Dalilnya : Abdullah bin Umar ra meriwayatkan bahwa Rasululhha saw. Ibnu Majah.sesungguhnya hamba-Mu telah mengatakan satu perkataan yang kami tidak tahu bagaiman mencatat ( pahala ) nya. Kemudian keduanya naik ke langit seraya berkata . Ketika Rasulullah saw bertanya. niscaya Aku akan membalasnya. Maka dua malaikat merasa berat dan tidak tahu bagaimana harus mencata ( pahalanya).

´ bagaimana kita berhati-hati terhadapnya wahai Rasulullah..´. hadits hasan shahih ).sebanyak tiga kali. Abu Musa Al-Asy´ari ra. ³Tidaklah seorang hamba setiap pagi dan sore harinya membaca.¶. . Meriwayatkan bahwasuatu hari Rasullah saw.´ (HR Abu Daud dan Tirmidzi. berkhutbah di hadapan kami. Abu Hurairah ra meriwayatkan bahwaRasulullah saw bersabda.´kemudian seseorang bertanya.´ wahai sekalian manusia . ( HR Ibnu Hibban dalam kitab shahhihnya ).bersabda.´ Barangsiapa menjelang sore ia membaca. takutlah kalian kepada syirik. sementara ia lembih lembut dari seekor semut ? ³ ³ Rasulullah saw bersabda.maka ia tidak akan terkena bahaya racun (sengatan yang beracun) yang ada pada malam itu .´ Bismillaahi lladzii laa yadhurru«.. µ´a¶udzu bikaliimaatillaahittaammaati.sebanyak tiga kali .karena sesumgguhmya syirik itu lebih lembut dari semut.min annusyrikaa. kecuali tidak akan ada sesuatu yang membahayakannya. .` ` ` Bismillaahi lladzi laa yadhurru« Allahumma innaa na¶udzubika min annusyrika « A¶udzubikalimaatiillahittaammaati min syarri maa khalaq Dalilnya : Ustman bin µAffan ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. (HR Ahmad dan Tabrani dengan sanadnya yang baik).

mengapa kamu duduk-duduk di masjid di luar waktu shalat? ³ abu Umamah menjawab´ karena kegalauan yang melanda hatiku dan hutang-hutangku wahai Rasulullah.´ Ketika pagi dan sore ucapkanlah µAllahumma inni a¶udzubika minal hammi walhazan . yang jiuka kamu baca . maka akupun ingin mengikuti sunnah beliau´. niscaya Allah akan menghilangkan rasa galau darimu dan melunasi hutang-hutangmu ?´ Abu Umamah berkata.. µAllahumma µaafinii fii badanii«Engkau lakukan tiga kali pagi dan sore´.´ tentu mau ya Rasulullah. sesungguhnya aku mendengar engkau berdoa. Allahumma µaafinii fii badanii .´ Rasulullah saw bersabda ³ Maukah aku ajarkan kepadamu beberapa bacaan . Allahumma inni a¶udzubika minalkufri walfakri« Dalilnya : Abu Sa¶id Al-Hudri ra meriwayatkan bahwa suatu hari Rasulullah saw masuk masjid tiba-tiba beliau bertemu seorang anshar yang bernama Abu Umamah.´ sesungguhnya aku mendengar Rasulullah saw berdoa seperti itu.´wahai abu Umamah.` ` ` Allahumma inni µa¶udzubika minal hammi wal hazan.. ( HR Abu Daud dan yang lain ) .´wahai ayahku. Rasulullah saw bertanya . maka Allah menghilangkan rasa galau dari diriku dan melunasi hutang-hutangku (HR Abu Daud ). µ Rasulullah bersabda .. Abdurrahman bin Abu Bakrah ra bertanya kepadaayahnya .´ayahnya menjawab. ³ kemudian aku melakukan anjuran nabi saw.

kemudian ia meninggal padahari itu.Baranagsiapa membacanya ketika sore hari dan meyakini kandungannya. maka ia akan masuk surga. kepadaku sepuluh kali ketika pagi dan sore maka ia akan memperoleh syafaatku pada hari kiamat µ (HR Tabrani). .Allah akan mengampuninya. kemudian meninggal pada malam itu. Tirmidzi dan Hakim.Dan barangsiapa membacanya pada pagi hari serta meyakini kandungannya.` ` ` Allahumma Anta Robbii laa Ilaha illa Anta« Astaghfirullahal¶adziim.. Dalilnya : Syaddad bin Aus ra. ³penghulu istighfar adalah. hadist shahih). µ Allahumma Anta Robbi laa Ilah illa Anta khalaqtanii.. alladzi laa Ilaaha illa huwal hayyul .´ Barangsiapa yang membaca Astaghfirullahalladzii laa ilaaha illa huwalhayyul Qayyuum. ³barangsiapa membaca µshalawat¶. maka ia akan masuk surga (HR Bukhari dan lainnya ). meski ia lari dari pertempuran ( HR Abu Daud. wa¶alaa ali sayyidinaa«. Meriwayatkan bahwa Nabi saw bersabda. Abu Darda ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda. Allahumma shalli µalaa sayyidinaa muhahammad.. Zaid ( budak yang dimerdekakan Rasulullah saw ) meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah sawbersabda.¶.

Sa¶id bin Mansur dll) . kecuali orang itu melakukan hal yang sama atau lebih.Barangsiap yang mengucapkan Tahmid seratus kali. pahalanya lainnya seperti memerdekakan sepuluh budak. maka Allah tidak akan memberi seseorang melebihi apa yang diberi kan kepadanya. ´Barangsiapa mengucapkan Tasbih.. seratus kali pada pagi dan sore hari.. juga menjadi senjata bagi pembacanya dari permulaan siang sampai aaaaakhir siang .` ` Subhaananallah walhamdulillah Wala Ilaaha illallah.. ( HR Tirmidzi hadits Hasan ). Barangsiapa yang mengucapkan Takbir seratus kali di pagi dan sore hari . Laa Ilaaha illallah wahdahuu laa lasyariikalah lahulmulku. seperti memerdekakan seratus budak dari anak cucu ismail. maka Allah akan mencatat setiap kali dengan dengansepuluh kebaikan dan menghapus sepuluh keburukan serta mengangkatnya sepuluh derajat. Barangsiapa mengucapkan tahlil seratus kali. Sepuluh kali.´ Barangsiapa ketika pagi hari membaca.seperti orang yang membawa seratus kuda untuk berjihad di jalan Allah.ketika pagi dan sore hari. seperti orang yang melakukan haji seratus kali. Abu Ayub ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw bersabda.Tabrani.. Dalilnya: Amr bin syua¶aib meriwayatkan dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah saw bersabda.¶ Laa Ilaaha illallah wahdahuu laa syariikalah. juga saat dibaca sore harinya dengan pahala yang sama ³( HR Ahmad. pada pagi dan sore hari .

maka bacaan itu sebagai kafarat baginya (HR Nasa¶i Hakim dll ) Dari Imam An. Barangsiapa mengucapkanny pada majlis senda gurau.¶Subhaanakallahumma wabihamdika «. bersabda´ Barang siapa membaca .¶ .pada suatu majlis dzikir maka bacaan itu seperti stempel yang dicapkan padanya..` ` ` Subhaanakallahumma wabihamdika Asyhadu«« Allahumma shalli µalaa sayyidinaa Muhammad µabdika« Subhaana Robbika Rabbil µizzati µammaa yashifuun« Dalilnya : Jubair bin Muth¶im ra meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. maka hendaklah di akhir majlisnya menbaca ³ subhaana Rabbil¶izzati µammaa yashifuun.Adzkar berkata´Barangsiapa suka mendapatakan timbangan kebajikan yang sempurna.Nawawi dalam Al.

Semoga Bermanfaat .Alhamdulillah.. Baarakallahu fiikum«.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful