You are on page 1of 21

JSME PŘIPRAVENI NA PŘECHOD NA DVB-T2

ZAHÁJENÍ VYPÍNÁNÍ DVB-T SÍTĚ ČT JIŽ ZA 35 DNŮ

MARCEL PROCHÁZKA | ŘEDITEL REGULACE


@MarcelProchazka |

24. ŘÍJNA 2019 | PRAHA


MÝT Y A RE AL I T A O P ŘE C HODU NA DVB - T 2
Snaha vystrašit diváka, že ztratí možnost sledovat pozemní televizní vysílání

Mýty Realita

Soukromé stanice budou vysílat Řada soukromých TV stanic bude vysílat


jen v SD kvalitě v HD

HD vysílání soukromých stanic Po dokončení přechodu bezplatný HD


bude placené obsah ve finálních DVB-T2 sítích CRA

Minimálně stejné pokrytí z důvodu stejného


Zhoršení pokrytí DVB-T2
počtu vysílačů, využití nižších kmitočtů a
v porovnání s DVB-T
novějších TV přijímačů

3
60% DOMÁC NOS T Í VYUŽ Í VÁ DI GI T ÁL NÍ POZ E MNÍ T E L E VI Z NÍ VYS Í L ÁNÍ
IPTV postupně roste z nízkých hodnot na úkor satelitní a kabelové distribuce

80. 00%

70. 00%
60,4%
60. 00%
ATV
50. 00%
DTT
40. 00%
CATV + IPTV
30. 00% 25 ,5 %
SAT
20. 00% 23 ,2 %
IPTV
14,7%
10. 00%
10,8% CATV
0. 00%
Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 1Q 3Q 3Q Q4 1Q 2Q 3Q 1Q 2Q
08 08 09 09 09 10 10 10 11 11 11 12 13 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19

Jediná bezplatná I novativní služby


DT T : Celoplošné pokrytí
platforma HbbTV a OTT
Zdr oj ov á dat a: Ni el s en Admos pher e
2019

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 4
99% DOMÁC NOS T Í MŮŽ E J I Ž DNE S NAL ADI T T V PROGRAMY S OUČAS NĚ
V DVB - T I DVB - T 2
Všichni si již dnes mohou ověřit, zdali jsou připraveni na vypnutí DVB-T sítí

• Postavili jsme paralelní DVB- T 2 sítě


k DVB-T
pokryto
• I malé obce jsou již pokryty DVB - T 2
signálem z dokrývačů signálu >99 %
obyvatel
• T éměř všichni již dnes mohou naladit DVB -
T 2 a být tak připraveni na vypnutí DVB-T

5
S OUČAS NÝ S T AV S T ÁVAJ Í C Í C H DVB- T A P ŘE C HODOVÝC H DVB - T 2 S Í T Í
V přechodových T2 sítích lze naladit všechny programy vysílající v DVB-T celoplošných sítích
DVB-T2 (MUX11)
Přechodová
T2 síť ČT
DVB-T2 (MUX12)
Přechodová
T2 síť CRA
DVB-T (MUX1)
DVB-T síť
ČT

DVB-T (MUX2)
DVB-T síť
C RA

DVB-T (MUX3)
DVB-T síť
C DG

Obsah jednotlivých vysílacích sítí může být předmětem budoucích změn

6
T V PROGRAMY V J E DNOT L I VÝC H S Í T Í B ĚHE M PŘE C HODU NA DVB - T 2
Přechodový DVB-T2 MUX12 budeme postupně transformovat do finální sítě MUX22
DVB-T2 (MUX11)
Přechodová
T2 síť ČT
DVB-T2 (MUX12)
Přechodová
T2 síť CRA
DVB-T (MUX1) Postupné vypínání DVB-T po regionech DVB-T2 (MUX21)
DVB-T síť
ČT
27. 11. 1. 6. 2020
2019
DVB-T (MUX2) Postupné vypínání a přechod po regionech DVB-T2 (MUX22)
DVB-T síť
C RA
8. 1. 2020 23. 6. 2020

DVB-T (MUX3) Postupné vypínání a přechod po regionech DVB-T2 (MUX23)


DVB-T síť
C DG

8. 1. 2020 29. 6. 2020


Obsah jednotlivých vysílacích sítí může být předmětem budoucích změn

7
J I Ž ZA 35 DNŮ BUDOU VYPNUT Y PRVNÍ DVB - T VYS Í L AČE ,
KT E RÉ POKRÝVAJ Í 2 5% DOMÁC NOS T Í V ČR

Vypnutí prvních DVB - T vysílačů už za 35 dnů


•27. 11. 2019 ve 23:59 dojde k vypnutí DVB - T sítě ČT s programy ČT
a ČRo v Praze a Středních Čechách (vysílače Praha Žižkov, Cukrák)

ČT v Praze už jen v DVB - T 2


•Od 28. 11. 2019 budou v Praze a Středních Čechách dostupné
programy ČT a ČRo výhradně v DVB - T 2

V ČT síti DVB - T 2 v Praze už žádné změny


•Diváci, kteří dnes přijímají HD programy ČT z DVB-T2 vysílačů
Praha Žižkov a Cukrák, nebudou muset v listopadu nic řešit, protože
ČT už teď vysílá na finálních kmitočtech

8
Vypnutí MUX 1 Vypnutí MUX 11 Zapnutí MUX 21 Vypnutí MUX 2 Vypnutí MUX 12 Zapnutí MUX 22 Vypnutí MUX 3 Zapnutí MUX 23
Vysílač
(dnešní DVB-T) (přechod. DVB-T2) (finální DVB-T2) (dnešní DVB-T) (přechodová DVB-T2) (finální DVB-T2) (dnešní DVB-T) (finální DVB-T2)

KOMPL E T NÍ ČT1
ČT2
ČT1 HD
ČT2 HD
ČT1 HD
ČT2 HD
Barrandov TV
Nova
Barrandov TV Barrandov Kino
Barrandov Kimi Barrandov News
Barrandov Kino
Barrandov Krimi
Barrandov TV
Barrandov Kino
ČT 24 ČT 24 HD ČT 24 HD Nova Cinema Nova Nova CINEMA Óčko Barrandov KRIMI
T E RMÍ NY ČT Sport ČT Sport HD ČT Sport HD Prima Óčko Óčko STAR Óčko STAR Barrandov NEWS
ČT :D/art ČT :D/art HD ČT :D/art HD Prima Cool Prima Prima COOL Prima LOVE Noe TV
VYPÍ NÁNÍ Televizní a rozhlasové
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
ČRo Radiožurnál
ČRo Dvojka
Prima LOVE
Prima MAX
Prima ZOOM
Prima KRIMI
Prima ZOOM
Prima MAX
Nova
Nova CINEMA
programy
DVB- T ČRo Vltava
ČRo Plus
ČRo Vltava
ČRo Plus
ČRo Vltava
ČRo Plus
Seznam.cz TV Noe TV
Šlágr TV Šlágr 2
Prima KRIMI
Seznam.cz TV
Seznam.cz TV
Šlágr TV
ČRo Radio Wave ČRo Radio Wave ČRo Radio Wave Šlágr TV Šlágr 2
A ZAPÍ NÁNÍ ČRo Radio Junior ČRo Radio Junior ČRo Radio Junior
Radio Proglas
(Od 1.7.2020 Óčk o, Óčk o STAR, Prima, Radio Proglas
ČRo D-Dur ČRo D-Dur ČRo D-Dur Prima COOL, Prima LOVE, Prima
FI NÁL NÍ C H ČRo Wave ČRo Wave ČRo Wave ZOOM,Prima MAX, Prima KRIMI, Proglas)
Praha - Žižkov 27.11.2019 - V provozu 08.01.2020 08.01.2020 09.01.2020 08.01.2020 09.01.2020
DVB- T 2 Praha - Cukrák 27.11.2019 - V provozu 15.01.2020 15.01.2020 16.01.2020 15.01.2020 16.01.2020
Votice - Mezivrata 07.01.2020 - V provozu 22.01.2020 22.01.2020 23.01.2020 31.01.2020 20.02.2020
SÍ T Í České Budějovice - Kleť 19.03.2020 19.02.2020 20.02.2020 13.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 19.02.2020 20.02.2020
Vimperk - Mařský vrch 19.03.2020 19.02.2020 20.02.2020 13.02.2020 19.02.2020 20.02.2020 19.02.2020 20.02.2020
Dnešní DVB-T Plzeň - Krašov 04.02.2020 - V provozu 02.03.2020 09.03.2020 10.03.2020 01.04.2020 02.04.2020
v provozu Sušice - Svatobor 26.02.2020 - V provozu 30.03.2020 30.03.2020 31.03.2020 05.04.2020 06.04.2020
Domažlice - Vraní vrh 04.02.2020 - V provozu 02.03.2020 02.03.2020 03.03.2020 05.04.2020 08.04.2020
Cheb - Zelená hora 12.02.2020 - V provozu 16.03.2020 16.03.2020 17.03.2020 - -
Přechodové DVB-T2
Jáchymov - Klínovec 12.02.2020 - V provozu 16.03.2020 16.03.2020 17.03.2020 - -
v provozu Ústí n.L. - Buková hora 30.01.2020 06.02.2020 07.02.2020 23.03.2020 23.03.2020 24.03.2020 20.04.2020 21.04.2020
Chomutov - Jedlák 30.01.2020 06.02.2020 07.02.2020 23.03.2020 23.03.2020 24.03.2020 20.04.2020 22.04.2020
Finální DVB-T2 Liberec - Ještěd 26.02.2020 - V provozu 30.03.2020 30.03.2020 31.03.2020 26.04.2020 27.04.2020
budou spouštěny Trutnov - Černá hora 07.01.2020 - V provozu 12.02.2020 12.02.2020 13.02.2020 28.04.2020 29.04.2020
Pardubice - Krásné 30.04.2020 - V provozu 25.05.2020 25.05.2020 26.05.2020 25.05.2020 26.05.2020
Vysílače dnešních DVB-T sítí Jihlava - Javořice 30.04.2020 - V provozu 25.05.2020 25.05.2020 26.05.2020 25.05.2020 26.05.2020
a přechodové sítě DVB-T2 Brno - Kojál 31.03.2020 - V provozu 04.05.2020 04.05.2020 05.05.2020 04.05.2020 05.05.2020
budou vypínány ve 23:59, Brno - Hády 31.03.2020 - V provozu 04.05.2020 06.05.2020 05.05.2020 06.05.2020 07.05.2020
zapínání DVB-T2 vysílačů Brno - Barvičova 31.03.2020 - V provozu 04.05.2020 11.05.2020 05.05.2020 11.05.2020 12.05.2020
finálních sítí bude provedeno Mikulov - Děvín 31.03.2020 - V provozu 04.05.2020 18.05.2020 05.05.2020 04.05.2020 19.05.2020
v dopoledních hodinách. Jesení - Praděd 30.04.2020 - V provozu 01.06.2020 01.06.2020 02.06.2020 04.06.2020 05.06.2020
Termíny mohou být upraveny. Ostrava - Hošťálkovice 30.04.2020 - V provozu 01.06.2020 01.06.2020 02.06.2020 08.06.2020 09.06.2020
Ostrava - Hladnov 30.04.2020 - V provozu 01.06.2020 01.06.2020 02.06.2020 08.06.2020 09.06.2020
Frýdek-Místek - Lysá h. 30.04.2020 - V provozu 01.06.2020 01.06.2020 02.06.2020 08.06.2020 16.06.2020
9
Zlín - Tlustá hora 31.05.2020 - V provozu 23.06.2020 23.06.2020 24.06.2020 23.06.2020 24.06.2020
Val. Klobouky - Ploštiny 31.05.2020 - V provozu 23.06.2020 23.06.2020 24.06.2020 29.6.200 30.06.2020
Stávající síť 1 Finální síť 21
(D V B -T) (D V B -T2)

# N Á ZEV STA N IC E # N Á ZEV STA N IC E R O ZLIŠEN Í


OBSAH DVB-T2 SÍTĚ ČT MUX 21 (dnes SD rozlišení) O B R A ZU
(FullH D )
1 Č T1 1 Č T1 1920 x 10 80 p
 DVB-T2 síť ČT 21 již vysílá na finálních
kmitočtech 2 Č T2 2 Č T2 1920 x 10 80 p
(mimo Českých Budějovic, Vimperku, 3 Č T 24 3 Č T 24 1920 x 10 80 p
Ústí nad Labem a Chomutova, kde bude provedena
změna kmitočtů v roce 2020) 4 Č T :D / Č T A rt 4 Č T :D / Č T A rt 1920 x 10 80 p

5 Č T Sport 5 Č T Sport 1920 x 10 80 p


 Všechny programy ČT jsou v DVB- T2 vysílányR1 Č Ro Radiožurnál R1 Č Ro Radiožurnál
ve vynikající Full HD kvalitě R2 Č Ro 2 - D vojka R2 Č Ro 2 - D vojka
R3 Č Ro 3 - V ltava R3 Č Ro 3 - V ltava
 Diváci mohou sledovat R4 Č Ro - Radio W ave R4 Č Ro - Radio W ave
prostřednictvím DVB-T2 například fotbalovou R5 Č Ro Plus R5 Č Ro Plus
kvalifikaci na EURO 2020 R6 Č Ro Jazz R6 Č Ro Jazz
R7 Č Ro D -dur R7 Č Ro D -dur
R8 Č Ro - Junior R8 Č Ro - Junior
Obsah jednotlivých vysílacích sítí může být předmětem budoucích změn
Obsah multiplexu ČT je sestavován Českou televizí

10
PŘECHODOVÁ A FINÁLNÍ DVB-T2 SÍŤ 22 ZAJISTÍ DOSTUPNOST TV SIGNÁLU BĚHEM
CELÉHO PŘECHODU, NÁSLEDNĚ V NÍ BUDOU VYSÍLAT TV PROGRAM Y PRIM Y A ÓČKA
Stávající síť 2 Přechodová síť 12 Finální síť 22 (D V B -T2)
(D V B -T) Finální síť 22 (D V B -T2) od 8.1.20 20 do 30 .6.20 20 od 1.7.20 20

# N Á ZEV # N Á ZEV # N Á ZEV N Á ZEV


STA N IC E STA N IC E STA N IC E STA N IC E

1 B arrandov 1 B arrandov 10 Prim a Fam ily 1 Ó čko

2 N ova 2 B arrandov K ino 11 Prim a C ool 2 Ó čko Star

3 N ova C inem a 3 B arrandov Plus 12 Prim a Love 3 Prim a

4 Prim a 4 B arrandov Fam ily 13 Prim a ZO O M 4 Prim a C ool

5 Prim a C ool 5 N oe TV 14 Prim a M ax 5 Prim a Zoom

6 N ova 15 Prim a K rim i 6 Prim a M A X

7 N ova C inem a 16 Seznam .cz TV 7 Prim a K rim i

8 Ó čko 17 Šlágr TV 8 Prim a Love

9 Ó čko G old 18 Šlágr 2 TV R 1 R adio Proglas

R 1 R adio Proglas
Obsah jednotlivých vysílacích sítí může být předmětem budoucích změn

11
VE FINÁLNÍ DVB-T2 SÍŤI 23 BUDOU OD LEDNA 2020 VYSÍLAT
TV PROGRAMY BARRANDOVA, NOVY, SEZNAMU, ŠLÁGRU A NOE
Stávající síť 3 Přechodová síť 12 Finální síť 23 (D V B -T2)
(D V B -T) Finální síť 22 (D V B -T2) od 8.1.20 20 do 30 .6.20 20 od 9.1.20 20

# N Á ZEV # N Á ZEV # N Á ZEV N Á ZEV


STA N IC E STA N IC E STA N IC E STA N IC E

1 B arandov K ino 1 B arrandov 10 Prim a Fam ily 1 B arrandov

2 B arrandov Plus 2 B arrandov K ino 11 Prim a C ool 2 B arrandov K ino

3 Ó čko 3 B arrandov Plus 12 Prim a Love 3 B arrandov Plus

4 Ó čko G old 4 B arrandov Fam ily 13 Prim a ZO O M 4 N oe

5 Prim a Love 5 N oe TV 14 Prim a M ax 5 N ova

6 Prim a Zoom 6 N ova 15 Prim a K rim i 6 N ova C inem a

7 Prim a M A X 7 N ova C inem a 16 Seznam .cz TV 7 Seznam .cz TV

8 Prim a K rim i 8 Ó čko 17 Šlágr TV 8 Šlágr TV

9 Seznam .cz TV 9 Ó čko G old 18 Šlágr 2 TV 9 Šlágr 2 TV

10 Šlágr TV R 1 R adio Proglas

Obsah jednotlivých vysílacích sítí může být předmětem budoucích změn

12
CRA ZAJIŠŤUJÍ INFORMOVANOST DIVÁKŮ
WEB dvbt2overeno.cz

TV Info kanál:
Komunikační
• 87% diváků* ví o přechodu na D VB-T2 centrum
Nalaďte se na
DVB-T2

• 52% diváků* tuší,kdy k přechodu dojde

Prodejci
• 43% respondentů* je již vybaveno elektroniky a
servisní firmy
Divák TV stanice

D VB-T2 přijím ačem

• 30% diváků** již přijímá D VB-T2


Obce Tisk
a SVJ

Sociální média

* Zdroj: Usetreno.cz, srpen, 2019


** Zdroj: Znalost DVB-T2, březen 2019, Nielsen Admosphere

ČESKÉ RADIOKOMUNIKACE 13
NOVÝ INFO KANÁL CRA „NALAĎTE SE NA DVB-T2“ JE DOSTUPNÝ
V REGIONÁLNÍ DVB-T SÍTI 8

Celoplošné DVB-T sítě jsou zcela zaplněny, volná kapacita jen v regionální DVB-T síti 8

 Info kanál vysílá v RS 8 společně s Barrandov


News, ÓČKO EXPRES, Sport 5, NOE TV…

 „Nalaďte se na DVB-T2“ může naladit


55 % domácností

 „Nalaďte se na DVB-T2“ také jako internetový stream


na www.DVBT2overeno.cz

 „Nalaďte se na DVB-T2“
obsahuje také interaktivní
obsah vysílaný přes HbbTV

14
Informace pro diváky

Komunikační centrum:

Zákaznická linka CRA: 800 929 929 (8:00-20:00)

Chatbot CRA: www.dvbt2overeno.cz

Zákaznická linka DATART: 225 991 000

Informační Web alza.cz: /prechod-na-dvb-t2-hevc-art17420.htm

15
Informace pro diváky

www.dvbt2overeno.cz
• Certifikované přijímače a Set-top boxy

• Zákaznická linka

• Seznam servisních firem

16
Připravujeme servisní firmy na přechod na DVB-T2

Aktuální seznam proškolených servisních firem dle regionu:

Na internetu: www.dvbt2overeno.cz V TV: HbbTV aplikaci

17
Interaktivní mapa přechodu podle regionu ČR

18
CO PŘINESE DVB-T2 DIVÁKŮM PO DOKONČENÍPŘECHODU OD 06/2020
Pozemní TV vysílání zůstává jedinou bezplatnou televizní platformou pro české domácnosti
i po odejmutí TV pásma 700 MHz ve prospěch mobilních datových služeb

 Zachováníbezplatného přístupu k nejsledovanějším TV programům bez nekalých obchodních ataků

 Celoplošné pokrytí,vysoká kvalita obrazu a zvuku,řada TV stanicv HD rozlišení

 Video na přání,zpětné shlédnutí,přístup do archivů a interaktivita přesHbbTV

 Garancivynaložené investice do nového přijímače -jistota fungovánínového TV standardu nejméně do 2030

Uvolnění televizního pásma 700 MHz umožnírozvojvysokorychlostních mobilních datových sítí5G

19
DĚKUJIZA POZORNOST
KMITOČTY SOUČASNÝCH DVB-T SÍTÍ, PŘECHODOVÝCH DVB-T2 SÍTÍ
A FINÁLNÍCH SÍTÍ DVB-T2

21