You are on page 1of 9

MUX 4, PS 13, síť „24“

přechod z DVB-T na DVB-T2


v Praze a Středních Čechách
RNDr. Radim Pařízek
Přechod na DVB-T2 se blíží
• Z Multiplexu 4 (DVB-T) a Přechodové sítě 13 (DVB-T2)
na síť „24“ ( DVB-T2 - HEVC).
• V Praze dne 8. ledna 2020.
• Síť „24“ na stejném 42 k jako dosud MUX 4.
• Ve Středních Čechách 9. ledna 2020.
• Síť „24“ u hlavních vysílačů na stejném 44 k jako dosud
MUX 4.
Praha
MUX PS MUX
Vysílač TPP Datum
4 13 24

Praha Ládví 42 24 42 Leden 8.1.2020

Praha Novodvorská 42 24 42 Leden 8.1.2020

Praha ÚTB 42 24 42 Leden 8.1.2020


Středočeský region
MUX PS MUX
Vysílač TPP Datum
4 13 24

Rakovník Louštín 44 24 44 Leden 9.1.2020

Benešov Kozmice 44 24 44 Leden 9.1.2020

Beroun Lhotka 56 24 30 Leden 9.1.2020

Litoměřice
30 28 21 Leden 9.1.2020
Michalovice *
Příbram U
56 24 45 Leden 9.1.2020
Hvězdárny
* Po přeladění bude patřit do Ústeckého regionu
Přechod na DVB-T2 se blíží
• Přeladění v noci.
• Když se ráno probudíte naladíte síť „24“.
• Ostatní kraje během února až května 2020.
• Detailní informace:
• www.multiplex4.cz a www.multiplex 24.cz
• Help Desk podpora divákům 595 694 660 (24/7)
• TV info program: „Televize přes anténu“ (RS7, Multiplex 4)
• Semináře pro servisní techniky.
Přechod na DVB-T2 se blíží
• Síť „24“ je standardní celoplošná síť.
• Bude umožňovat regionální vysílání.
• Jako jediná pro vyšší samosprávné celky - kraje.
• Pražský region.
• Středočeský region.
Přechod na DVB-T2 se blíží
• Vypnutí Multiplexu 4, PS 13 a zahájení provozu „24“:
v Praze 8. ledna a ve Středních Čechách 9. ledna 2020.
• Ostatní kraje během února až května 2020.
• Detailní informace:
• www.multiplex4.cz, www.multiplex24
• Help Desk podpora divákům 595 694 660 (24/7).
• TV info program: „Televize přes anténu“ (RS7,Multiplex 4).
• Semináře pro servisní techniky z celé ČR.
Děkujeme za spolupráci při přechodu MUX 4
na DVB-T2.
•www.multiplex4.cz,www.multiplex24.cz
•Help Desk podpora divákům 595 694 660 (24/7)