You are on page 1of 17

Přechod na DVB-T2 a

společné televizní antény


Jakub Melín – DVB Servis
Co je to STA a k čemu je dobrá?

 STA = společná televizní anténa


 Lze realizovat pro pozemní (DVB-T/T2) i satelitní příjem (DVB-S/S2)
 Výhodný způsob příjmu v bytových domech nebo komplexech, anténa a
technologie jsou sdílené obyvateli domu, dále je signál rozváděn kabelově
 Náklady na STA pro jeden byt jsou nižší než na individuální příjem
 Lze osadit kvalitnější a filtrační technologii = kvalitnější příjem než s ITA
 Estetické hledisko
Proč je nutné upravit STA v domech?

 Aktuální technologie nepropouští DVB-T2 kanály


 Stav STA je nevyhovující (technologie, kabeláž, antény)
 Příjem je nekvalitní, s výpadky
 Instalace byla provedena nevhodně, nekvalitně
 Došlo ke změně šířených kanálů a spuštění nových vysílačů (multiplexy Digital
Broadcasting z jiných vysílačů apod.)
Pozor na fámy!

 Úprava STA nezajistí „převod“ DVB-T2 pro staré přijímače!


 I po úpravě STA je nutné vlastnit přijímač schopný příjmu DVB-T2!
Technická řešení STA

STA se širokopásmovým zesilovačem

 Výhody: mnohdy není třeba nic upravovat, zesilovač zesiluje vše, co zachytí
anténa
 Nevýhody: nefiltrovaný příjem, nevyrovnaný příjem různých sítí, méně
kvalitní signál, problémy s rušením, příjem slabších vysílačů a dublování
programů, nedostatečný výkon zesilovačů

 Obecně nelze využití širokopásmových zesilovačů pro STA doporučit!


Technická řešení STA

STA se širokopásmovým zesilovačem


Technická řešení STA

STA se systémem kanálových vložek

Starší a dříve preferované řešení STA systémů

 Výhody: profesionální a stabilní řešení, filtrace, výkon


 Nevýhody: problematický a drahý servis, nutnost fyzické výměny modulů při
změnách na vysílači, nákladné rozšiřování
Technická řešení STA

STA se systémem kanálových vložek


Technická řešení STA

STA se systémem kanálových vložek

Cenová náročnost přechodu na DVB-T2


 Doplnění vložek pro přechodové sítě vč. instalace: 10 000 – 12 000 Kč
 Úprava a přeladění vložek pro finální sítě: 3 000 – 5 000 Kč
Technická řešení STA

STA s moderním programovatelným zesilovačem

Současné technicky i cenově nejvhodnější řešení

 Výhody: profesionální a stabilní řešení, filtrace, výkon, snadná upravitelnost a


rozšiřitelnost, možnost přidání DAB+ rozhlasu, malá spotřeba
 Nevýhody: v principu minimální, technologie je na trhu krátce (životnost?)
Technická řešení STA

STA s moderním programovatelným zesilovačem


Technická řešení STA

STA s moderním programovatelným zesilovačem

Cenová náročnost
 Samotný zesilovač: 8 000 – 10 000 Kč
 Kompletní revitalizace STA při použití programovatelného zesilovače (kabeláž
na střeše, nový zesilovač, úprava antén): 14 000 - 18 000 Kč.

 Přenastavení zesilovače pro finální sítě nebo budoucí sítě: jen cena výjezdu
technika (typicky od 800 Kč)
Porovnání filtrované a nefiltrované STA

Vlevo – původní stav s širokopásmovým zesilovačem


Vpravo - po osazení programovatelného zesilovače
Stav kabeláže STA na střeše

Mnohdy instalována nevhodná kabeláž, vnitřní bílé kabely na střeše rychle


degradují, což má negativní vliv na signál. Ven patří černé UV odolné kabely!
K čemu využít přechod STA na DVB-T2?

 Kompletní revitalizace STA – změření signálu, úprava a vylepšení antén,


kontrola nebo výměna nevyhovující kabeláže na střeše
 Přidání dalších TV sítí
 Přidání DAB+ rozhlasu do rozvodu STA
 Zkvalitnění příjmu přes STA

 Popularizace bezplatného příjmu přes STA mezi obyvateli domu


Kompletní řešení STA - DVB-T2/DAB+/FM
Děkuji za pozornost!

Informace, objednávky instalací: www.dvbservis.cz

Facebook s novinkami a zkušenostmi z instalací: www.facebook.com/DVBservis