Organizarea materialului genetic la

virusuri
'irusurile
· Sunt entitati infectioase de nivel subcelular
· Dimensiuni intre 80-2500A
· ParticuIe cu organizare aceIuIarå, fårå metaboIism
propriu
· muItipIicate numai în ceIuIa gazdå pe care o
paraziteazå
· FormeIe viraIe
· Virion- virus matur compIet
· Virus vegetativ- aciduI nucIeic afIat Iiber in
citopIasma ceIuIei gazda
· Provirus- aciduI nucIeic integrat in cromozomuI unei
ceIuIe gazda
$tructura unui virus
· a)înveIis proteic = capsida - functie: protejeazà genomuI
recunoaste si se fixeazà de RECEPTORII ceIuIei gazdå
· b)genomuI - acizii nucIeici , ADN sau ARN care contin informatia
geneticã
· - pot suferi mutatii
· - asigurã multiplicarea (replicatia
CIasificare
· - dupã morfologie( dimensiune , formã)
· - dupã proprietãtile fizico-chimice (ph, capacitate de cristalizare)
· - dupã tipul proteinelor structurale
· - dupã proprietãtile biologice
· - dupã tipul de acidul nucleic AND sau ARN; acidul nucleic viral
poate fi circular sau liniar, monocatenar sau bicatenar
'irusurile AND- dezoxiribovirusuri
adenovirusuri
'irusul
variolei
'irusul herpesului
Bacteriofag
VirusuI papiIoma
ARN virusuri ribovirusuri
'irusuri gripale HIV
'irus poliomielitei
'% - formã de cilindru
Alte virusuri ARN
'irusul rujeolei ÷ pojar,cor
'irus hepatic tip A
'irusul rubeolei (ARN)
RepIicatia virusuriIor
· Ciclul litic => virusul
invadeazã celula gazdã ,
se multiplicã prin
preluarea controlului
metabolismului gazdei
pânã la distrugerea
completã a celulei.
· Ìnfectie acutã (ciclu litic)
÷ provoacã leziuni
celulare si ale tesuturilor
RepIicatia virusuriIor
· Ciclul lizogen => dupã infectia
celulei gazdã genomul viral se
inserã în genomul gazdei unde
rãmâne în stare dormindã,
ascuns sub formã de virus
profag.
· Ìnfectie latentã ÷
supravietuieste integrat în
genomul gazdei;
Din ciclul lizogen se poate trece la
ciclul litic prin activarea
profagului, desprinderea de
cromozomul gazdei,
multiplicare si distrugea celulei
gazdã;
tapele preluãrii controlului celulei
gazdã de cãtre virus
Replicarea materialului genetic viral
· Genomul viral patruns in celula gazda,
determina devierea proceselor de biosinteza
caracteristice acesteia, astfel incat celula gazda
va efectua sinteze noi dupa modelul furnizat de
virionul decapsidat numit si virus vegetativ. Se
sintetizeaza acid nucleic viral, proteine virale si
apoi are loc asamblarea noilor componente intr-
un numar mare de virioni, dupa care prin lizarea
celulei gazda are loc eliberarea noilor virioni.
· Replicarea materialului genetic viral se
realizeaza tot pe baza de
complementaritate a bazelor azotate, dar
cu unele particularitati.
· La dezoxiribovirusuri catena de AND
poate servi ca matrita pentru sinteza
alteia.
· La ribovirusuri catena de ARN poate servi
ca matrita pentru sinteza alteia
complementare, care la randul ei devine
matrita pentru sinteza ARN initial.
'ariabilitatea genetica a virusurilor
· Chiar daca sunt sisteme supramoleculare,
virusurile prezinta variabilitate genetica.
· Ìn cazul dezoxiribovirusurilor se poate
realiza recombinarea genetica prin
crossing-over
· Ìn cazul ribovirusurilor variabilitatea se
realizeaza in special prin mutatii.
aterialul genetic la Procariote
· Organizarea Procariota caracterizeaza
bacteriiIe si aIgeIe aIbastre
verzi(cianobacterii)
· BacteriiIe sunt organisme de dimensiuni
microscopice, procariote, rãspândite în toate
mediile de viatã (apã, aer, sol, roci, zãcãminte,
etc) ,pot trai si in conditii extreme cum ar fi apele
termale cu temperaturi de peste 100°C sau
gheturi cu temperaturi sub -120°C.
Alcatuirea unei bacterii
· Corespondentul nucleoidului este cromozomul bacterian, de forma
circulara.
· Reprezinta suportul fizic al unui grup de inlantuire a genelor(2000-
3000 de gene)
· %oate genele de la bacteria mama se transmit in bloc la baceriile
fiice
· Contine o macromolecula de AND circulara cu aproximativ 40-50 de
bucle si superrasuciri (400 nucleotide/bucla) care sunt sustinute prin
intermediul unor molecule de ARN
· Cromozomul bacterian este atasat de membrana prin mezozomi
ormatiunile genetice
extracromozomiale
· Ìn afara cromozomului circular bacerian, se pot
afla in citoplasma celulei bacteriene, una sau
mai multe structuri ereditare aditionale palsmide
· Plasmida este o molecula circulara de ADN
bicatenar care reprezinta 1% din cromozomul
bacerian principal.
· ste un minicromozom ce poarta 6-8 gene si se
replica independent de cromozomul principal
Plasmide
· actorul de sex
(factorul )
· actorul de rezistenta
la antibiotice( factorul
R)

17

Ìmportanta plasmidelor
· Pot fi transferate de la o celula la alta
· Pot suferi mutatii
· Pot fi pierdute
· Pot fi redobandite
· Detin genele de rezistenta la antibiotice-markeri
genetici foarte importanti si foarte usor de
decelat prin antibiograme
· Pot fi folosite in experiente de inginerie genetica
ca vehiculi cu ajutorul carora pot fi introdusi in
celula bacteriana, gene de la eucariote.

/:3:.7.-482 57457: W 2:95.704 5.0.0.7 W 2038:33970  W !.'7:8:70 W $:390399.:0.7.9-073 .9310.0:.742442::30 .3.0 W '743 .0:0.3907.82.0:0./g50./...0:.80/03.79.7:82./:3:.. W !74.1..7:8 .94. .42509 W '7:8.. .903:2.7g 1g7g209.:47.009.70./.9:7...0:..945.93.90.L3.g W 47200.9.08:-.

.70. ..g 0342: 70.:3:. 90 88010.70.:#. L3.8:7g2:95. 1:3.3:.0 57490.58/.0. 705.g W 5498:1072:9.x0574900.0:0.:34.7:8 W .$97:..0342: . 8..x W ..9:7.43x331472./g W .x. 0309.g /0#!% #..x.

/:3:./:3:..903.70 W /:5g95:574903047897:.78.81.0 W /:5g95:/0.0.:-.:3.9.70 W /:5g2471440 /2038:30 1472g W /:5g5745709gx01.90/0.901.5.:#..0 5 .7 .7...4 .8.789. 54.7.7 2434..78.0 W /:5g5745709gx0-44.9:7..0.:..903.2....

90741.7:8:7 '7:8:07508:: '7:8: .542.. '7:8:5.7:8:7 ./034. .740 ..'7:8:70 /047-4.

#.0 ' '7:85442090 '% 1472g/0.3/7: .7:8:7 '7:8:775.7:8:7 7-4.

47 '7:8: 7:-040 # .90.9.7 .95 '7:8:7:040 54.7:8:7# '7:805.

g.4.:9g .. 574.:9.0:...g0:3 .:9.../g 802:95./0../0 53g.x0.42509g.#05.0:0 W 310.0:../897:070.. .9.70.708.43974:: 209..-482::.7:8:747 W .g573 570:.0x08:9:747 ..7:8: 3.

70 /897:0./0:3/0 7g230L389.8./0 2:95. .../0 3.742442:.x0.70.:: /08573/070.0.x.:4038054..80 3807gL30342:. ./g .:388:-1472g/0. W 310.9..573./g0342:.7:8:747 W ..:403/:5g310.#05.0:0 .9039g 8:57..:9...7:8 5741.0x:0 903907.9.7./0 .9L3 0342:.. 5741.0:0.90970.70/4723/g .

g970.0:0 .43974::./g/0.7:8 .9.500570:g7.

0:.97:383.743 /:5. W 0342:. . .425430390397 :33:2.070. /090723.70573.58/..::0309./3:.90789.9/0 . ../0.7..2.704.0.3447.8390034/:5.70.0890.0.3447.08047/0-48390./.7.54.....93:298.70.70/0..010.#05.907.2-..89103.7:8.70./.7. 5749030.009. ...9:.0:.5.704.0:0.743:/0.70.7...7.574.9..24/0:1:73.../..0-07.9.743 .72.08 . $0 839090.8..

50397:8390.90807..42502039.979. .79.30 2.90.94950-.90 /.3/:0/0.50397:8390.903.903. ..79.7-4.2.9 W .90.047./0#54..50397:8390...979.::0309.7:8:7.907. .42502039..W #05.2./0 54.2.#39..0.79.7 ... .70 .7:8:7.7. W .:.70.70.90.979..-..7.::3005.49./047-4.80 70./0 .90807.

.7:8:7057039.-9...7...42-3.0309.90..9 .0.70 .80 70..3850.90 70.70.'.-9.0309.07 W 3...:7-4..-9.90..240..7.8:398890208:57.7:8:7478054..70.74883 4.573 .7/.5732:9.7...7:8:747. W 3.900309.7:8:747 W .:/047-4.:.

500 9072...43/9097020.8970 ..83..9070 8:3947.7490 W 7.0..748.7490 7g853/90L394.70. -.:0309..00..!74..07 84 74.xg .34-..g2390 09...907 W .07 .:902507.45.:2.5g .71.3.3820/0/2038:3 2.: 09:7.:902507.749.-.9070.9:78:- S .0 574. 54997.907.90708.9:7/050890 S8.90 20/0/0.7.. g.!74...

.9:70..:30-.907 ..

070 1.-.9..7.04/::0890.7.907..38293-4..8:.088:5077.03047  /0030 W %4.39:70.5742./0.7..W 4708543/039:3:.907.900300/0.:.2.:3:7:5/03.0 W 4393042.:. /0 -:.:. .-..7.8:5479:1.74240...742442:-.8097.3 /01472.2.7 3:.:.049/0. W #057039.

9/0202-7.. .8.30890.57320442 .3.708:398:893:90573 390720/::347240..-:.907..:0/0# W 742442:-.9.

707057039.7./0 -. 030880 705.70.5.945.742442: -.82. .82/0 W !.79.:.3..0 W 3..: 2.742442::.7.8..903.x:300309..3 80549 .9:7070/9.:.82/.742442.:..054..07.0 097. W 890:323.05.0:0-.3573.7-../3..907030 :3.3/0503/039/0.742442...07.472.7.1.742442:573.2:90897:.1.7.5.7./943.08904240.

39-49..!.82/0 W .947: W ..947:/080 1..947:/07089039.0 1..947: # 17     .. .

790:847/0 /0.:947:.39814.0 2.9573.4..82/047 W W W W W !49197.0.20 W !491144890305070390/0330700309.9.0:...90/0.0. ..25479.14.0:.:.39-49..3.:.7490 . 030/0.3/90 0930300/07089039.907.79025479.39-47.9 !491507/:90 !49170/4-..707 0309.0:.54913974/:83 .. !498:1072:9..38107.-.747..39.5..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful