Povestea nucii Iåudåroase

de Vladimir Colin
Prezentare realizatã de
Înv. A. Maria-Magdalena
· A fost odatã o nucã , o
nucã ... ei , ca toate nucile ! Si
nuca asta crestea într-un
nuc . Dar nucul nu mai era
ca toti nucii ... Si stiti de ce
? Pentru cã nucul ãsta se
pomenise crescând în
pãdure . Nu stiu cum
ajunsese acolo , printre stejari
si fagi , dar ce stiu , e cã
acolo trãia de ani si ani de
zile . Si uite cã printre nucile
pe care le fãcuse era si
nuca noastrã .
· Ei , si într-o bunã zi vine un
urs mare , mai mare chiar
decât nenea Nitã , si se
întinde sub nuc sã tragã un
pui de somn .
· -Ah , ce bine o sã dorm !
spuse ursul si se puse cu
burta în sus , cu labele pe
dupã ceafã si începu sã
sforãie : Sfârrrr-mârrr ! Sfârrr-
mârrr !
· Tocmai atunci ,
creanga pe care
tocmai stãtea
spânzuratã nuca
noastrã strigã veselã :
· -Ei , nucã-nucusoarã !
Gata , poti sã-ti dai
drumul , cã esti
coaptã bine ...
· Fireste , nuca nu
asteptã sã i se
spunã de douã ori .
Se aruncã de pe
creanga ei , fãrã
umbrelã sau
parasutã , se aruncã
vitejeste , asa cum
se aruncã nucile si
... drept pe nasul
ursului se opri .
· -Vãleu ! rãcni ursul ,
desteptat fãrã veste
, dar nepricepând
ce-l izbise tocmai
de nas ( care e
partea lui cea mai
simtitoare ) se ridicã
degrabã si-o luã la
sãnãtoasa .
· -Ehei , ati vãzut cine
sunt eu ? strigã
atunci nuca .
· Sunt pesemne
nespus de puternicã
dacã pânã si ursul
se teme de mine !
· Ìepurele , care vãzuse tot ce
se petrecuse , se apropie
tremurând de nucã si o
rugã cu glas stins :
· -Puternicã nucã , milostiveste-
te de un biet iepure ! ... Sã
nu mã mãnânci !
· -Bine , îi rãspunse nuca . De
astã datã te iert , dar vezi
sã nu mã superi prea tare
si sã nu-mi mai iesi înainte
cã de ! nu stiu , zãu ...
· Veverita se rugã si
ea , plângând :
· -Of si of , puternicã
nucã ! Îndurã-te si
de o biatã veveritã
... N-o mânca nici
pe ea !
· -Ìa ascultati , fãpturi neroade ! se supãrã
de astã datã nuca . Ce , vreti sã mã
lãsati sã mor de foame ? ... Pãi , mâine
o sã vinã lupul sã mã roage sã-l crut ,
apoi mistretul , apoi cine mai stie care
alt neisprãvit ... Si eu ? V-ati gândit cã
si eu trebuie sã mã hrãnesc ? Doar
sunt o nucã adevãratã , o nucã
puternicã , o nucã ... Ehei , ce stiti voi !
· Ìepurele si veverita o luarã la
fugã si vestirã înspãimântati cã
s-a sfârsit cu pacea pãdurii . S-
a ivit o dihanie cumplitã , una
care pare micã si neînsemnatã ,
dar care mãnâncã ursi , lupi si
mistreti , cum ai înghiti un fir de
iarbã !
· Toate sãlbãticiunile se zãvorârã
în vizuinele lor , asteptând cu
inima strânsã ca dihania cea
cumplitã sã li se iveascã
înaintea portilor . În pãdure se
lãsase o tãcere grea si nici
mãcar pãsãrile nu se mai
încumetau sã cânte .
· Ìar în tãcerea aceea se auzeau când si
când niste tipete grozave :
· -Unde-s lupii , ursii si mistretii ? Unde-s leii ,
zmeii si balaurii ? ... Vreau sã le trag o
mamã de bãtaie si sã-i înghit pe
nemestecate !
· Asa striga nuca de rãsuna pãdurea , si nici
lupii , nici ursii , nici mistretii , ba nici chiar leii
, zmeii si balaurii nu cutezau sã crâcneascã .
· Dar într-o zi veni un
bãietel , se plimbã
prin pãdure , gãsi
nuca si , dupã ce-i
sparse coaja o
mâncã .
· Exercitii
· Gãseste însusiri pentru urmãtoarele fiinte:
· Ìepure : ...........
· Veveritã : ...........
· Urs : ..............
· Exercitii
· Joc : Eu spun una tu spui mai multe :
· Nucã - ..........
· Urs - ............
· Ìepure - ............
· Pãdure - .............
· Exercitii
· Realizati un desen care sã prezinte o
întâmplare din poveste .
· Exercitii
· Modificati finalul povestii
· Exercitii
· Scrieti un text scurt în care sã expuneti
pãrerea voastrã despre comportamentul
personajelor din aceastã poveste
· Exercitii
· Completeazã :
· Lectia de azi mi s-a pãrut ..............
· Azi am învãtat cã .........................
· Întrebarea mea despre lectie ..............
· Exercitii
· Completeazã :
· Dacã ar fi sã exprim continutul lecturii
printr-o singurã propozitie , aceasta ar fi :
· ................................................................
· Exercitii
· Completeazã :
· Dacã ar fi sã exprim continutul lecturii
printr-un singur cuvânt , acesta ar fi :
· ................................................
· Sper cã nu veti fi precum nuca !
· Înv. A. Maria-Magdalena
· Sperã cã v-am destins
· Zile senine vã doresc !
Povestea nucii Iåudåroase
de Vladimir Colin
A fost odatã o nucã , o nucã ... ei , ca toate nucile ! Si nuca asta crestea într-un nuc . Dar nucul nu mai era ca toti nucii ... Si stiti de ce ?
Pentru cã nucul ãsta se pomenise crescând în pãdure . Nu stiu cum ajunsese acolo , printre stejari si fagi , dar ce stiu , e cã acolo trãia
de ani si ani de zile . Si uite cã printre nucile pe care le fãcuse era si nuca noastrã .
Ei , si într-o bunã zi vine un urs mare , mai mare chiar decât nenea Nitã , si se întinde sub nuc sã tragã un pui de somn .
-Ah , ce bine o sã dorm ! spuse ursul si se puse cu burta în sus , cu labele pe dupã ceafã si începu sã sforãie : Sfârrrr-mârrr ! Sfârrr-
mârrr !
Tocmai atunci , creanga pe care tocmai stãtea spânzuratã nuca noastrã strigã veselã :
-Ei , nucã-nucusoarã ! Gata , poti sã-ti dai drumul , cã esti coaptã bine ...
Fireste , nuca nu asteptã sã i se spunã de douã ori . Se aruncã de pe creanga ei , fãrã umbrelã sau parasutã , se aruncã vitejeste , asa
cum se aruncã nucile si ... drept pe nasul ursului se opri .
-Vãleu ! rãcni ursul , desteptat fãrã veste , dar nepricepând ce-l izbise tocmai de nas ( care e partea lui cea mai simtitoare ) se ridicã
degrabã si-o luã la sãnãtoasa .
-Ehei , ati vãzut cine sunt eu ? strigã atunci nuca . Sunt pesemne nespus de puternicã dacã pânã si ursul se teme de mine !
Ìepurele , care vãzuse tot ce se petrecuse , se apropie tremurând de nucã si o rugã cu glas stins :
-Puternicã nucã , milostiveste-te de un biet iepure ! ... Sã nu mã mãnânci !
-Bine , îi rãspunse nuca . De astã datã te iert , dar vezi sã nu mã superi prea tare si sã nu-mi mai iesi înainte cã de ! nu stiu , zãu ...
Veverita se rugã si ea , plângând :
-Of si of , puternicã nucã ! Îndurã-te si de o biatã veveritã ... N-o mânca nici pe ea !
-Ìa ascultati , fãpturi neroade ! se supãrã de astã datã nuca . Ce , vreti sã mã lãsati sã mor de foame ? ... Pãi , mâine o sã vinã lupul sã
mã roage sã-l crut , apoi mistretul , apoi cine mai stie care alt neisprãvit ... Si eu ? V-ati gândit cã si eu trebuie sã mã hrãnesc ?
Doar sunt o nucã adevãratã , o nucã puternicã , o nucã ... Ehei , ce stiti voi !
Ìepurele si veverita o luarã la fugã si vestirã înspãimântati cã s-a sfârsit cu pacea pãdurii . S-a ivit o dihanie cumplitã , una care pare
micã si neînsemnatã , dar care mãnâncã ursi , lupi si mistreti , cum ai înghiti un fir de iarbã !
Toate sãlbãticiunile se zãvorârã în vizuinele lor , asteptând cu inima strânsã ca dihania cea cumplitã sã li se iveascã înaintea portilor .
În pãdure se lãsase o tãcere grea si nici mãcar pãsãrile nu se mai încumetau sã cânte . Ìar în tãcerea aceea se auzeau când si
când niste tipete grozave :
-Unde-s lupii , ursii si mistretii ? Unde-s leii , zmeii si balaurii ? ... Vreau sã le trag o mamã de bãtaie si sã-i înghit pe nemestecate !
Asa striga nuca de rãsuna pãdurea , si nici lupii , nici ursii , nici mistretii , ba nici chiar leii , zmeii si balaurii nu cutezau sã crâcneascã .
Dar într-o zi veni un bãietel , se plimbã prin pãdure , gãsi nuca si , dupã ce-i sparse coaja o mâncã .

W 

14894/,9g43:.g 4 3:.g 0 .,94,903:.0 3:.,,89,.70 90,L397
:3 3:. ,73:.:3:2,07, .,94x3:.  9x/0.0 !0397:.g3:.:g89,80 5420380.708.3/L3 5g/:70 : 9:.:2 ,:38080,.44 573970890,7 1, /,7.0 9: 0.g ,.4497g,/0,3 ,3/0 0 :90.g5739703:.0 50.,7001g.:8007, 3:.,34,897g

7 /0.g:3 5:/08423 W .0..70.05:8g 8147g0$17777 2777$1777 2777 .2.93030.: -:79.W  L397 4-:3g.30:3 :782.8g97.-0050 /:5g.:.1g L3.xg 80 L393/08:-3:.0-3048g/472 85:80:78: 805:80.70 2.L38:8 .

080g W 3:.2.70 94.70.W %4.9g3:.. /7:2: . 54x8g x/.3.2.g0 9 . 34.4.897g897g. .50.89g90.g 3:.9.7g ..59g-30 . 853:7.: 4.9:3..

0 1g7g :2-70g8. 9059g8g80 85:3g/0/4:g47 $0.7:3.:2 80.g3:.900 90 .: 5.7:3.7.3: .3.8: :78::80457 .g/050 .0 /7059503.g .7:3. .70.. :9g 80..W 70 90 3:.

.3:78: /0 9059.8.0 -8094.790.g /07.91g7g.70 807/.:.-g 4:g.700 5.053/ .73057.2.0890 /. 8g3g94. . 82x94.2.0.8 .W 'g0:7g. /03.

x.9:3.30 8:390:897g ..W 0 .g53g :78: 809020/0230 .3:.g /. W $:395080230 3085:8/05:9073..g:9.

 W 30 L7g85:3803:.g:80949.89g/.:80 80.57450 9702:73//03:.7.390 .88938 W !:9073.9.70 8g3: 22.W 05:700 .g 4 7:g.0 90 90/0:3-0905:70 $g 3:2g2g33.g3:..0 L3.0 8050970.g/03: 9: g: .0 8g3:2g8:507570.g 2489..9g90079 /. 0 .70.:.

 500.07x.9g. 533/ W 1 41 5:9073.g 3:.g 3/:7g 90 /04-.W '0.807:g 0. ..0.3.07xg 423.

70 .x 1g59:73074.x3/9.g.70x8g2g g8.7:x .4 ./0808:5g7g /0..54.g7..g 5:9073.930857g.7 8:3943:.g 0 .g 43:.3g:5:8g2g74.8.x8g247/014.:9.9g3:. 90.89g/.W .08g .0 9x. 0 .5428970x: .302.g 0:970-:08g2g7g308.4.9g 43:..9 0:' .20 !g 230 48g./0.

:259g :3.:259g8g80.:5.W W 05:700 . 1:g .7.g L3.07070.:30047 .5g/:7 $ . 90593/.x.908g-g9.0.L3x:317/0 .477g L3.817 9.g:7 :5 28970x .705.0. L3..89738g. .8049g..:2.547x47 35g/:7080 g8.:8g.4:.g 30L38023..g 8 .390 .75g8g703:802.. .94/..0.8.3./.0.: 32.7g.. 2g.702.390.702g33.07x.30. 3.7-g %4..9g /.:3080g.:209.0897gL385g239.

W ..7.8.2g/0-g9.:0.:7 3.g .00.:73:.:8g..070.897./07g8:3.:8g097.90 W .5g/:70..3.3:.0 W &3/0 8:5 :7 28970x&3/0 80 20 -.7L39g.3/ .30..80.. 3..0 8g L3950 3020890..:.:90.4 2. :5 3..:7 '70.3/3 90x509074.28970x -..70 20 -.

4 23..0 85.4.7L397 4.03:3 -g0x0 8052-g 5735g/:70 g8 3:.. /:5g.g .780.W .

70013x0 W 05:70 W '0.07xg W &78 .W 07.x W g80 90L38: 750397::72g94.

x W W W W W 4.:85:3:3.W 07.g &78 05:70 !g/:70 .2:90 :.9:85:2.

708g5703904 L3925.0890 .x W #0...W 07.x:3/0803.70/354.

0 9 .:54.x W 4/1..W 07.x13.

:79L3.2039: 507843.0.70x:39098.708g05:30x 5g7070.897g/08570..W 07..x W $.0890 .047/3..89g54.425479.4.

5g7:9 W ./0.x0 .x W 425090.g W 3970-.gx.20.9 .28 .x.70.2L3.W 07.g W 0. /085700.

89..W 07.43x3:9:0.718g0572..g.9:7 57397 483:7g57454x0 .x W 425090.g W .71 W .0..

W 07.71 W ..x W 425090.g W ..39 ..43x3:9:0.g.:.718g0572.089.9:7 57397 :383:7.

.:23:.W $507.g3:.0x1570. .

W 3. .2/08938 W 080330.7. .g. ./.g/4708.03. W $507g. .

807:g 0....2.897.g.g 43:.g3:.54.0890 /.07x..:8g097.:2.3:78: /0 9059.:8007.g 0 .73057.8./03.7005.L397 :33:..0.70 8g3: 22.g 3:.g 43:.g3:.900 90 .0 9x..853:7.08g3:2g8:507570...90 ..7 .0 8g L39503020890.L3..:3080g.:5.g7. 80.5g/:7 $ ..0 1g7g:2-70g8.390.7/0.42.80 /0'.g 0:970-:08g2g7g308.:259g8g80 .817 9.:.8g3g94.30.3/00 :90..7./0.82x94.08g .94/.070.9g43:.7:3...: 4.:259g :3../7:2: . 533/ 1 41 5:9073..702g33.0 -8094.5428970x: .500.g:/g74.g:80949.4:. 90. ./. /0.g 0 .0-3048g/47285:80:78: 805:80.3..g0 9.07070.0 9: 0..89g/.g.805420380.70.0890.7:3.3:.7L39g.0./0808:5g7g/0.g5739703:.30:3:782.8.7:x .08050970.7.0.9g90079 /. 0.7:3.0897gL385g239.3.053/.20 !g 23048g. .88938 !:9073.308:390:897g.:9.:3:2.:5.708.2g.:7 '70..790...:209. 3.00.34.9g 43:.03:3-g0x0 8052-g5735g/:70 g83:.0.0.93030.0 /7059503.3.L3x:317/0.477gL3.70.g/.423.9g /.4.30.../2743 14894/.05:8g8147g0$17777 2777$1777 2777 %4.-g 4:g.44 573970890.. 4. .3:.:73:.8049g.0 3:.7g.g /07.70 20 -.g 3/:7g 90 /04-.7001g. .3/L35g/:70 : 9:.3/ .59g-30 70 90 3:..:.g .2.390 .x.89738g.:8g.897g  L397 4-:3g.897g897g.g3:.50./07g8:3.3:. 3.70.94.!4.g8 .78:3943:. :9g 80. 0 .7-g %4.2.1g L3.0.7g.9:3.g ..9.g 30L38023.70 2. 9059g8g8085:3g/0/4:g47 $0...302.:.8.4497g.547x47 35g/:7080g8.75g8g703:802.gL3.3:.xg 80L393/08:-3:.g 2489.780.705..:8g.g 47:g.1:g ..-0050/:5g..0 90 90/0:3-0905:70 $g3:2g2g33.:30047 .908g-g9.2.70 90.70.9:3.28970x -.70.:5 3. /.g:7 :5 28970x .89g/.:80 80.0 L3..8g97.9g3:.70 2.g.0 &3/0 8:5 :7 28970x&3/0 80 20 -.7..7094.  9x/0 .:90.g3:.:-:79.g:3 5:/08423 . .x8g247/014.7.:280. 0 .3g:5:8g 2g74..574509702:73//03:.9g.3 ..:g89.73:.x.g5:9073.7L397 4.:7 3...930857g.x 1g59:73074...390.080g 3:.89g90.903:.:.g53g :78:809020/0230 05:700 .91g7g.3. 30 L7g85:3803:..94x3:.:38080.2g/0-g9.L38:8 .3..x3/9.0 85.2. 3:.5g/:70.0 !0397:.9.70x8g2gg8.g/03: 9: g: '0.g/050.07x.:0.89.0.9g3:.4.8::78::80457 'g0:7g.8 .:32. /:5g.:2..3/3 90x509074.07.8.34.9 0:' .050..7 1.. 90593/. $:3950802303085:8/05:9073. 54x8g x/.07xg 423.4 05:700 .70 807/.g:9.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful