1

Aquesta

VOLAR

amb

una

.

2

La

SALTAR

molt

alt.

3

Aquella

és

d·un

.

4

Aquests

són

de

color

.

5

Els

apaguen

el

.

6

Aquelles

MENJAR

.

7

Una

PENJAR

la

seva

.

8

El

viu

en

aquell

.

9

Les

ponen

3

cada

dia.

10

Aquests

PESCAR

al

.