You are on page 1of 9

RECREO NA BIBLIO

MOMENTOS
BIBLIOTECADOCOLE
CEIP QUINTELA DE MOAÑA
NOVEMBRO 2019-2020

1
Para xogar ao xadrez

CEIP de Quintela Moaña. Novembro 2019. 2


Para xogos de mesa

CEIP de Quintela Moaña. Novembro 2019. 3


Para buscar información

CEIP de Quintela Moaña. Novembro 2019. 4


CEIP de Quintela Moaña. Novembro 2019. 5
Para crear contidos

CEIP de Quintela Moaña. Novembro 2019. 6


Para deseñar e crear

CEIP de Quintela Moaña. Novembro 2019. 7


Para a socialización e a conversa

CEIP de Quintela Moaña. Novembro 2019. 8


Todavía caben máis momentos

CEIP de Quintela Moaña. Novembro 2019. 9