You are on page 1of 18

OPREMANJE HELIKOPTERIMA

UH-60M “BLACK HAWK”

Izlaganje
potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i
ministra obrane Damira Krstičevića
UVODNO OBRAĆANJE

PRIORITETI U OPREMANJU I MODERNIZACIJI HV-a

• Nabava višenamjenskog borbenog aviona.

• Jačanje vatrene moći Hrvatske kopnene vojske.

• Zamjena postojećih višenamjenskih helikopterskih


platformi onima zapadnom tipa.
• Namjenska donacija za nabavu dva nova
1. helikoptera UH-60M Crni Jastreb.

• Nabava integralne logističke potpore.


2.
• Nabava dva dodatna helikoptera uz
3. povoljne uvjete.
UVODNO OBRAĆANJE
Doprinos helikoptera Crni Jastreb pri ispunjenje sve tri misije HV-a

 Zaštita i nadzor državne


 Zaštita suvereniteta i granice
teritorijalnog integriteta

 Traganje i spašavanje
 Sudjelovanje u međunarodnim
misijama i operacijama
 Hitni medicinski prijevoz
 Pomoć civilnim
institucijama i drugi tijelima
 Strateški prijevoz
OPREMANJE HELIKOPTERIMA
UH-60M “BLACK HAWK”

Izlaganje
Načelnika Glavnog stožera Hrvatske vojske
gz Mirka Šundova
OPREMANJE HELIKOPTERIMA
UH-60M “BLACK HAWK”

ODBOR ZA OBRANU
Hrvatskog Sabora
OPREMANJE HELIKOPTERIMA UH-60M “BLACK HAWK”

SADRŽAJ

1. TRENUTNO STANJE
2. UPORIŠTA ZA OPREMANJE
3. PONUDE VLADE SAD-a
4. DINAMIKA REALIZACIJE OPREMANJA
5. ZNAČAJ OPREMANJA SA UH-60M
6. ZAKLJUČAK
OPREMANJE HELIKOPTERIMA UH-60M “BLACK HAWK”
TRENUTNO STANJE

 U operativnoj uporabi je 24 srednja transportna/višenamjenska helikoptera


istočne proizvodnje iz MIL obitelji:
• 3 Mi-8
• 11 Mi-8 MTV-1
• 10 Mi-171Sh
 Međuremontni resursi za 14 helikoptera Mi-8/MTV-1 istječu od 2024. do 2027.
 Nakon toga u operativnoj uporabi ostati će samo 10 Mi-171Sh.
 Niti jedan od 24 helikoptera ne ispunjava zahtjeve iz prihvaćenih NATO Ciljeva
sposobnosti.
OPREMANJE HELIKOPTERIMA UH-60M “BLACK HAWK”

UPORIŠTA ZA OPREMANJE

 Strategija nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske, 2017.


 Strateški pregled obrane, 2018.
 Nacrt Dugoročnog plana razvoja OS RH 2021. – 2032.
 Prihvaćeni paket NATO Ciljeva sposobnosti, 2017.
 TT Studija opremanja OS RH sa višenamjenskim helikopterom, 2019.
 Studija izvodljivosti , 2019.
OPREMANJE HELIKOPTERIMA UH-60M “BLACK HAWK”
PONUDE VLADE SAD-a
S ciljem izgradnja dodatnih sposobnosti HV, Vlada SAD-a je ponudila:

1. Namjensku donacija financijskih sredstava u iznosu od 53,4 mil. USD za


opremanje HV sa 2 nova UH-60M u osnovnoj konfiguraciji („Fly away”).
2. U cilju dugoročne održivosti UH-60M dobivena je dodatna ponuda za „Total
Package Approach“ .
3. Treća dodatna ponuda odnosi se na potencijalnu nabavu dodatna 2 UH-60M.

Američki Kongres odobrio je navedene ponude.


OPREMANJE HELIKOPTERIMA UH-60M “BLACK HAWK”

PONUDE VLADE SAD-a

Donacija Obuka Dodatne robe i usluge 2 helikoptera


53,4 M $ 3M$ 35,8 M $ 46 M $

TOTAL PACKAGE APPROACH


OPREMANJE HELIKOPTERIMA UH-60M “BLACK HAWK”
PONUDE VLADE SAD-a
Obzirom na realno očekivanu operativnu raspoloživost helikoptera do 70% zbog:

• planiranih povremenih tehničkih pregleda i redovitog održavanja,


• kvarova i greški opreme i uređaja,

predlaže se prihvaćanje i treće ponude za dodatna dva helikoptera čime bi stalna


operativna raspoloživost bila 2-3 helikoptera umjesto 1-2.
OPREMANJE HELIKOPTERIMA UH-60M “BLACK HAWK”

TOTAL PACKAGE
PONUDE – 38,8 m$
VLADE SAD-a

• Obuka tehničara, pilota i inženjera u • Usluge tehničke ispomoći,


SAD-u, • Tehničke publikacije i update
• Oprema za zadaće, • Zrakoplovni računalni sustav za
• Pričuvni dijelovi za 2-3 godine uporabe, planiranje misija,
• Specijalni ispitno mjerni uređaji, alati, • Tehnički računalni sustav za praćenje
oprema i agregati stanja helikoptera i upravljanje
• Zrakoplovne radionice, logistikom,
• Zemaljska oprema za potporu letenju, • Buduće modifikacije helikoptera,
• Nazočnost stručne osobe za ispomoć u opreme i uređaja
RH tijekom dvije godine, • Popravci opreme i uređaja.
OPREMANJE HELIKOPTERIMA UH-60M “BLACK HAWK”
DINAMIKA REALIZACIJE OPREMANJA
3 Odluka Vlade RH

4 Obuka pilota i 7 Inicijalna operativna


tehničara u SAD-u sposobnost 2023.
tijekom 2021.

2 Informiranje
Odbora za
obranu

1 Zaprimanje LoA 6 Isporuka 2+2 UH-60M


tijekom 2022.
5 Isporuka opreme, alata,
dijelova, radionica
2021.
OPREMANJE HELIKOPTERIMA UH-60M “BLACK HAWK”

ZNAČAJ OPREMANJA SA UH-60M

Dugoročno zadržavanje i izgradnja:


 helikopterskih sposobnosti kao jedne od ključnih i prioritetnih sposobnosti
važna za sve tri misije HV,
 veće interoperabilnosti sa saveznicima i veći spektar operativne uporabe,
 prihvaćenih ciljeva sposobnosti iz domena zrakoplovstva i specijalnih snaga
koje HV razvija u uskoj koordinaciji s NATO saveznicima
 početak zamjene dijela flote helikoptera Mi-8 kojima resursi istječu 2024.-
2027. (inicijalno bi se četiri transportna helikoptera Mi-8 izložila prodaji)
OPREMANJE HELIKOPTERIMA UH-60M “BLACK HAWK”
ZAKLJUČAK

 Realizacijom opremanja kroz predloženi model (G2G):

 HV bi se opremila sa četiri nova najnaprednija višenamjenska helikoptera


UH-60M Black Hawk,
 osigurala bi se sva ostala potrebna potpora i obuka za dugoročnu
održivost (+30 godina),
 osigurali bi se preduvjeti za daljnji nastavak opremanja sa UH-60M Black
Hawk,
 stvaranje novih sposobnosti HV u skladu sa svim zahtjevima iz „Taktičko
tehničke studije opremanja OS RH višenamjenskim helikopterom”.
ZAVRŠNO OBRAĆANJE

NABAVOM HELIKOPTERA CRNI JASTREB OSIGURAT ĆE SE NOVE SPOSOBNOSTI:

• Važne za daljnji razvoj i modernizaciju HV-a.

• Važne za daljnju izgradnju sustava Domovinske sigurnosti.

Za kvalitetan i učinkovit sustav Domovinske sigurnosti moramo dijeliti sve raspoložive resurse.
HVALA NA POZORNOSTI

„Helikopter je stroj koji je najbliži ostvarenju snova


čovječanstva o letećem konju ili čarobnom tepihu”

Igor Sikorsky
18