MESYUARAT KURIKULUM PENOLONG KANAN PENTADBIRAN DAN KETUA BIDANG

PEJABAT PELAJARAN DAERAH GUA MUSANG 31/01/2008

PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN

A. LATAR BELAKANG B. OBJEKTIF C. PENGURUSAN D. HURAIAN E. LAMPIRAN

A. LATAR BELAKANG
Pengurusan Panitia adalah teras kepada Pengurusan Kurikulum di sekolah. Justeru,Panduan Piawaian Pengurusan Panitia dapat membantu meningkatkan keberkesanan peranan panitia seterusnya kecemerlangan kurikulum.

Menguruskan panitia mata pelajaran secara sistematik dan berkesan.B. Meningkatkan pengetahuan dan kefahaman dalam bidang tugas panitia. dan 4. 2. . Meningkatkan kemahiran pengurusan failfailfail panitia. 3. OBJEKTIF 1. Meningkatkan keberkesanan pelaksanaan program dan aktiviti panitia.

1.2 Penolong Kanan 1. Dilantik oleh Pengetua/ Guru Besar berdasarkan: Kekananan Kepakaran Pengalaman 1.1.1 Pengetua / Guru Besar 1.1.2. PENGURUSAN BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI CATATAN 1.4 Penyelia Petang 1.1 Penasihat 1. Struktur Organisasi 1.3 Penolong Kanan Hal Ehwal Murid 1.1 Guru Kanan (Sekolah Menengah sahaja) 1.3 Pengerusi .1 Ketua Panitia a.2 Penyelaras 1.1.3.C.

6.1 Dilantik dalam mesyuarat panitia kali pertama atau oleh Ketua Panitia 1.BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI CATATAN 1.7 Ahli . 1.6 Penyelaras Tingkatan / Tahap 1.4 Penolong Pengerusi 1.4.1 Guru mata pelajaran 1.5.5 Setiausaha 1.1 Dilantik dalam mesyuarat panitia kali pertama atau oleh Ketua Panitia 1.7.1 Penolong Ketua Panitia 1.

PERKARA / ITEM Peranan Panitia Mata Pelajaran 2.1.3.1 Memilih dan mencadangkan buku teks kepada pihak Jawatankuasa Kurikulum.2 Rancangan Pelajaran PANDUAN PIAWAIAN KUALITI CATATAN 2.3 Buku Teks 2.BIL 2. (SM).1 Memperoleh sukatan dan huraian sukatan pelajaran yang terbaru dan kemas kini.1 Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran 2.1 Menyediakan rancangan pelajaran selaras untuk semua tahun (SR) dan ting. 2.2. 2. .

BIL 2.1 Memilih dan mencadangkan buku bacaan tambahan untuk kegunaan panitia mata pelajaran dan pusat sumber sekolah.4. 2.1 Mengadakan mesyuarat panitia mata pelajaran berkala seperti yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Kurikulum. PERKARA / ITEM 2.4 Buku Rujukan PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 2. CATATAN 2.6.5.1 Merancang dan melaksanakan program akademik untuk meningkatkan prestasi pelajar.6 Program Akademik . 2.5 Mesyuarat Panitia 2.

2.8. PERKARA / ITEM 2.1 Menyelaraskan soalan ujian dan peperiksaan. CATATAN 2.BIL 2.1 Menyedia dan memperoleh alat bantu mengajar untuk keberkesanan proses P & P . menganalisis keputusan peperiksaan dan menyusun strategi mengatasi kelemahan murid.1 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran ahli panitia mata pelajaran yang berkaitan dengan proses P & P.9 Alat Bantu Mengajar 2.9.8 Perkembangan Staf 2.7 Peperiksaan dan Penilaian PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 2.7.

2 Bilik khas berada dalam keadaan kondusif untuk P & P CATATAN 2. 2.10.11 Bilik Khas 2.1 Menyediakan dan memastikan prosedur keselamatan dipatuhi.13.1 Menguruskan dan menyemak buku stok. 2.BIL PERKARA / ITEM 2.12 Kewangan 2. 2.1 Merancang program khas untuk murid bermasalah 3M 2.10 Peningkatan 3M PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 2.11.12.1 Menyediakan anggaran perbelanjaan berdasarkan peruntukan kewangan.11.13 Buku Stok .

Ahli jawatankuasa kurikulum sekolah. c.BIL 3. e. b. d.1. . PERKARA / ITEM Senarai Tugas Jawatankuasa Panitia 3. Membantu pentadbir menjalankan pencerapan guru dan hasil kerja murid. Mencadangkan agihan guru mata pelajaran kepada jawatankuasa jadual waktu.1 Ketua Panitia PANDUAN PIAWAIAN KUALITI CATATAN 3.1 Pengurusan a. Menguruskan fail panitia. Merujuk masalah panitia kepada pentadbir.

Menyelaras dan menyemak penyediaan soalan dan skema markah.1. CATATAN . b. Sasaran dan pencapaian peperiksaan) mata pelajaran. Menyediakan laporan analisis keputusan peperiksaan dalaman dan awam. c.BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 3. Meyelaraskan penyediaan Head Count (TOV.2 Penilaian dan peperiksaan a.

b. b. Meyenaraikan alat bantu mengajar.3 Pembelajaran dan pengajaran a. Mengadakan projek menyediakan ABM. Merancang dan menyelaraskan strategi program peningkatan prestasi.1.BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 3.1. 3.4 Alat bantu mengajar a. CATATAN . Membimbing guru meningkatkan keberkesanan P & P.

Bekerjasama dengan persatuan akademik untuk merancang aktiviti persatuan yang berkaitan dengan kurikulum.5 Kemajuan Staf a. Merancang dan mengendalikan kemajuan staf untuk menambah pengetahuan dan kemahiran ahli. 3.6 Persatuan Akademik a.1.1. CATATAN .BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 3.

b. Menyediakan jadual penggunaan. c. Mengurus perolehan mengikut tatacara kewangan. 3. Mengkaji keperluan dan menyediakan anggaran perbelanjaan tahunan. b Menyediakan peraturan keselamatan pelajar dan peralatan.BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 3. Menguruskan stok.17 Kewangan a. c.8 Bilik Khas a. Memastikan tugas dalam keadaan kondusif untuk P&P CATATAN .1.

9 Lain-lain Laina. b. Membantu pentadbir menjalankan tugas berkaitan dengan kurikulum.1. Menjadi ahli jawatankuasa peringkat kelompok / zon /daerah.1 Membantu Ketua Panitia dalam melaksanakan tugas Ketua Panitia bagi sesi petang .BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 3. c.2 Penolong Ketua Panitia 3.2. Menjalankan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa CATATAN 3.

3 Mendapat dan merumuskan maklumat status pelaksanaan keputusan mesyuarat.1 Menyediakan : a.BIL PERKARA / ITEM 3. Peralatan yang diperlukan d.3.3. Agenda mesyuarat (setelah dirujuk kepada Ketua Panitia) 3.2 Mencatat. 3.3. Tempat mesyuarat c.3 Setiausaha PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 3. CATATAN . menyediakan dan mengedarkan minit mesyuarat. Notis mesyuarat dan mengedarkannya b.

3.2 Menyediakan laporan analisis keputusan peperiksaan mata pelajaran untuk tahun / tingkatan. .5 Menjalankan tugas-tugas tugaslain yang diarahkan oleh Ketua Panitia CATATAN 3.BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 3.1 Membantu ketua panitia merancang dan menyusun program untuk tahun / tingkatan.4 Penyelaras Mata Pelajaran 3. 3.4. 3.3.4.4 Mengendalikan suratsuratmenyurat.

latihan dan kertas jawapan ujian dan peperiksaan.2 Menyediakan Rancangan Harian berdasarkan Pekeliling Ikhtisas Bil.1 Menjadi ahli panitia mata pelajaran.5. 3.3 Memberi gerak kerja bertulis kepada murid.5.5 Guru Mata Pelajaran PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 3. 3.5 Menyemak nota. 3/1999.4 Menyediakan soalan dan skema pemarkahan untuk ujian dan peperiksaan.5.5. 3.5. CATATAN . 3.BIL PERKARA / ITEM 3.

7 Sentiasa berinisiatif untuk meningkatkan kemajuan akademik pelajar. JPN.8 Mendidik pelajar ke arah sahsiah yang baik.5.6 Peka dengan perkembangan sukatan pelajaran dan kaedah pengajaran. 3.5.5.9 Menghadiri kursus dan seminar anjuran KPM. CATATAN . PPD dan sekolah.BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 3. 3. 3.5.

1. 3.1 Tiga Jenis 4.1.BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 3.2 Fail Sokongan 4.5. Fail Panitia 4. CATATAN 4.5. JPN dan Kementerian Pendidikan Malaysia.10 Bekerjasama dengan panitia dalam merancangan. PPD.11 Tugas-tugas lain yang Tugasberkenaan.1.3 Fail Arkib . sekolah. menyusun dan melaksanakan program panitia.1 Fail utama 4.

Biodata dan rumusan matlamat CATATAN . Takwim panitia mata pelajaran b. Struktur organisasi c. Warna pengenalan fail boleh ditetapkan oleh jawatankuasa kurikulum. Ada subtajuk (pembahagian tajuk) yang berdasarkan isi kandungan fail.BIL PERKARA / ITEM 4. c.2 Kandungan Fail a. d.2.1 Bentuk Fail a. Jenis ¶fail arch· ( Am 435 ² Pin.2.2 Fail Utama PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 4. 1/80 ) b. 4. Format kulit luar dan subtajuk boleh diselaraskan untuk semua panitia.

Jadual peribadi guru ii. ¶Head Count· i. Kurikulum ii. iii. Laporan perjumpaan kecil f. ¶Head Count· mata pelajaran CATATAN . bengkel dan lain-lain) lainiv. Jadual waktu i. Minit mesyuarat i.BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI d. Jadual penggunaan Pusat sumber. Jadual penggunaan bilik khas (makmal. Panitia iii. Jadual amali solat e.

Peperiksaan Awam i. Program elektif iii. PEKA Sains dan PAFA CATATAN . Program teras (induk) ii. Kertas kerja program iv.BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI g. Geografi. Laporan penilaian program h. Kemahiran Hidup. Takwim peperiksaan ii. PMR. SPM dan STPM) iii. Laporan analisis keputusan mata pelajaran (UPSR. Maklumat kerja kursus SR: PEKA dan Amali PAFA SM: Sejarah. Program peningkatan akademik i.

Pekeliling i. JPN dan KPM): i. Bahan edaran n. Program aktiviti persatuan l.BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI i. Pemantauan Sukatan Pelajaran o. Pejabat Pelajaran Daerah CATATAN . Persatuan Akademik k. Kemajuan Staf (Anjuran Panitia. Anggaran Perbelanjaan m. PPD. Bahan edaran j. Jadual kursus ii. Minit mesyuarat ii. Jawatankuasa Panitia Kelompok / Zon / Daerah i. Sekolah ii. Laporan kursus iii.

Jabatan Pelajaran Kelantan iv. Pelbagai i.BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI iii. Jemaah Nazir vii. Lain-lain Lain- CATATAN . Penyelidikan dan Pembangunan (R & D) ii. Kementerian Pelajaran Malaysia p. Majlis Peperiksaan Malaysia vi. Lembaga Peperiksaan v.

3 Fail Sokongan PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 4. Rumusan biodata guru d. Lain-lain yang berkaitan Lain4. Pencerapan gerak kerja bertulis e. Sukatan Pelajaran dan Huraian b. Contoh: a. Jadual waktu b. Soalan dan skema jawapan d. Rancangan Pelajaran c.BIL PERKARA / ITEM 4.1 Bahan-bahan tahun Bahankebelakangan yang tidak perlu ada dalam fail semasa.4.4 Fail Arkib .1 Isi Kandungan a. Laporan perkembangan staf f.3. Anggaran perbelanjaan (Hanya bahan 5 tahun kebelakang) CATATAN 4. Program akademik c.

2 Fail arkib ditempatkan di stor CATATAN 4.BIL PERKARA / ITEM 4.6 Penyemakan Fail 4.5.7.1 Fail utama dan fail sokongan di bilik pengetua /guru besar / penolong kanan.7 Pergerakan Fail 4.5 Lokasi Fail PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 4.5.1 Fail boleh dikeluarkan dari lokasinya dengan mendapat kebenaran Pengetua / Guru Besar / Penolong Kanan . 4.1 Dilakukan oleh Penolong Kanan /Guru Kanan 4.6.

1.1 Mesyuarat pertama ² Selepas mesyuarat guru kali pertama Agenda Mesyuarat : a.1 Mesyuarat diadakan sekurangsekurangkurangnya 4 kali setahun 1.2 Perjumpaan melibatkan kumpulan kecil boleh diadakan dari semasa ke semasa. 1. HURAIAN BIL PERKARA / ITEM 1.1 Bilangan Mesyuarat 1. PANDUAN PIAWAIAN KUALITI CATATAN 1. d. Mesyuarat Panitia 1. c.1. Dasar kurikulum b. Buku persediaan mengajar.2 Masa dan Agenda . Prosedur pembelian dan pengurusan stok. Rancangan pelajaran.2.D.

Merancang program panitia CATATAN . Peperiksaan (penyediaan soalan dan skema). Hal-hal lain. h. Pencerapan hasil kerja murid (menentukan jenis latihan dan bilangan latihan). Analisis keputusan PMR / UPSR b.BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI e. Hal1.2 Mesyuarat kali kedua ² Januari Agenda Mesyuarat : a. Head Count c.2. f. g. Kaedah P & P (KBKK dan STRUM).

Kajian semula semua program dan CATATAN . Analisis peperiksaan pertengahan tahun. Laporan perjumpaan kecil (jika ada).2.4 Mesyuarat kali keempat ² akhir tahun (Oktober / November) Agenda Mesyuarat : a. Tindakan susulan ke atas program yang dijalankan.2.BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 1. 1. Menyemak pelaksanaan program (menilai kekuatan dan kekurangannya). d. b. c.3 Mesyuarat kali ketiga ² selepas peperiksaan pertengahan tahun Agenda Mesyuarat : a.

Format notis mesyuarat i. Anggaran perbelanjaan 1.5 Notis Mesyuarat a. Tempat iv. Tarikh ii.BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI CATATAN b. Perancangan tahun berikutnya ::i.2. Masa iii. Cadangan agihan jadual waktu ii. Agenda . Diserahkan kepada semua ahli selewat-lewatnya 2 hari selewatsebelum mesyuarat dijalankan. b.

BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 1. Rumusan (jumlah hadir dan tidak hadir dan nama ahli tidak hadir) CATATAN . Nama guru vii. Catatan viii. Kehadiran ² dicatatkan dalam buku kehadiran . b. c.6 Pengedalian Mesyuarat a. Tajuk ii. Masa iv.2. Mesyuarat dihadiri oleh pengetua / guru besar / wakil (penolong kanan/ guru kanan mata pelajaran). i. Tempat v. Mesyuarat dipengerusikan oleh Ketua Panitia. Bilangan vi. Tarikh iii.

Membentang dan mengesahkan minit mesyuarat d. Ucapan pengerusi. b.2. Hal-hal lain Halg. Ucapan Penangguhan CATATAN .BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 1.7 Agenda Mesyuarat a. Perkara berbangkit e. Ucapan Pengetua / Guru Besar / Wakil c. Perkara yang dibincangkan f.

8 Minit Mesyuarat a. (draf minit mesyuarat dilihat oleh penasihat) CATATAN . Diedarkan kepada Pegetua /GuruBesar / Penolong Kanan / Guru Kanan / dan ahli panitia selewatselewat-lewatnya seminggu selepas mesyuarat dijalankan .2. Dicatatkan oleh setiausaha b.BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 1. Disahkan oleh pengerusi e. Format minit mesyuarat c. Ditandatangani oleh setiausaha d.

b.9 Rumusan Maklumat Balas Status Perlaksanaan Keputusan Mesyuarat a.2. c. Mendapatkan maklumat balas tersebut sebelum mesyuarat akan datang. Menyediakan rumusan untuk diedarkan dalam mesyuarat CATATAN . Mengedarkan borang status maklum balas pelaksanaan keputusan mesyuarat bersama minit mesyuarat.BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 1.

10 Perjumpaan Kecil a. Bertujuan merancang dan melaksanakan aktiviti yang melibatkan kumpulan murid dan guru tertentu sahaja (Contoh ² Analisis dan laporan keputusan peperiksaan awam) b. CATATAN .BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 1. Hasil perjumpaan di laporkan dalam mesyuarat panitia.2.

Penyelaras Tingkatan e.1.3 Sasaran Pencapaian .3. Nilai TOV b. Guru Kelas f. Analisis keputusan peperiksaan awam 2. Guru Kanan Mata Pelajaran c. Penolong Kanan b.1 Pengurusan ¶Head Count· melibatkan : a.1 Berasaskan keputusan peperiksaan akhir tahun bagi tingkatan / tahun sebelumnya.1 Sasaran pencapaian dibuat berdasarkan kepada: a.2 ¶Take Off Valeu· (TOV) 2.1 Pengurusan ¶Head Count· PANDUAN PIAWAIAN KUALITI CATATAN 2.2. 2. Guru Mata Pelajaran 2.BIL 2. PERKARA / ITEM ¶Head Count· Mata Pelajaran 2. Ketua Panitia d.

Lulus d.3 Sasaran pencapaian setiap murid mengikut kumpulan a.3. Kritikal CATATAN . Kuantiti 2. Potensi Lulus e. Kualiti b.BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 2.2 Sasaran pencapaian mata pelajaran a. Cemerlang b.3. Potensi Cemerlang c.

1 Guru mata pelajaran menentukan TOV dan sasaran setiap pelajar dan merekodkan dalam buku persediaan mengajar (di bahagian senarai markah).4 Merekod Maklumat ¶Head Count· PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 2.4. 2.4.4. CATATAN .2 Guru mata pelajaran menyerahkan borang Analisis ¶Head Count· Mata pelajaran kepada Ketua Panitia .3 Guru mata pelajaran menyerahkan senarai nama berdasarkan kumpulan sasaran kepada Ketua Panitia.BIL PERKARA / ITEM 2. 2.

6 Ketua Panitia menyerahkan rumusan keseluruhan kepada Penyelaran ¶Head Count· / Penolong Kanan. 2.4.4.5 Rumusan analisis keseluruhan mata pelajaran diselaraskan dengan ¶Head Count· keseluruhan. 2. CATATAN .BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 2.4 Ketua Panitia membuat rumusan dan analisis keseluruhan bagi setiap tingkatan.4.

1 Ketua Panitia merumuskan semua program ters dan elektif dengan mengisi borang program peningkatan akademik.1 Program teras ditentukan oleh Jawatan Kuasa Kurikulum Sekolah. Program utama i.BIL PERKARA / ITEM 3.1 Panitia menyediakan kertas kerja semua program CATATAN . Projek Nilam c. Program Peningkatan Akademik 3. Gerak gempur terancang b. Motivasi 3. iaitu terdiri daripada program utama. Program sampingan i. 3.1.2.3. sampingan dan sokongan : a. Latih tubi terancang ii. Program Sokongan i.1 Jenis Program PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 3.

Pengerusi iii. Nama Sekolah b. Jawatankuasa i. Penasihat ii. Rasional h. Pengurus Projek iv. Ahli Jawatankuasa CATATAN . Pendahuluan / Latar Belakang e. Matlamat f. Setiausaha v. Tajuk d.3.BIL PERKARA / ITEM PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 3. Nama panitia c. Objektif g.2 Format kertas kerja adalah seperti berikut: a.

Penutup CATATAN . Bahan / Sumber n. Strategi k. Kewangan o. Jadual Perlaksanaan m. PANDUAN PIAWAIAN KUALITI Kumpulan Sasaran j. Keterangan Projek l.BIL PERKARA / ITEM i. Instrumen Penilaian p.

BIL PERKARA / ITEM 3. Lampiran (bahan yang diedarkan) CATATAN . Cadangan / penyelesaian i.4. Keberkesanan g. Aktiviti f.2 Laporan hendaklah mengandungi: a.4. Penutup j.1 Panitia dikehendaki menyediakan laporan bagi semua projek yang dijalankan 3. Tarikh perlaksanaan c. Tajuk b. Kumpulan sasaran e.4 Laporan Program PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 3. Tempat perlaksanaan d. Cabaran / masalah h.

5. CATATAN . Jenis huruf (font) b. Saiz kertas. Jarak baris d. Saiz huruf c.1 Menggunakan komputer dan mengambil kira : a.5 Penyediaan Kertas Kerja dan Laporan PANDUAN PIAWAIAN KUALITI 3.BIL PERKARA / ITEM 3.

NAMA SEKOLAH PROGRAM PENINGKATAN AKADEMIK TAHUN «««« BIL PERKARA KANDUNGAN PROGRAM KUMPULAN SASARAN CADANGAN TEMPAT TINDAKAN TARIKH PELAKSANAAN 1 Projek Utama 2 Projek Sokongan 3 Projek Sampingan Disediakan oleh: Ketua Bidang/Panitia/Unit Akademik .

INSTRUMENT PEMANTAUAN 2008 PENGURUSAN PANITIA .

2.. :««««««««««««««««««««.. 3.NAMA SEKOLAH NAMA PEMANTAU TARIKH :««««««««««««««««««««. KURANG MEMUSKAN MEMUASKAN BAIK AMAT BAIK CEMERLANG . :««««««««««««««««««««. 4. CATATAN SKALA: 1. 5.....

Ada carta ganti perancangan tahunan panitia j. Seorang Setiausaha Panitia dilantik g. Guru yang dilantik sebagai ketua Panitia adalah juga AJK Kurikulum Sekolah f. Senarai JK Panitia c. Ahli panitia adalah semua guru yang mengajar mata pelajaran berkenaan h. Senarai tugas JK Panitia e..SEMAKAN PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN Panitia:«««««««««. Senarai JK Kurikulum b. Pentadbiran Am Panitia : a. Semakan kali ke:««««««« Tarikh:«««««« Semakan Perlaksanaan Perkara 1. Ada semakan perlaksanaan perancangan tahunan dibuat secara berkala 1 2 3 4 5 Catatan . Ada perancangan tahunan panitia i. Senarai Ahli Panitia d.

Mesyuarat kali ke berapa iii. Mesyuarat Panitia a. No rujukan dan tarikh mesyuarat ii. Agenda mesyuarat 2 3 4 5 Catatan . Masa mesyuarat v. Tempat mesyuarat vi.Semakan Perlaksanaan Perkara 1 2. Mesyuarat panitia perlu diadakan sekurang-kurangnya dua kali setahun sekurangb. Surat panggilan mesyuarat ada menyatakan i. Ada surat panggilan mesyuarat secara rasmi c. Tarikh mesyuarat iv.

Ucapan aluan Pengerusi ii. Perkembangan staff xiii. Pemantauan sukatan pelajaran dan rancangan vii. Masalah P &P di bilik darjah viii. Analisa ujian bulanan / peperiksaan x. Program peningkatan prestasi akademik xi. Mengesahkan minit mesyuarat yang lalu iii. Perancangan aktiviti panitia v. Perkara-perkara berbangkit Perkaraiv.Semakan Perlaksanaan Perkara d. Agenda mesyuarat i. Kokurikulum Akademik (Klb/Per dan Pertandingan) 1 2 3 4 5 Catatan . Penyelarasan sukatan pelajaran dan Rancangan tahunan vi. Penggunaan ABM / BBM xii. Program PPPJ xiv.

Kanan 1 h. Minit mesyuarat yang lalu ada diedarkan semasa mesyuarat panitia f. Minit mesyuarat terkini diedarkan kepada semua ahli selepas 14 hari selepas mesyuarat g. Pengetua/ Guru Besar / Penolong Kanan 1/ Guru Kanan Mata Pelajaran perlu hadir dalam mesyuarat Panitia 2 3 4 5 Catatan .Semakan Perlaksanaan Perkara 1 e. Salinan minit mesyuarat dihantar ke PPD i. Salinan minit mesyuarat diedarkan kepada pengetua Guru Besar / P.

Ada anggaran belanjawan peringkat panitia b. Ada perancangan pembelian alat dan keperluan c. Pengurusan Kewangan a.Semakan perlaksanaan Perkara 1 3. Pembelian menggunakan borang Pesanan Tempatan (LO) dan diluluskan oleh Pengetua / Guru Besar 2 3 4 5 Catatan .

Ada minit mesyuarat yang kemas kini f. Fail-fail Panitia boleh didapati Faildengan mudah dan cepat pada bilabilabila masa e. Pengurusan Fail Panitia a. Semua fail Panitia mempunyai No. Semua fail Panitia mempunyai Kertas Minit Mesyuarat c.Semakan Perlaksanaan Perkara Catatan 1 2 3 4 5 4. Mengandungi salinan surat yang dihantar . Ada surat panggilan mesyuarat ii. Fail mesyuarat panitia: i. Fail-fail Panitia disimpan di Failpejabat/K. Fail surat-menyurat surati. Mengandungi salinan surat yang diterima ii.Panitia dan setiausaha Panitia d. Rujukan b.

Ada kajian tentang kelemahan dan kekuatan c. Ada semakan semula dan pemurniaan m. Program Peningkatn Prestasi UPSR / PMR / SPM / STPM a. Ada Program peningkatan peratus kecemerlangan f. Ada Program setiap mata pelajaran i. Ada penilaian semula program l. Ada ´Panic buttonµ 2 3 4 5 Catatan . Ada Program peningkatan peratus kelulusan e.Semakan Perlaksanaan Perkara 1 5. Ada Program mikro dan strategi khusus h. Ada Program dan strategi umum g. Ada carta ganti j. Ada semakan pelaksanaan program k. Ada kajian peluang yang ada d. Ada nilai semula b.

Pengisian bagi tiap-tiap majlis tiapProtesionalisme c. Peningkatan Profesionalisme a.Semakan Perlaksanaan Perkara 1 6. Penilaian keberkesanan majlis 2 3 4 5 Catatan 7. Jadual lengkap setahun (Kekerapan) b. Rancangan Tindakan ² Folio B . Kajian dan tindakan a. Analisis pencapaikan lepas ² Folio A b.

Panitia Matapelajaran dikehendaki mengadakan mesyuarat sekurang-kurangnya tiga kali setahun. 3. Tugas-tugas Ahli Panitia terdapat dalam buku yang sama pada muka surat 19. Tugas-tugas Ketua Panitia telah disenaraikan di dalam Buku TUGAS-TUGAS GURU muka surat 18-19. Panitia digalakan mengadakan mesyuarat tambahan seperti mesyuarat adhoc bila perlu. .PENGURUSAN PANITIA DAN MATAPELAJARAN 1. Bil ««««« ««««« ««««« Contoh Format yang dicadangkan :Agenda dan Huraian ««««««««««««««««««««««««. Setiap Mesyuarat hendaklah dicatatkan minit dengan lengkap. ««««««««««««««««««««««««. «««««««««««««««««««««««« Tindakan ««««««««« ««««««««« «««««««««.. Tugas-tugas lain kalau perlu akan dimaklumkan kepada guru oleh Pengetua dari masa ke semasa. 5. Ketua Panitia hendaklah menyerakan Fail Panitia kepada Ketua bidang untuk semakan dan tindakan selanjutnya. Contohnya agenda Mesyuarat yang dicadangkan: Mengandungi : Ucapan Pengerusi Mengesahkan Minit Mesyuarat Lepas Perkara-perkara berbangkit ««««««««««««««« ««««««««««««««« 2. 4. Hal-hal lain.

Item yang wajib ada ( disediakan dalam bentuk jadual) i. 5. 3. Kelulusan Akademik vi. Tahun / Tingkat mengajar vii. 8. Pengalaman ± Pemeriksa Kertas / Jurulatih Utama / DSB. . Bilangan ii. Pendahuluan Jawatan Kuasa Buku Pengurusan Visi Misi Rasional Objektif Carta Organisasi Panitia Matlamat Guru. 6. Angka Pejabat iv. Nama Guru iii. 2. Opsyen ± Ya / Tidak viii. Katagori v.PEJABAT PELAJARAN DAERAH GUA MUSANG FORMAT BUKU PENGURUSAN PANITIA TAHUN 2006 Kandungan Buku Pengurusan : 1. 4. 7.

iv.1 Peratus Kelulusan umum 11. ii. jangka pendek jangka panjang program Tahun 2006 kandungan program : disediakan dalam bentuk jadual I.9. Strategi @ Program a. b. viii. Bilangan Program Rasional Objektif Methedologi Kumpulan Sasaran Tarikh Tindakan 10. vii. iii. Target : UPSR / PMR / SPM / STPM 11.2 Bilangan & Peratus Pencapaian A. vi. c. Carta Ganti 11. v. .

TUGASTUGAS-TUGAS KETUA PANITIA .

Mempengerusikan mesyuarat jawatankuasa matapelajaran Menyelaraskan rancangan pelajaran tahunan Berkerjasama dengan guru-guru matapelajaran lain untuk menyiapkan nota atau latihan-latihan gurulatihankepada murid Menyediakan soalan peperiksaan dalaman untuk dibuat kajian atau simpanan Mempastikan cara/skima pemarkahan dipatuhi dengan baik oleh guru-guru dibawahnya guruMengumpul data-data markah peperiksaan dalaman unutk dibuat kajian atau simpanan dataMenentukan buku-buku kerja yang hendak digunakan setelah diadakan mesyuarat dengan gurubukuguruguru lain. 2. 9. 4. 12. 10. 3. 5. 11. 13. 6. 14. 8.1. 7. oleh Pengetua) Menjadi Ahli Jawatankuasa Pusat Sumber Sekolah Menyediakan Buku Stok Mencadang pembelian barang-barang barangMenyediakan anggaran perbelanjaan tahunan Menyelia kakitangan dibawahnya Bertanggungjawab terhadap pembelian dan penerimaan barang-barang barangMenjalankan tugas-tugas lain yang diarah oleh Pengetua dari semasa ke semasa tugas- . 15. Menyemak buku latihan murid (jika diarah.

PANITIA MATA PELAJARAN .

Memperbaiki dan meningkatkan mutu dan keberkesanan pengajaran pembelajaran. .Tujuan Panitia Matapelajaran Berikut adalah diantara beberapa tujuan yang dikenalpasti untuk panitia. 3. 1. 4. Memperbaiki prestasi pelajar-pelajar dalam peperiksaan pelajar(berasaskan sekolah atau awam) dalam matapelajaran berkenaan berpandukan atau berasaskan kepada prestasi/target yang ditunjukkan dalam rancangan akademik sekolah. Berikhtiar dan berusaha untuk mendapatkan strategi-strategi strategimengajar yang ivnovatif dan boleh mendorong serta menggerakkan kecenderungan para pelajar terhadap pembelajaran. Mewujudkan semangat berkerjasama di antara panitia matapelajaran dengan persatuan atau kelab akademik sekolah 2.

Memilih dan mencadangkan buku-buku rujukan atau bahan²bahan bukubahan² bacaan tambahan yang sesuai dengan keperluan pembelajaran para pelajar dan kegunaan guru-guru untuk dibekalkan di Pusat Sumber gurusekolah. Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala. 7. Mengkaji dan menganalisis keputusan peperiksaan pelajar-pelajar pelajardalam tiap-tiap peperiksaan berasaskan sekolah ( khususnya tiappeperiksaan pertengahan dan akhir tahun) dan mengambil langkahlangkahlangkah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pengajaran dan kelemahanpembelajaran. 6. sejajar dengan peranannya sebagai sebuah badan ikhtisas. sekurang-kurangnya sekurang- 3. ahliMenyediakan rancangan mengajar untuk ketiga-tiga penggal dalam ketigatahun persekolah. Memilih dan mencadangkan kepada pentadbir sekolah buku teks untuk digunakan oleh pelajar-pelajar berdasarkan kepada kesesuaian pelajarbuku teks itu dari segi kehendak sukatan pelajaran dan tahap kebolehan mereka. Memperolehi sukatan pelajaran yang terbaru atau kemaskini untuk kegunaan ahli-ahli panita. Menyelaraskan soalan-soalan ujuan dan peperiksaan berasakan soalansekolah yang disediakan bagi tiap-tiap tingkatan atau darjah dan jika tiapperlu menubuhkan bank soalan. 4. . ikhtisas.Peranan Panitia/Tugas Pengerusi/AJK Panitia Matapelajaran Berikut adalah diantara perkara yang dianggap perlu dilaksanakan oleh Panitia. 5. Rancangan mengajar ini diselaraskan diantara guru dalam sesuatu tingkat/darjah dimana ada kaitan. 1. 2.

9. seperti masalahmasalahisumasalahmasalah yang berhubung dengan kaedah mengajar serta mencari penyelesaian kepada masalah-masalah atau isu-isu tersebut. rekodberkaitan. panitiasekolahsekawasan. Berkerjasama dengan lain-lain panitia dan membantunya dalam usaha lainke arah memajukan pelajar-pelajar yang lemah dalam mata pelajaran pelajartertentu.tersebut. Mengaturkan perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia ahli(secara formal atau tidak formal) untuk memikir dan membincangkan masalah-masalah atau isu-isu yang berkaitan. Menyelenggarakan fail-fail panitia dan semua minit atau laporan failmesyuarat. Berkerjasama dan bertukar-tukar fikiran. pengalaman dan kepakaran bertukardengan panitia-panitia di sekolah-sekolah berhampiran sekawasan. tertentu.8. Melantik seorang setiausaha dari kalangan ahli untuk menyediakan minit mesyuarat dan mengedarkan minit itu kepada semua ahli panitia. 12. 13. pembelajaran. 11. Mewujudkan semangat saling berkerjasama dengan persatuan disekolah dan menjalinkan hubungan kerja yang boleh membantu bagi mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran. surat menyurat dan rekod-rekod yang berkaitan. Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baru yang diperolehi Bertukarsetelah mengikuti kursus atau seminar dengan ahli-ahli yang lain. ahlilain. 14. 12. masalahisu. . 14. 10. 10. panitia. 13. 11.

JAWATANKUASA INDUK Pengerusi: Naib Pengerusi: Setiausaha: Bendahari: 2. Sumber Kewangan Perbelanjaan SENARAI JAWATANKUASA PETUGAS 1.CONTOH FORMAT PENULISAN KERTAS KERJA TAJUK PROGRAM: MATLAMAT: OBJEKTIF: RASIONAL: KUMPULAN SASARAN: TARIKH PERLAKSANAAN: ANGGARAN PERUNTUKAN KEWANGAN: 1. 2. JAWATANKUASA KECIL Penyelarasan Program Dan lain-lain jawatankuasa mengikut keperluan program/aktiviti lain- .

3. . (Bagaimana program hendak dilaksanakan dari awal/mula seperti mesyuarat pertama hingga kepada sesi penilaian) 2. 3. TENTATIF PROGRAM STRATEGI PERLAKSANAAN: 1. 4. PENILAIAN PROGRAM: 5.

SENARAI SEMAK PENGURUSAN PANITIA MATA PELAJARAN .

6. AhliAhli-ahli panitia terdiri daripada semua guru yang mengajar mata pelajaran berkenaan.Arahan sila tandakan dengan _/ di ruangan berkenaan. Mesyuarat panitia diadakan sekurang-kurangnya sekali sepenggal. Spesifikasi tugas ketua panitia / guru kanan ada disediakan. ahliSeorang guru kanan yang berpengalaman dilantik mengetuai panitia. 2. Y = ( Ya ) iaitu ada dibuat / disediakan / dijalankan. Senarai tugas panitia diedarkan kepada ahli-ahli panitia. T = ( Tidak ) iaitu tidak ada dibuat / disediakan / dijalankan. 5. 4. Y T 1. Guru kanan dilantik sebagai ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. 3. 9. Senarai tugas panitia ada disediakan. 10. 7. sekurangAda panggilan mesyuarat secara rasmi oleh setiausaha kepada ::(a) Pihak pentadbir sekolah (GB/GPK) (b) Ahli-ahli panitia Ahli- . Spesifikasi tugas setiausaha panitia ada disediakan. 8. Seorang setiausaha dipilih untuk menguruskan perjalanan panitia.

Y 11. Di dalam surat panggilan mesyuarat itu ada dinyatakan perkara-perkara berikut:perkaraberikut:(a) Nombor rujukan surat dan tarikh. (b) Mesyuarat panitia kali ke berapa. © Tarikh mesyuarat.

T

(d) Masa mesyuarat. (e) Tempat mesyuarat. (f) 12. 13. Agenda mesyuarat.

Salinan surat panggilan mesyuarat panitia diberikan kepada pihak sekolah untuk difailkan di dalam fail panitia. Ada disediakan fail-fail panitia untuk: fail(a) Menyimpan surat-surat panggilan mesyuarat dan suratminitminit-minit mesyuarat (b) Menyimpan maklumat-maklumat lain untuk panitia maklumat-

14. 15.

Fail panitia mempunyai nombor rujukan. Fail panitia sentiasa kemaskini dan (a) kandungannya dinomborkan. (b) kandungannya direkodkan.

16. 17.

Minit mesyuarat panitia direkodkan oleh setiausaha. Salinan minit mesyuarat panitia diberikan kepada semua ahli panitia.

Y 18. ‡ Salinan minit mesyuarat diberikan kepada Guru Besar dan GPK untuk tindakannya. Agenda mesyuarat panitia mengandungi ::(a) mengesahkan minit mesyuarat yang lalu. (b) perkara-perkara berbangkit daripada minit. perkara© membincangkan masalah pengajaran dan pembelajaran. Panitia ada mesyuarat perancangan untuk meningkatkan lagi prestasi murid-murid di muriddalam mata pelajaran berkenaan. Ada dibuat pengesanan kemajuan perancangan panitia di dalam bentuk ::(a) Carta Gantt. (b) Laporan berkala. © Senarai semak. Ada menyediakan senarai alat bantu mengajar mata pelajaran berrkenaan. Senarai alat bantu mengajar ada menyatakan ::(a) Kuantitinya. (b) © (d) 24. 25. Kod/tanda pengenalan. Tempat disimpan. Topik yang sesuai digunakan alat tersebut.

T

20. 21.

22. 23.

Salinan alatan di atas (no. 22) diberikan kepada semua guru yang mengajar mata pelajaran itu. Buku stok alat bantu mengajar kemaskini.

Y 26. 27. 28. 29. Buku rekod penggunaan alat bantu mengajar / pinjaman ada disediakan. Ada menyediakan senarai buku-buku rujukan untuk guru-gurumata pelajaran berkenaan. bukuguruAda menjalankan perkembangan staf bagi ahli-ahli panitia dari semasa ke semasa. ahliAda menyediakan jadual waktu mata pelajaran berkenaan (yang menunjukkan waktu, guru dan kelas mata pelajaran itu pada sesuatu hari dalam seminggu). Ada menyediakan sukatan pelajaran mata pelajaran berkenaan. Semua guru ada buku Panduan Khas mata pelajaran berkenaan bagi kelas yang diajar. Ada menyimpan semua butir/maklumat semua guru yang mengajar mata pelajaran itu. Ada menyimpan senarai buku teks dan buku kerja yang digunakan oleh murid dan guru-guru gurubagi mata pelajaran berkenaan.

T

30. 31. 32. 33.

Y

T

34. 35. 36. 37. 38. 39.

Ada menyimpan kertas-kertas soalan peperiksaan sekolah dan peperiksaan kertasawam. Ada membuat analisis soalan-soalan peperiksaan untuk simpanan sekolah. soalanAda membuat analisis keputusan peperiksaan sekolah dan peperiksaan awam. Ada mengesan kekuatan dan kelemahan murid-murid dan mengambil muridtindakan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang dikesan. kelemahanAda menyimpan Pekeliling Ikhtisas Bil.4/86 KP (BS) 8591/Jld.II/(44) bertarikh 13.3.86. Salinan Pekeliling Ikhtisas Bil.4/86 diberikan kepada semua ahli panitia.

..«««««««««««««««««««««««««. TINGKATAN : «««««««««««««. MASA / WAKTU : «««««««««««.. Persediaan bahan sesuai dengan isi utama...... Berkesan dan membantu kefahaman pelajar. Kemahiran mengenali kesulitan pelajar dalam Mengikut dan memahami isi pelajaran..... Kaedah menutup pelajaran menarik dan Mengukuhkan lagi minat kepada isi pelajaran... 2. ASPEK YANG DILIHAT 1...... HASIL YANG BOLEH DICONTOHI : «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« . Penerangan konsep dan aktiviti yang dipilih Tepat dengan sukatan pelajaran 5. CATATAN / KOMEN RUMUSAN DARIPADA PENCERAPAN : 1..... Persediaan guru : Rancangan pelajaran ditulis Kemas dan sesuai dengan pencapaian pelajar.. 4. Memulakan pengajaran secara berkesan dan ia Ada hubungan dengan isi pelajaran. TARIKH PENCERAPAN : «««««««««««««. MATA PELAJARAN : ««««««««««... 3..BORANG PENCERAPAN RAKAN SEJAWAT 1 ASPEK KAEDAH DAN STRATEGI PENGAJARAN NAMA GURU YANG DICERAP : ... 6........ CADANGAN UNTUK MEMPERBAIKI KEKURANGAN YANG DIKENAL PASTI : «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 2.

BORANG PENCERAPAN RAKAN SEJAWAT 2 ASPEK KAEDAH PERSEMBAHAN GURU NAMA GURU YANG DICERAP : ..... kekuatan..... 3. Kemahiran bercerita........ TARIKH PENCERAPAN : «««««««««««««. ASPEK YANG DILIHAT CATATAN / KOMEN 1. intonasi dan penekanan suara Semasa bercakap.. Pengurusan masa yang optimum.«««««««««««««««««««««««««. CADANGAN UNTUK MEMPERBAIKI KEKURANGAN YANG DIKENAL PASTI : «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 2.. MASA / WAKTU : «««««««««««. Bahasa Isyarat... Kefasihan... memberi penerangan dan Penjelasan lanjut. tangan. 4..... 6. bergerak di sekitar kawasan pengajaran. Suara guru : Kadar Kederasan. Pergerakan Guru : diam. badan atau memek muka guru untuk menguatkan hujah... Kemahiran untuk mendapat perhatian dan mengekalkan minat pelajar... MATA PELAJARAN : ««««««««««. 2... HASIL YANG BOLEH DICONTOHI : «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ... TINGKATAN : «««««««««««««. RUMUSAN DARIPADA PENCERAPAN : 1.. 5...

..... Soalan yang diberi padat : tepat dan jelas.BORANG PENCERAPAN RAKAN SEJAWAT 3 ASPEK KEMAHIRAN TEKNIK MENYOAL NAMA GURU YANG DICERAP : . 5.. TARIKH PENCERAPAN : «««««««««««««. senyum atau menjelaskan lagi respons tersebut.... jelas. ASPEK YANG DILIHAT CATATAN / KOMEN 1....... 2.... Kemahiran menggalakkan pelajar memberi 6.... Membuat respons kepada jawapan yang diberikan seperti menulis di papan hitam...... Memberi tempoh masa tertentu setelah mengemukakan sesuatu soalan. MATA PELAJARAN : ««««««««««.«««««««««««««««««««««««««.. HASIL YANG BOLEH DICONTOHI : «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« . RUMUSAN DARIPADA PENCERAPAN : 1.. 4.... Soalan ditujukan kepada pelajar tertentu atau disebarkan kepada semua.. 3. CADANGAN UNTUK MEMPERBAIKI KEKURANGAN YANG DIKENAL PASTI : «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 2. TINGKATAN : «««««««««««««... respon. MASA / WAKTU : «««««««««««..... Kemahiran menyoal dan menyesuaikan soalan kepada pelajar.

.. berkesan dan membantu lagi proses pembelajaran.. HASIL YANG BOLEH DICONTOHI : «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« ... 2.... TINGKATAN : «««««««««««««.. Disiplin kelas semasa menggunakan bahan terkawal. Minat pelajar kepada bahan yang disediakan jelas dari respons-respons yang diberikan. MATA PELAJARAN : ««««««««««.BORANG PENCERAPAN RAKAN SEJAWAT 4 ASPEK KEMAHIRAN MENGENDALIKAN ABM / BBM NAMA GURU YANG DICERAP : .... ABM / BBM yang disediakan. ASPEK YANG DILIHAT CATATAN / KOMEN 1. TARIKH PENCERAPAN : «««««««««««««.. MASA / WAKTU : «««««««««««...«««««««««««««««««««««««««... buku teks dan sebagainya... respons4.. 3... digunakan dalam pengajaran secara terancang dan lancar..... Pelajar dilibatkan terus dengan bahan secara aktif dan diberi peluang mencubanya.. CADANGAN UNTUK MEMPERBAIKI KEKURANGAN YANG DIKENAL PASTI : «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««« 2.. Bahan-bahan lain ada digunakan termasuk Bahanpapan hitam..... 6.. RUMUSAN DARIPADA PENCERAPAN : 1... 5.. Bahan yang digunakan sesuai.

melangkah dari sini« .Perjalanan yang jauh bermula dengan langkah pertama.

" (Hadith riwayat Al-Baihaqi) Al- Sekian. . terima kasih.´Sesungguhnya Allah menyukai orang yang tiada menyukarmenyukaryukarkan pekerjaan dan yang jernih mukanya dalam menghadapi manusia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful