You are on page 1of 6

ABSTRAK

INIHANDA NI :
PRECIOUS JEWEL P. NUEVOS, LPT
• MULA SA LATIN NA ABSTRACUM
• MAIKLING BUOD NG NG ARTIKULO O
ULAT NA INILALAGAY BAGO ANG
INTRODUKSIYON.
• SISKSIK NA BERSYON NG MISMONG
PAPEL
URI NG ABSTRAK
•DESKRIPTIBO
•IMPORMATIBO
KALIKASAN AT
BAHAGI NG
ABSTRAK
DESKRIPTIBONG IMPORMATIBONG
ABSTRAK ABSTRAK
 INILALARAWAN NITO SA MGA  IPINAHAHAYAG NITO SA MGA
MAMBABASA ANG PANGUNAHING MAMBABASA ANG MAHAHALAGANG
IDEYA NG PAPEL IDEYA NG PAPEL
 NAKAPALOOB DITO ANG KALIGIRAN,  KALIGIRAN, LAYUNIN, TUON,
LAYUNIN, AT TUON NG PAPEL O METODOLOHIYA, RESULTA, AT
ARTIKULO KONGKLUSYON NG PAPEL
 HINDI NA ISINASAMA ANG  KARANIWANG 10 % NG HABA NG
PAMAMARAANG GINAMIT , BUONG PAPEL AT ISANG TALATA
KINALABASAN NG PAG-AARAL, AT LAMANG
KONGKLUSYON  MAS KARANIWAN ITONG GINAGAMIT
 MAS KARANIWAN ITONG GINAGAMIT SA LARANGAN NG AGHAM AT
SA MGA PAPEL SA HUMANIDADES AT INHINYERA O SA ULAT NG MGA PAG-
AGHAM PANLIPUNAN. AT SA MGA AARAL SA SIKOLOHIYA
SANAYSAY SA SIKOLOHIYA
MGA HAKBANG SA
PAGSULAT NG ABSTRAK
1. BASAHING MULI ANG BUONG PAPEL.
2. ISULAT ANG UNANG DRAFT NG PAPEL.
3. IREBISA ANG UNANG DRAFT.
4. I-PROOFREAD ANG PINAL NA KOPYA.