ECONOMIA INTREPRINDERII

Lect.univ.dr. Sebastian Chirimbu

ECONOMIA INTREPRINDERII

Cursul 1 ³Intreprinderea nu poate exista decat in cadrul unei economii, iar economia nu poate functiona fara intreprinderi´.
(D.Olaru, C.Soare)

Obiectivele cursului: - Definirea conceptelor: ³economie´/ ³intreprindere´; - Identificarea si descrierea trasaturilor caracteristice ale intreprinderii in raport cu evolutia economiei; - Explicarea modului de organizare si functionare a intreprinderii; - Luarea unor decizii in cadrul intreprinderii; - Analiza proceselor economice ale intreprinderii si elaborarea unor solutii de optimizare.

Prezentare personala (nume. proiecte in care am fost implicat). educatie. 2. hobby. catre ce domeniu m-as orienta? . in ce conditii?) Daca as incepe acum o afacere.ECONOMIA INTREPRINDERII Prezentare 1. Raspundeti la urmatoarele intrebari: Daca ar fi sa numesc o intreprindere unde as dori sa lucrez. aceasta ar fi«« (motivati-va raspunsul!) Care este nivelul meu de cunostinte economice in prezent? Ce este economia de piata? Am aptitudini de comunicare si putere de convingere? Sunt o persoana responsabila in orice imprejurari? Pot da dovada de spirit organizatoric? Sunt gata sa renunt la timpul meu liber in favoarea unui proiect? (daca da. abilitati.

³oikonomia´ (operatiunea de a face ordine in casa) Intreprindere fr.Gestiune .Productie .Vanzare .ECONOMIA INTREPRINDERII Economia grec. veriga de baza care prezinta simultan cele trei functiuni: . ³entreprise´ (intreprinderea putand fi definita ca o organizatie autonoma care isi asigura existenta si dezvoltarea prin fabricarea si comercializarea unor produse/ furnizarea unor servicii cu scopul obtinerii unui profit) Intreprinderea constituie componenta fundamentala a economiei.

gradul în care informa ia se poate r spândi. Este un sistem cooperativ în care fiecare individ se integreaz din i în vederea propriului interes.ECONOMIA INTREPRINDERII Economia de pia este sistemul social al diviziunii muncii bazat pe proprietatea privat asupra mijloacelor de produc ie. Statul nu intervine în ac iunile ce fac obiectul pie ei. . criteriul de baz prin care se poate face distinc ie între diferitele forme ale pie ei este: num rul i m rimea produc torilor i consumatorilor de pe pia . tipurile de bunuri i servicii care sunt comercializate. În economie.

concuren a. face din profit i urm rirea acestuia de intreprinz tor o for a motric perpetu . a eaz libertatea la baza edificiului economic i social. .ECONOMIA INTREPRINDERII Caracteristicile economiei de pia - sunt: se sprijin pe proprietatea privat . suveranitatea consumatorului (esen a capitalismului este dat de punerea produc iei economice la dispozi ia consumatorului). permanent proces de selec ie.

ECONOMIA INTREPRINDERII Formele pie ei sunt: Concuren perfect care const într-un num r mare de firme care produc acela i produs. Monopson. Monopol natural. exist doar un cump r tor pe pia . pia a este dominat de un num r mare de ofertan i i de un num r redus de cump r tori. Monopol. pia a este dominat de un num r restrâns de ofertan i. Oligopson. un monopol în care economiile de scal cauzeaz cre terea eficien ei odat cu cre terea m rimii firmei. . exist un singur ofertant al unui produs sau serviciu. Oligopol. Concuren monopolistic care const într-un num r mare de firme oarecum independente.

Studierea strategiilor elaborate de intreprinderi . Economia furnizeaza cadrul de referinta relativ adaptat prin norme. .Mai buna explicare a naturii intreprinderii si a dezvoltarii acesteia. etc. indicatori.ECONOMIA INTREPRINDERII Economia de piata presupune un proces continuu de adaptare. dar si de ruptura fata de conditiile de mediu in care coexista agenti economici diferiti. Aportul economiei la cunoasterea intreprinderii consta in: .Analiza raportului de forte intre diferitele categorii de agenti economici implicati in functionarea intreprinderii. .

Institutii de credit si societati de asigurari. Intreprinderi.ECONOMIA INTREPRINDERII In calitate de participanti la viata economica. Gruparea acestora se face pe mai multe criterii (proprietate. Administratii private. Administratii publice. dupa criteriul institutional. Gospodarii. forme de organizare. agentii economici indeplinesc roluri si au comportamente economice similare. factori de productie. agentii economici se grupeaza in: Intreprinderi. domeniu de activitate). Administratii straine si internationale .

. intreprinderile joaca un rol central.ECONOMIA INTREPRINDERII Exercitiu (de completat): In economia de piata. In urma vanzarii produselor si serviciilor cu un anumit pret.creste nivelul de trai. in cadrul lor asigurandu-se combinarea muncii si a capitalului in vederea obtinerii de ______si _____pentru a fi vandute pe _____. intreprinderile obtin un profit cu atat mai mare cu cat costurile de productie sunt mai _____.starea economica a tarii este prospera. Daca activitatea desfasurata de intreprinderi este ______ : . . iar calitatea produselor si serviciilor oferite este mai _____ .

intreprinderile joaca un rol central.creste nivelul de trai. iar calitatea produselor si serviciilor oferite este mai mare . . in cadrul lor asigurandu-se combinarea muncii si a capitalului in vederea obtinerii de bunuri si servicii pentru a fi vandute pe piata. intreprinderile obtin un profit cu atat mai mare cu cat costurile de productie sunt mai mici. Daca activitatea desfasurata de intreprinderi este profitabila : . .starea economica a tarii este prospera.ECONOMIA INTREPRINDERII Exercitiu (rezolvare): In economia de piata. In urma vanzarii produselor si serviciilor cu un anumit pret.

Fayol).Taylor. Ansoff) Aceste abordari teoretice. Mac Gregor) Scoala sociologica (C. Barnard.P.I.Drucker.P. Simon. in practica sunt complementare si impreuna ofera o viziune de ansamblu asupra intreprinderii ca organizatie. Follet. Maslow. H. desi aparent contradictorii. A. D. Mayo.W. P.ECONOMIA INTREPRINDERII Abordari teoretice privind inteprinderea: Scoala clasica (F.I. . M. H. Herzberg) Teoriile moderne (H. Mintzberg. F. H. Scoala relatiilor umane (E.

avand capacitatea de a savarsi acte juridice). Clasificarea intreprinderilor: Dupa domeniul de activitate Dupa natura productiei Dupa statutul juridic Dupa forma de proprietate Dupa dimensiune 2. fiind compusa dintr-un grup organizat de persoane care desfasoara procese de munca utilizand mijloace materiale in vedera realizarii de produse si servicii destinate vanzarii pe piata si obtinerii unui profit cat mai mare.ECONOMIA INTREPRINDERII Abordarea conceptului de intreprindere 1. - . Definitie: unitate economica care dispune de personalitate juridica (titular de drepturi si obligatii.

. activitatea economico-financiata trebuie bine condusa. factorii de productie trebuie utilizati cat mai bine. intreprinderea trebuie sa utilizeze factori de productie. pentru a supravietui si a se dezvolta intreprinderea trebuie sa fie rentabila.ECONOMIA INTREPRINDERII Intreprinderile organizate in orice domeniu de activitate au in comun urmatoarele reguli: pentru a produce.

. iesiri de bunuri. servicii. produse care sunt puse la dispozitia celorlalti agenti economici.ECONOMIA INTREPRINDERII PIATA FACTORILOR DE PRODUCTIE INTREPRINDERE PIATA CONSUMATORILOR SAU ALTE INTREPRINDERI Activitatea intreprinderii genereaza doua grupuri de fluxuri: intrari de factori de productie.

ca sistem social. este un ansamblu de elemente interdependente.ECONOMIA INTREPRINDERII Intreprinderea. obiective specifice. distinct de mediul exterior cu care poate fi in relatie. in acest sens stabilindu-si urmatoarele tipuri obiective de realizat (prin activitatea desfasurata intr-un interval de timp): obiective fundamentale. . obiective derivate. si orientat catre realizarea anumitor obiective. Orice intreprindere trebuie sa indeplineasca misiunea pentru care a fost infiintata (puteti numi care sunt etapele procesului de constituire si dare in functiune a unei intreprinderi?).

. termenele de realizare si resursele necesare.intreprinderea intretine doua tipuri de raporturi. principalele actiuni de intreprins. In general. persoanele responsabile si executante.ECONOMIA INTREPRINDERII In desfasurarea activitatii intreprinderii un rol esential revine strategiilor si politicilor acesteia. manifestand: . cu mediul exterior.un comportament strategic. principalele modalitati de realizare si repartizare a resurselor necesare. .un comportament operational. Strategia reprezinta ansamblul obiectivelor fundamentale. iar politica reprezinta un ansamblu de obiective derivate pe termen mediu. pe termen lung.

In general.cea antreprenoriala (caracterizata printr-un comportament strategic de ruptura) .Ansoff) sunt: .ECONOMIA INTREPRINDERII Cele mai frecvente modalitati de actiune ale intreprinderii (dupa H.cea concurentiala (caracterizata printr-un comportament operational evolutiv).I. intreprinderile manifesta tendinta de a prefera primul comportament atata timp cat potentialul pietelor existente permite satisfacerea obiectivelor lor de crestere economica si de rentabilitate. . Care sunt tipurile de comportamente in practica? (discutie in cadrul grupului) .

Sistem dinamic organic adaptiv .Sistem organizatoric-administrativ .Sistem tehnico-material .economic .Sistem auto-reglabil Rolul intreprinderii in cadrul economiei: .Sistem deschis .social .Sistem socio-economic .ECONOMIA INTREPRINDERII Trasaturi definitorii ale intreprinderii: .Sistem complex .

metodele de organizare ale productiei. marimea rezultatelor economico-financiare. 8. nivelul de specializare. tipul de productie. 6. 5. amploarea factorilor de productie utilizati. timpul de lucru in cadrul anului calendaristic. domeniile de activitate. 3. 2. forma de proprietate. 4. apartenenta la una din ramurile industriale de activitate.ECONOMIA INTREPRINDERII Criterii de clasificare ale intreprinderilor: 1. . 7.

in primul rand. mijlocii si mici. fiecare cu avantajele si dezavantajele lor. Dimensiunile diferite ale intreprinderilor conduc la obtinerea de bunuri la costuri diferite. Intr-o economie moderna pot si trebuie sa existe intreprinderi mari. tinand seama.ECONOMIA INTREPRINDERII Dimensiunea intreprinderii Dimensiunea optima a intreprinderii presupune cunoasterea si aprecierea cat mai exacta a capacitatii pietei. de marimea cererii. . de marimea si volumul vanzarilor. ceea ce prezinta interes pentru analiza comparativa a factorilor de competitivitate si rentabilitate.

capacitatea mare de inovare. crearea de noi produse si tehnologii. dezavantaje: cresterea complexitatii procesului de conducere. echipamente. a sistemului informational aferent acestuia care peste o anumita limita conduce la ineficienta. la sporirea birocratizarii activitatii - . capacitatea financiara mare de a achizitiona cele mai moderne programe. posibilitatea atragerii de capital in conditii avantajoase.ECONOMIA INTREPRINDERII Intreprinderile mari avantaje: posibilitatea diminuarii costurilor de productie pe masura sporirii dimensiunii. masini-unelte.

crearea de noi locuri de munca. dificultati (tehnico-tehnologice) pentru a face fata concurentei. amenajarea teritoriala echilibrata. - . capacitatea mare de inovare determinata de competitie si concurenta.ECONOMIA INTREPRINDERII Intreprinderile mici si mijlocii (IMM) ‡ p n la 9 salaria i ± micro întreprinderi/ între 10-49 salaria i ± întreprinderi mici/ între 50-249 salaria i ± întreprinderi mijlocii - avantaje: gradul mare de adaptabilitate la cererile pietei. structura organizatorica simplificata. existenta unui sistem de informare direct. posibilitatea redusa de a realiza investitii sistematice. o mai buna gestiune a resurselor umane. dezavantaje: dispun de capital redus. insuficienta mijloacelor comerciale.

Regiile autonome sunt înfiin ate prin decizia Guvernului pentru firmele de interes na ional i de c tre organiza iile jude ene pentru cele de interes local. Societati comerciale. .ECONOMIA INTREPRINDERII Tipologia firmelor (intreprinderilor) in Romania În România firmele se impart în dou categorii principale: Regii autonome. în ramuri strategice ale economiei na ionale.

ECONOMIA INTREPRINDERII Societ ile comerciale îmbrac urm toarele forme: Societ i cu nume colectiv (SNC) ± obliga iile societ i sunt garantate cu patrimonial societ ii i cu r spundere nelimitat i solidar a tuturor asocia ilor. cu r spundere nelimitat i solidar a asocia ilor comanditei. obliga iile sociale sunt garantate cu patrimoniu societa ii. Societ i cu r spundere nelimitat (SRL) ± obliga iile societ ii sunt garantate cu patrimoniu societ i iar ac ionarii sunt obliga i nu mai la plata lor. ac ionarii fiind obliga i numai la plata ac iunilor lor. i Societ i în comandit pe ac iuni (SCA) ± capitalul social este împ r it în ac iuni. Societ i în comandit simpl (SCS) ± r spunderea este nelimitat solidar a asocia ilor comanditei. Societ i pe ac iuni (SA) ± obliga iile societ ii sunt garantate cu patrimoniu societ ii. .

mijlocii. mici (avantaje si dezavantaje) .ECONOMIA INTREPRINDERII Notiunile de baza ± curs 1: Economie (economia de piata) Intreprinderea Strategie si politica Trasaturi ale intreprinderii Rolul intreprinderilor Tipuri de intreprinderi Intreprinderile mari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful