Porodica rosaceae je mnogobrojna i obuhvata 115 rodova sa vise od 3000 vrsta.

Ove vrste su uglavnom rasprostranjene u umerenim i suptropskim oblastima severne polulopte. Familija je zaista raznovrsna I pripadaju joj vecina vocaka umerenog pojasa, sa velikim brojem zeljastih,zbunastih i drvenastih vrsta, kao i zbunova i lijana.Vrlo mali broj clanova ove porodice je otrovan.Veliki broj vrsta koristi se za ukrasavanje zelenih povrsina, tako samim tim ova porodica dobija jos veci znacaj,a da ne spominjemo da vecina vocaka koje koristimo u svakodnevnoj ishrani takodje pripadaju ovoj zaista velikoj porodici.
Carstvo: Razdeo: Klasa: Red: Familija: Plantae Magnoliophyta Magnoliopsida Rosales Rosaceae

Porodica rosaceae

Ovoj familiji pripada nekoliko podfamilija: Spiraeoideae Rosoideae Maloideae Prunoideae .hermafroditni (postoje i jednopolni).Karakteristicni za porodicu Rosaceae su listovi.najcesce petoclan(ili cetvoroclan).Veci broj prasnika je rasporedjen po obodu cvetne loze.Na cvetnoj lozi nalazi se nektarija.Cvetovi su aktinomorfni.koji su uvek raspore eni naizmenicno i obicno imaju zaliske.Cvetni omotac je dvojan.ili samo jedna.u cvastima ili pojedinacni.koji rastu bocno iz osnove lisne drske. Oprasivanje je entamofilno.ciklicni.Postoji sklonost ka apomiksisu i partenokarpiji. 2-3 puta vise ili mnogo.Karpela ima koliko i casicnih listica.

Beli relativno sitni cvjetovi ustitastim cvastima imaju petoclanu gradju perianta.media. 5 casicnih i 5 krunicnih listica pricvrscenih za ravnu ili nesto udubljenu cvjetnu lozu. iz koga je najpoznatija vrsta S.Karakteristike ove podfamilije najbolje su izrazene kod roda Spiraea.SPIRAEOIDEAE U ovu podfamiliju uglavnom spadaju zbunaste biljke koje zive u sumama a mogu da se gaje i kao ukrasne biljke. Gineceum je izgradjen od 5 karpe la koje su slobodne tako da obrazuju 5 karpela koje su slobodne tako da obrazuju 5 tuckova sa jednookim plodnikom u kojima se nalazi po vise semenih zametaka. Broj prasnika kod ove potfamilije varira od 15-30 koji su ciklicno rasporedjeni. . Plod je mesak.

.Carstvo: Plantae Razdeo: Magnoliophyta Klasa: Magnoliopsida Red: Rosales Familija: Rosaceae Podfamilija: Spiraeoideae Rod: Aruncus L.

i sastoji se iz veceg broja carpela.Gineceum je apokarpan.Osnovna razlika u gradji cvijeta izmedju Rosoideae i Spisaeoideae je u tome sto je kod prvih doslo do redukcije semenih zametaka ciji broj je sveden na jedan ili dva.obicno petoclane gradje. Prasnika je mnogo i ciklicno su rasporedjeni.Kod nekih predstavnika iz ove potfamilje postoji i spoljna casica.Inace u ovu podfamiliju spadaju zbunaste i zeljaste biljke. Posto se u plodu razvija samo jedan semeni zametak u seme.periant je dvojan.Cvetovi su i ovde aktinomorfne simetrije. U ovu podfamiliju spada vise rodova: Rubus Potentila Fragaria Rosa .cvetna loza je ispupcena ili peharasto izdubljena.ROSOIDEAE Podfamilija Rosoideae je raznolika i obuhvata vise rodova koji se medjusobno razlikuju po nekim karakteristikama. Plod je orasica ili kostunica.a ima i lijana.doslo je do obrazovanja nepucajucih jednosemenih plodova umjesto visesemenih meskova.

mirisu i velicini plodova. R. od kojih je najpoznatiji R. .U okviru ove vrste postoji veci broj sorti kulturne maline. U cvijetu je veci broj prasnika i karpela.Rubus caesius (obicna kupina) je slicna malini.Plodovi su obicno crni ili crnocrveni. Rod Fragaria (jagoda) obuhvata visegodisnje zeljaste biljke. Rod Potentila je po karakteristikama blizak rodu Fragaria. Za ovaj rod je karakteristicno da se vrste intenzivno vegetativno razmnozavaju pomocu nadzemnih stolona.ideans.koje se razlikuju po boji.na taj nacin daju zacetak novih rozeta.Cvjetovi su sa perijantom petoclane gradje i razvijenom spoljnom casicom.Rod Rubus obuhvata veliki broj zbunastih vrsta.Posto se stolone na cvorovima ukorene.caesius i R.ideans (malina) je zbun koji se lako razmnozava korjenovim izdancima.

.

viridis .Carstvo: Razdeo: Klasa: Red: Familija: Rod: Vrsta: Plantae Magnoliophyta Magnoliopsida Rosales Rosaceae Fragaria F.

Neke od vrsta su : R.Rosa Vrste iz ovog roda spadaju u zbunje.canina.arvensis. Iz svake karpele nastaje po jedna orasica. Zalisci su dobro razvijeni i obicno srascuju sa glavnim lisnim nervom.Oprasivanje je entomofilno.vecinom sa sa 3-9 listica.Crvena boja ploda potice od karotenoida prije svega likopina.Cvetovi su obicno u cvastima a mogu da budu i pojedinacni. Karakteristicno je da su cvetovi kod svakog roda bez nektara.Nema ih na juznoj hemisferi. R. tako da sve to zajedno cini zbirni plod.gallica. R. medjutim miris cvijetova potice od etarskog ulja kojim su narocito bogati krunicni listici.Lisce je neparno perasto slozeno.pendulina. . kod vecine vrsta nosi trnje(emergence).spinosisima.Oplodni listici su slobodni i smjesteni u cvjetnoj lozi. R. R.Cvetna loza je peharasto izdubljena.Rod Rosa obuhvata vise stotina vrstakoje su rasprostranjene u najvecem dijelu holarkticne florne oblasti. a sve su one opkoljene mesnatom cvijetnom lozom.spiralnog rasporeda.izmedju dugih bjelo svilenkastih dlaka.cije stablo.

.

canina .Carstvo: Razdeo: Klasa: Red: Familija: Rod: Vrsta: Plantae Magnoliophyta Magnoliopsida Rosales Rosaceae Rosa R.

Plod je sinkarpna kostunica oko koje jako naraste I omesnati cvjetna loza.Prije svega razlike su u gradji gineceuma.podfamilija Maloideae obuhvata vazne pretstavnike vocarske proizvodnje.MALOIDEAE U ovu podfamiliju uglavnom spada drvece i grmlje.Od dve prethodno pomenute podfamilije mozemo da kazemo da se ova razlikuje po gradji cvijeta I ploda.srascuje sa cvjetnom lozom.Plodnik je viseok.koji je izgradjen obicno od 5 karpela. Najpoznatiji rodovi su: Malus Pirus Cydonia .

Carstvo: Plantae Razdeo: Magnoliophyta Klasa: Magnoliopsida Red: Rosales Familija: Rosaceae Podfamilija: Maloideae Rod: Malus Vrsta: Malus floribunda .

ali se obicno samo jedan razvija u sjeme.Najvaznija karakteristika u gradji cveta u odnosu na ostale podfamilije. Najcesci rodovi su: Carstvo: Raydeo: Klasa: Red: Familija: Plantae Magnoliophyta Magnoliopsida Rosales Rosaceae Podfamilija: Prunoideae . Plod je monokarpna kostunica. Cvetna loza je duboko udubljena.PRUNOIDEAE Obuhvata drvenaste biljke koje takodje imaju veliki znacaj u vocarskoj proizvodnji.ali plodnik ne srasta sa njenim zidovima.u plodniku ima dva sjemena zametka.jeste to sto se gineceum sastoji samo od jednog oplodnog listica.

Carstvo: Razdeo: Klasa: Red: Familija: Rod: Podrod Vrsta: Plantae Magnoliophyta Magnoliopsida Rosales Rosaceae Prunus Amygdalus P. persica .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful