You are on page 1of 16

ANALISIS KEWANGAN

TUJUAN ANALISIS KEWANGAN

1 2 3

Menilai Kedudukan kewangan
syarikat pada satu satu masa.

Menentukan keberkesanan
operasi niaga pada tahun atau tempoh kewangan
tersebut.

Membantu dalam perancangan
strategik syarikat.

JENIS JENIS

NISBAH KEWANGAN.
1

Nisbah Keuntungan.

2

Nisbah Kecairan
3

Nisbah Leverage.

1

Nisbah Aktiviti.

Nisbah Kecairan

Nisbah semasa Nisbah Cepat Margin Untung kasar

Nisbah Keberuntungan

Margin Untung Operasi Margin Untung Bersih Pulang Aset (ROA) Pulang Ekuiti (ROE)

Nisbah Hutang Nisbah Hutang Nisbah Hutang: Ekuiti

Pusing Ganti Inventori Tempoh pungutan purata Nisbah Aktiviti Pusing Ganti Jumlah Aset Pusing Ganti Akaun Belum Terima Tempoh Kutipan Purata

NISBAH KEUNTUNGAN.
Margin UNTUNG JUALAN – KOS LANGSUNG KASAR.
JUALAN

X 100 = % UNTUNG KASAR

Margin UNTUNG OPERASI UNTUNG KASAR – KOS OPERASI
JUALAN

X 100 = % UNTUNG OPERASI

Margin UNTUNG BERSIH UNTUNG SELEPAS CUKAI
JUALAN

X 10

0

KADAR PULANGAN ATAS ASET UNTUNG SELEPAS CUKAI X 10 ASET 0

Keuntungan boleh ditingkatkan
melalui ; 1 Harga jualan yang lebih tinggi. 2 Jumlah jualan yang lebih tinggi.
3 4

Kecekapan kos produktiviti.

Kos jualan yang lebih rendah.
5

Perbelanjaan operasi lebih rendah. 6 Penjimatan kos pengeluaran. 7 Percampuran produk dalam jualan.

NISBAH

KECAIRAN

“Mengukir keupayaan syarikat untuk memenuhi komitmen jangka pendeknya daripada aset aset cair”.

Nisbah Semasa
Aset Semasa / Liabiliti Semasa
• Nisbah yang mudah untuk mengukur keupayaan syarikat untuk mengumpul dana bagi memenuhi tanggungjawab kewangan jangka pendek. • Jika terlalu rendah, syarikat mungkin menghadapi masalah membayar tanggungan jangka pendeknya. Jika terlalu tinggi, syarikat mungkin tidak menggunakan kemudahan kredit jangka pendek atau pelaburan dalam aset semasa yang terlalu tinggi.

Aset semasa ialah aset syarikat yang mempunyai tempoh kurang daripada setahun. Aset semasa dianggap sebagai aset mudah tunai jika aset itu adalah tunai atau mudah ditukar menjadi tunai. Pada amnya nisbah 2:1 dianggap memuaskan dan semakin tinggi nisbah ini, semakin teguh kemampuan firma menanggung hutang jangka pendeknya. Tetapi nisbah terlalu tinggi tidak digalakkan kerana ia menandakan firma terlalu banyak melabur dalam aset semasa . Nisbah terlalu rendah dianggap bahaya kerana ia merupakan ancaman kebankrapan akan meningkat jika hutang jangka pendek tidak dibayar tepat pada masanya. NISBAH CEPAT Formula = Aset semasa – Inventori / Liabiliti Semasa Dapat mencerminkan keadaan mudah tunai dengan lebih jelas kerana inventori tidak dimasuk dalam aset semasa.Nisbah cepat yang memuaskan adalah pada kadar 1:1 iaitu setiap RM1 hutang adalah RM1 aset cepat akan melindunginya.

NISBAH

Leverage

Mengukur bebanan hutang syarikat. Menunjukkan keupayaan syarikat memenuhi tanggungjawab hutang jangka pendek dan panjangnya. Nisbah ini penting untuk:
PEMIUTANG – ia menunjukkan keupayaan keuntungan syarikat utk menampung wang bunga dan pembayaran tetap yang lain dan sama ada ia mempunyai aset yang mencukupi untuk melangsaikan hutang jika berlaku pembubaran syarikat. PEMEGANG SAHAM – Bayaran bunga adalah satu perbelanjaan yang meningkat dengan meningkatnya hutang. Jika pinjaman dan wang bunga terlalu tinggi, syarikat boleh menjadi muflis.

NISBAH HUTANG KEPADA ASET
JUMLAH TANGGUNGAN / JUMLAH ASET
• Nisbah ini mengukur sejauhmana dana hutang digunakan untuk membiayai kos operasi syarikat. • Nisbah yang tinggi umumnya membawa maksud syarikat perlu membayar kadar bunga yang tinggi untuk pinjamannya. Mungkin pada suatu tahap pinjaman, syarikat tidak akan diberikan pinjaman lagi. FAKTOR YANG BOLEH MENJEJASKAN KESTABILAN SYARIKAT.

1 Keuntungan yang rendah. 2 Stok barangan yang lapuk.

3 Penghutang yang tidak bermutu. 4 Aset yang tidak digunakan.

5 Terlebih pelaburan dalam aset yang tidak diperlukan.

Analisis

Aktiviti

“Nisbah yang digunakan untuk mengenalpasti sejauhmana keberkesanan aset, liabiliti dan modal dalam menyumbang kepada hasil penjualan dan operasi perniagaan.

Nisbah Pusingan Stok
Formulanya = Purata Stok / Kos Jualan x 365
Menunjukkan berapa lama stok berada dalam setor sebelum ia dapat dijual.

Nisbah Pusingan Formulanya = Purata Baki Penghutang / Perolehanx 365 Penghutang
Menunjukkan secara purata berapa lama penghutang syarikat mengambil masa untuk membayar semula hutangnya kepada syarikat.

BAGAIMANA SEMAKAN NISBAH DIGUNAKAN.

• Semak hutang, akaun

Jika Nisbah saya tinggi

• Semak stor, akaun

Jika Nisbah Saya Rendah

Nisbah semasa

simpanan, stor untuk melihat sama ada wang anda digunakan dengan baik atau tidak. Teruskan usaha ini untuk menambah keberuntungan perniagaan.

belum terima dan struktur hutang untuk melihat sama ada anda dapat menambah tunai. Semak perbelanjaan dan jualan yang dijangkakan. Jika terlalu rendah, pertimbangkan untuk berhutang jika kaedah bayar balik memuaskan dan menguntungkan perniagaan.

Nisbah Untung

Nisbah Hutang

Semak struktur hutang terutamanya hutang semasa.

NISBAH KEWANGAN TUMPUAN PENGANALISIS

KEPENTINGAN

NISBAH TUMPUAN

PEMIUTANG

PEMBAYARAN BALIK HUTANG

• Nisbah Mudah Tunai

• Nisbah Pengurusan Hutang.
• Nisbah Untung.

PELABUR

PULANGAN PELABURAN

• Nisbah Hutang kepada aset

PENGURUSAN

PRESTASI PERNIAGAAN

• Semua nisbah