You are on page 1of 17

Rancangan

Kewangan

1
Keperluan Perancangan
Kewangan
■ Penting bagi mengwujudkan sebuah perniagaan
kecil.
■ Pelabur atau peminjam – ingin melihat
perancangan kewangan.
■ Membantu peniaga mengurus perniagaan dengan
lebih berkesan; mengemudi perniagaan jauh dari
masalah yang menghalang kejayaan.
■ Kesilapan peniaga – gagal untuk mengumpul dan
menganalisa data kewangan yang asas.

2
Laporan Asas Kewangan

3
Kunci Kira-Kira

■ Menyatakan kedudukan kewangan perniagaan;


aset dan liabiliti.

Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik

Aset: Liabiliti:
Aset Tetap Liabiliti Tetap
Aset Semasa Liabiliti Semasa

4
Penyata Pendapatan

■ Memberikan “gambaran” perniagaan bagi tempoh


tertentu.
■ Membandingkan perbelanjaan dengan pendapatan.
■ Menyatakan keuntungan bersih atau kerugian
bersih.

Keuntungan Bersih = Pendapatan – Perbelanjaan


(Kerugian Bersih)

5
Penyata Aliran Tunai

■ Menunjukkan perubahan modal kerja dari


permulaan tahun,
■ Dengan menyatakan sumber dan gunaan dana.
Beli peralatan
Beli perabut
Bayar dividen
Sumber dana Bayar hutang
+ Akaun penerimaan
+ Pinjaman
- Akaun pembayaran
+ Pelaburan peniaga
- Akaun penerimaan + Inventori
+ Akaun pembayaran
- Inventori Gunaan dana
- Susutnilai
6
Penyata Pro Forma

■ Perlu? Diwujudkan diawal perancangan


perniagaan.
 Merupakan jangkaan pendapatan perniagaan.
■ Pro Forma Penyata Pendapatan.
■ Pro Forma Kunci Kira-Kira.
■ Tujuan: memberikan keyakinan kepada bakal
pelabur dan peminjam untuk membolehkan
perniagaan dimulakan.

7
Analisis Ratio

■ Memastikan halatuju perniagaan menghala kepada


objektif.
■ Pengawalan halatuju menggunakan Analisis Ratio.
■ Juga menentukan kejayaan sesebuah perniagaan.
■ Definasi: Analisis ke atas dua perkaitan unsur
perakaunan yang membolehkan penganalisaan
dilakukan ke atas prestasi perniagaan.
■ Analisis ratio menyatakan “kesihatan” perniagaan.

8
Analisis Ratio

■ Terlebih inventori,
■ Terlebih perbelanjaan operasi,
■ Pemberian tempoh kredit yang berlebihan,
■ Menanggung hutang secara berlebihan,
■ Pengurusan bil utiliti yang tidak teratur.

■ Analisis ratio digunakan sebagai “panduan” pihak


bank untuk memberi pinjaman perniagaan.

9
Ratio Utama

10
Ratio Kecairan

■ Keupayaan perniagaan membayar hutang jangka


pendek pada tarikh matang.

Ratio Ratio Cepat


Semasa Keupayaan membayar
Keupayaan liabiliti semasa dari
membayar sumber aset cepat.
liabiliti
semasa Aset cepat: Tunai, sekuriti
dari aset cair, akaun penerimaan,
aset yang boleh dicairkan
semasa dengan cepat.
(kecuali inventori dan 11
Ratio Leveraj

■ Mengukur bebanan hutang perniagaan.

Ratio
Hutang
Peratusan
jumlah aset
yang
dipinjam
berbanding
• Pinjaman perniagan banyak, risiko bagi peminjam/bank.
•Ratio
pemilik.
Pemilik “mahu” ratio hutang tinggi; kurang pelaburan sendiri
Hutang
(hak pemilikan menjadi kurang berbanding peminjam).
• Peminjam/bank terdedah kepada risiko hutang tidak berbayar yang
12
Ratio Operasi

■ Menyatakan prestasi dan keberkesanan


penggunaan sumber untuk operasi perniagaan.
Purata Pusinganti Inventori
Berapa kali inventori bertukar bagi tempoh perakaunan.
Intventori: Tiada stok, terlebih, atau luput. Wang tunai
“terikat” dalam inventori.
Purata Tempoh Kutipan
Jumlah hari kutipan bagi akaun
penerimaan.

Purata Tempoh Bayaran


Jumlah hari bayaran bagi akaun
pembayaran.
13
Ratio Keuntungan

■ Menyatakan keberkesanan pengurusan perniagaan.

Keuntungan Bersih atas Jualan


• Mengukur keuntungan dari jualan bagi
setiap ringgit.
• Margin yang rendah; masa hadapan
perniagaan “suram”.
Keuntungan Bersih atas Ekuiti
• Mengukur kadar pulangan atas pelaburan pem
• Pulangan rendah; melabur ditempat lain.

14
Analisis Pulang-Modal
■ Titik pertemuan operasi di mana perniagaan tidak
mendapat keuntungan dan tidak mengalami
kerugian.

Pendapatan = Perbelanjaan

■ Berguna sebagai “penunjuk” untuk peniaga


meneruskan aktiviti perniagaan bagi
mengekalkannya dalam industri.

15
Analisis Pulang-Modal

■ Berguna untuk meyakinkan pelabur atau bank


yang akan memberikan pinjaman.
■ Merupakan teknik untuk membuat keputusan bagi
bakal peniaga untuk melibatkan diri dalam
perniagaan.
■ Mengukur kesan perubahan dalam pelaburan dan
perbelanjaan.

16
Tengku Khairi A.Rahman

khairi_us@yahoo.com

17