Peranan, Kepentingan dan Realiti Pemasaran Dalam Dunia Perniagaan.

Apa yang perlu difahami daripada Pemasaran ?
konseptual harga promosi tempat

Idea

perkhidmatan

produk

Objektif Individual

Objektif Syarikat

Konsep Utama Pemasaran
Keperluan, Kehendak dan Permintaan Produk & Perkhidmatan

Pasar

Pertukaran, peralihan dan perhubungan

Nilai, Kualiti dan Kepuasan

Konsep Jualan vs. Konsep Pemasaran.
Permulaan Focus
Produk Sedia ada

Tindakan
Jualan & Promosi

Berakhir

Perusahaan

Keuntungan melalui jumlah jualan

Konsep Jualan

Pasar

Keperluan Pengguna

Pemasaran Keuntungan melalui Bersepadu Kepuasan pelanggan

Konsep Pemasaran

Kepuasan Pelanggan
Pengalaman Positif Pengguna Pengalaman Negatif Pengguna

Kesetian kukuh pengguna. Positif “word of mouth” Peluang jualan yang lebih

Merosakkan imej perniagaan. Negatif “word of mouth” Sukar untuk mencipta peluang

Sensitiviti perubahan hrg kurang. Mengurangkan prospek jualan.

Memahami Gelagat Pengguna
Sophisticated Sensitif Harga “Demanding” Bermaklumat.

Memahami gelagat pengguna masa kini.
Pasar Organisasi
Industri & Syarikat Industri & Syarikat Pemborong Pemborong Kerajaan. Kerajaan.

Pasar Pengguna
Individu Individu Keluarga Keluarga Isirumah. Isirumah.

Pemasaran Bersepadu
Tanggungjawab Sosial

Business Ethics

Persaingan Produk sosial Harga

Ekonomi

Business Ethics Business Ethics

Target Market
Tempat Promosi

Nature

Teknologi

Peraturan

Politik

Tanggungjawab Sosial

FALSAFAH PENGURUSAN PEMASARAN

KONSEP PEMASARAN SOSIAL KONSEP PEMASARAN SOSIAL

KONSEP PEMASARAN KONSEP PEMASARAN KONSEP PENJUALAN KONSEP PENJUALAN KONSEP PRODUK KONSEP PRODUK
KONSEP PENGELUARAN KONSEP PENGELUARAN

Apakah kepuasan yang dikehendaki dan diperlukan oleh Pengguna ?

Apa jua yang ditawarkan di pasar haruslah menjurus kepada keperluan dan kehendak Apa jua yang ditawarkan di pasar haruslah menjurus kepada keperluan dan kehendak

Produk Produk

Manusia Manusia Maklumat Maklumat

Tempat Tempat Ideas Ideas

Organisasi Organisasi

Aktiviti dan perkhidmatan yang berupaya memberi Aktiviti dan perkhidmatan yang berupaya memberi kepuasan pulangan pembelian kepuasan pulangan pembelian

Perkhidmatan Perkhidmatan

REALITI KEPENTINGAN PEMASARAN DALAM DUNIA PERNIAGAAN.

Keuntungan
Ketaatan Kepuasan

Pelanggan

Peniag a

Hubungan Pemasaran
Perkhidmatan peribadi Penumpuan peribadi Kemudahan pembayaran Kemudahan pembelian

Ketaatan Pelanggan

Pendapatan Berisiko

Pelanggan tidak taat, memilih barangan pesaing Perkhidmatan tidak berkualiti

Apakah ini realiti sebuah perniagaan ?

Wujudnya Realiti Pemasaran Seperti ini – perniagaan perolehi keuntungan

TETAPI APAKAH ASPEK MORALNYA ? Pemasaran = kehendak + keperluan + kepuasan

INILAH REALITI YANG DIPERLUKAN

1. Ok, sekarang seharusnya kita telah memahami aspek asas kepentingan dan keperluan pemasaran dalam aspek urusniaga seharian .

2. Inilah realiti dunia perniagaan dimana pemasaran yang berkesan akan mampu memberi kesan daya maju kepada perniagaan anda.

3. Pemasaran adalah bagaimana anda dapat memenuhi kehendak dan keperluan serta menanam kesetiaan kepada perniagaan anda.

TAMAT MODUL 2 : Sambungan modul 3 pada jam 8.30 pagi esok.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful