NAMA AHLI KUMPULAN 1. NORMA BINTI ISMAIL 2. HASHIM BIN OMAR 3. FAZIL BIN ABDUL AZIZ 4.

ABDULLAH PANI BIN AB.LATIF 5. FAHMI BIN MOHD.YUSOFF

TULISAN

TULISAN DEFINISI: Tulisan ialah lambang-lambang bunyi lambangbahasa yang dipindahkan dalam bentuk grafik bagi melahirkan perasaan. dan idea. memindahkan lambang-lambang bunyi lambangyang tersusun dan teradun bagi melahirkan bunyi-bunyi yang bermakna bunyiserta dijadikan alat komunikasi. Menulis adalah proses idea. . fikiran perasaan.

PERINGKAT PERKEMBANGAN TULISAN PRA TULISAN TULISAN KREATIF TULISAN MEKANIS .

TULISAN MEKANIS .

Sebagai murid-murid. garisan. . kanak- sepatutnya mereka telah faham dan boleh memegang pensel serta cara duduk yang betul dan selesa Tulisan mekanis merupakan peringkat kedua yang patut didedahkan kepada murid-murid. Setelah kanak-kanak melalui proses pra tulisan . permulaan untuk memberi kemahiran dalam penulisan mekanis murid-murid diminta membentuk huruf-huruf muridhurufpada permukaan kertas kosong tanpa garisan.Definisi Menulis merupakan medium penting bukan sahaja kepada kanak-kanak malah kepada orang dewasa kanakuntuk melahirkan pemikiran dan kreativiti mereka. mereka.

Tulisan terlalu rapat.MASALAH PENULISAN 1. .

Terlalu condong kiri / kanan. .MASALAH PENULISAN 2.

Bentuk huruf tidak jelas / tepat / betul .MASALAH PENULISAN 3.

Huruf bercampur (huruf besar dan kecil) .MASALAH PENULISAN 4.

. Huruf terbalik.MASALAH PENULISAN 5.

. Huruf tidak ditulis mengikut posisi yang betul.MASALAH PENULISAN 6.

perkataan atau imbuhan.MASALAH PENULISAN 7. . Menulis dengan meninggalkan huruf.

. Melampaui garisan ruang muka surat yang ditentukan.MASALAH PENULISAN 8.

Huruf bertindih .MASALAH PENULISAN 9.

MASALAH PENULISAN 10. Ulang garis huruf .

Menulis mengikut arah dari kanan ke kiri.MASALAH PENULISAN 11. .

.MASALAH PENULISAN 12. Menulis atau menyalin ayat tanpa mengikut tertib yang betul.

MENGATASI MASALAH PENULISAN Penggunaan buku garis dua Penggunaan buku garis tiga Penggunaan buku garis empat Penggunaan buku petak .

. * Model menulis yang betul. * Contoh yang jelas dengan tahap murid.MENGATASI MASALAH PENULISAN * Latihan pengukuhan berperingkat. * Bantuan individu.

BUKU GARIS DUA Garisan maya dilakar di tengah-tengah garis tengah- pertama dan garis kedua sebagai pembahagi di antara dua garisan tersebut Cara penulisan yang betul untuk garis buku dua adalah semua huruf yang tidak berkaki dan tidak berekor. berkaki dan berekor ditulis di atas garisan yang kedua . berekor.

MEMADANKAN HURUF BESAR DENGAN HURUF KECIL A c b a B C .

.

MENYESUAIKAN NAMA HURUF DENGAN HURUF AYAM BOLA CAWAN .

AKTIVITI MENULIS HURUF MENGIKUT URUTAN .

MENGISI TEMPAT KOSONG DENGAN HURUF YANG TERTINGGAL I A C D F G J .

LATIHAN MENULIS SUKU KATA PEMBARIS AJAIB PERKATAAN TEKA SILANG KATA SCRABBLE AYAT TUNGGAL SALIN SEMULA .

TERIMA KASIH KERANA MENGIKUTI CERAMAH INI SEHINGGA TAMAT Kanak-kanak dididik. bukan diherdik .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful