Kursus Pegawai Teknikal Olahraga KOAM

MOSHOKSHIM-LSK'09 MOSHOKSHIM-LSK·08

ACARA- ACARA ACARA-ACARA BALAPAN BALAPAN
PERATURAN 160 - 170

Lompatan Air

110m L/Pagar

100m 100m L/Pagar

Garisanline Finish Penamat

x

MOSHOKSHIM-LSK'09

MOSHOKSHIM-LSK'09

C

MOSHOKSHIM-LSK'09

109

B MOSHOKSHIM-LSK'09 108 .

A MOSHOKSHIM-LSK'09 107 .

Bahagian dalam balapan hendaklah dipisahkan oleh bendul ² setinggi lebih kurang 5sm dan lebar 5sm. 2.PERATURAN 160 UKURAN BALAPAN 1. Ukuran Standard . Jarak larian diukur dari tepi belakang garisan permulaan sehingga ke tepi belakang garisan penamat. 4.400M Ia hendaklah mengandungi sepasang bahagian lurus selari dan sepasang selekoh. 3. Mula Tamat .

25m 1.25m MOSHOKSHIM-LSK'09 .6.25m 1. Lebar lorong 1.

Hendaklah mempunyai 8 lorong. setiap peserta berlari dalam lorong sendiri. Lebar garisan (putih) ² 5 sm.7. Sehingga dan termasuk 400m. 9. . 8.

bahagian-bahagian Blok bahagianMula tidak dibenarkan bertindih dari garis permulaan atau terjulur ke lorong lain. . Apabila dipasang. Blok mula mesti digunakan dalam semua larian sehingga dan termasuk 400M (100m 110m l/pagar. 200m. 4 X 100m dan 4 X 400m) sahaja. 2.PERATURAN 161 BLOK MULA 1.

Blok mula mestilah memenuhi dan spesifikasi berikut: a. Keadaannya kukuh dan tidak memberi kelebihan kepada peserta. dimana kerosakkan pada balapan dapat dikurangkan.3. b. Dipasang begitu rupa pada balapan dengan pin atau pepaku. MOSHOKSHIM-LSK'09 .

Jika seorang atlet menggunakan blok mulanya. alat tersebut mestilah mematuhi keperluankeperluan-keperluan perenggan (a) dan (b). . alat tersebut sebagai tambahan. d. mematuhi spesifikasi-spesifikasi berikut: spesifikasiMOSHOKSHIM-LSK'09 . NOTA: Reka bentuk atau jenisnya tidak menjadi hal asalkan penggunaan tidak menggangu atlet lain. Jika Blok mula disediakan oleh JK Pengelola.c.

Hendaklah dipasang menyendeng supaya sesuai dengan kedudukan kaki atlet yang hendak berlepas. MOSHOKSHIM-LSK'09 . ii. Pemasangan plat penahan kaki boleh diubahdiubah-ubah kedudukannya tetapi tidak boleh bergoyang apabila digunakan.Blok Mula hendaklah mempunyai 2 keping plat penahan kaki semasa atlet berada dalam keadaan hendak berlepas. iii. i.

1 (a). (b). MOSHOKSHIM-LSK'09 5.1 (a).4. Blok-blok mula Blokhendaklah disambungkan kepada peralatan salah mula yang diluluskan oleh IAAF. Dalam Pertandingan-pertandingan mengikut Pertandinganperaturan 1. di balapan Pertandinganserba cuaca JK Pengelola boleh mendesak menggunakan Blok Mula yang disediakan oleh mereka. Bagi Pertandingan-pertandingan mengikut Pertandinganperaturan 1. . (d) dan (e) pesertapesertapeserta hanya dibenarkan menggunakan blok mula yang disediakan oleh JK Pengelola dan dalam Pertandingan-pertandingan lain. (b) dan (c).(c).

400 .200 .4x100 . SALAH SATU LUTUT KAKI MENYENTUHI BALAPAN MOSHOKSHIM-LSK'09 .BLOK PERMULAAN WAJIB BAGI SEMULA ACARA -ACARA YANG BERMULA DIATAS BALAPAN SEPERTI:(100 ± 100LP ± 110LP .4x400). BILA BLOK PERMULAAN DIGUNAKAN ATLET HARUSLAH: TANGAN MENYENTUHI BALAPAN KAKI MENYENTUHI BLOK PERMULAAN .

PERMULAAN .

AKSI-AKSI PERMULAAN LARIAN UNTUK ACARA SEHINGGA 400meter MOSHOKSHIM-LSK'09 .

2. Sedia & Bang! (Tembakan Pistol) Bagi acara 800M ke atas Ke garisan dan Bang! (Tembakan Pistol) . Permulaan sesuatu larian ditandakan dengan garisan putih lebar 5 sm. Contoh: Bagi acara 400M ke bawah Ke garisan. Semua larian bermula dengan tembakan pistol.PERATURAN 162 PERMULAAN 1. 3. Arahan pelepas Bahasa sendiri (Negara berkenaan).

6. Setelah dalam kedudukan SEDIA seseorang peserta HANYA dibenarkan bergerak selepas tembakan pistol. Jika pada pendapat pelepas/pelepas pemanggil balik peserta memulakan larian sebelum tembakan pistol dianggap sebagai salah mula.4. Sekiranya pelepas tidak berpuas hati beliau akan mengarah untuk diulang permulaan. SALAH MULA 5. MOSHOKSHIM-LSK'09 . mula.

ManaMana-mana peserta melakukan SALAH MULA lagi akan dibatalkan. MOSHOKSHIM-LSK'09 .7. Hanya satu SALAH MULA dalam satu perlumbaan dibenarkan tanpa pembatalan atlet. AMARAN. ManaMana-mana seorang peserta yang melakukan salah mula hendaklah diberi AMARAN.

8. Sekiranya terdapat lebih daripada 12 orang peserta dibahagikan 2 kumpulan iaitu 65% satu kumpulan bermula di garis permulaan melengkung biasa dan selebihnya akan bermula di garisan melengkung yang kedua (35%). MOSHOKSHIM-LSK'09 .

Permulaan 5.000m Kump Kedua Permulaan 5. Y) 2 Kump Memisahkan Garisanline Finish Penamat Points where lanes are Garisan Memotong abandoned (X. Y) Ke Lorong Dalam STARTS INTO TWO GROUPS Starts into PERMULAAN DUA KUMPULAN x y Y MOSHOKSHIM-LSK'09 .000m Kump Pertama Points Disusun Bagi Kon where lanes are abandoned (X.

PESERTA BERLEPAS DARI BLOK PERMULAAN YANG DIPASANG DENGAN PEMBESAR SUARA MOSHOKSHIM-LSK'09 .

2. . Halangan di Balapan. ManaMana-mana pelari atau pejalan kaki yang menyigung atau menghalang peserta lain akan dibatalkan dari pertandingannya.PERATURAN 163 Perlumbaan 1. Arah larian adalah mengikut arah bahagian kiri di sebelah dalam arena. Lorong akan dinomborkan mengikut kearah yang sama dan lorong di sebelah dalam arena diberi No 1.

Jika peserta berlari diluar lorongnya tidak memperolehi kelebihan sekiranya dibahagian lurus tidak akan dibatalkan. Dalam semua perlumbaan yang mengikut lorong setiap peserta hendaklah berlari dilorong masing masing dari mula hingga tamat. MOSHOKSHIM-LSK'09 . Berlari dalam Lorong.3. 4.

5. Meninggalkan Balapan: Peserta yang meninggalkan balapan secara sukarela tidak dibenarkan meneruskan perlumbaan tersebut. MOSHOKSHIM-LSK'09 . 6. Penanda Bantuan: Kecuali bagi acara lari beganti-ganti begantimenggunakan lorong. peserta tidak dibenarkan meletakkan benda atau tanda bantuan di atas atau di sisi lorong larian bagi membantu mereka.

7. 13 saat. Jangkamasa halaju angin disukat bermula dari ketika terlihatnya api tembakan pistol Pelepas atau sebarang Alat Pelepas Lain yang diluluskan adalah seperti berikut: 100M 100m L/P 110M L/P 10 saat. MOSHOKSHIM-LSK'09 . Bagi acara 200M apabila perserta sampai di bahagian garisan lurus balapan selama 10 saat. 13 saat. Sukatan Halaju Angin.

. 50 meter dari garisan penamat. Bacaan alat penyukat angin ialah meter/sesaat.22 Meter dan jaraknya tidak lebih dari 2 meter dari balapan. Alat penyukat Angin diletakkan di sisi bahagian lurus balapan bersebelahan Lorong 1. Ketinggiannya 1. (Contoh : + 2.9.03 dikira sebagai +2. dibulatkan kepada persepuluh meter sesaat yang lebih tinggi ke arah positif.1) MOSHOKSHIM-LSK'09 10.

Hakim dilantik untuk seorang peserta sebelum perlumbaan ² bertujuan menandakan jarak yang dibuat. Meletup sahaja tembakan kali ini. leher. tangan atau kaki) jelas mencecah alur menegak bahagian terdekat garisan penamat. beliau akan menandakan tamat larian dengan sekali lagi tembakan pistolnya. dan tepat pada masanya selepas bermula. Kedudukan peserta-peserta akan ditentukan mengikut susunan supaya mana-mana bahagian tubuh atlet (misalnya torso.PERATURAN 164 Penamat  Penamat sesuatu perlumbaan ditandakan dengan satu garisan putih selebar 5cm. betis. Membantu penjajaran peralatan Foto Penamat dan memudahkan bacaan terhadap filem Foto Penamat. kaki) Dalam perlumbaan yang berdasarkan jarak yang dibuat untuk jangkamasa yang ditetapkan. Hakim-hakim yang dilantik. dengan serta merta menanda pada balapan tempat yang Hakimtepat-tepat peserta sampai sebelum atau serentak dengan letupan pistol penamat tadi. lengan. Pelepas akan diarahkan oleh Ketua Penjaga Masa.   MOSHOKSHIM-LSK'09 . pesertamana(misalnya yang bukan kepala. tepatJarak yang dibuat oleh setiap peserta diukur ke meter terdekat di belakang tanda tadi. titik sentuhan garisan penamat melintasi garisan lorong hendaklah diwarnakan hitam mengikut corak yang sesuai. Pelepas hendaklah menembak pistolnya tepat satu minit sebelum perlumbaan tamat ² memberi amaran kepada peserta dan Hakim-hakim Hakimyang perlumbaan hampir tamat.

PENAMAT ACARA BALAPAN MOSHOKSHIM-LSK'09 .

MOSHOKSHIM-LSK'09 .

 Masa catatan Automatik Sepenuhnya .PERATURAN 165 Catatan Masa dan Penamat Foto Dua kaedah penjagaan masa: Masa catatan tangan.

harus ditempatkan sekurangsekurangkurangnya 5m dari lorong yang paling luar.PERATURAN 165 CATATAN MASA DAN PENAMAT FOTO Masa Catatan Tangan Penjaga masa harus berada sebaris dengan garis penamat dan di luar trek. suatu tempat duduk bertangga harus disediakan. . Jika mungkin. Untuk memastikan mereka dapat melihat dengan baik.

 Tiga orang penjaga masa rasmi (salah seorang mestilah Ketua Penjaga Masa) dan seorang atau dua orang penjaga masa tambahan harus mencatat masa pemenang setiap acara.PERATURAN 165 CATATAN MASA DAN PENAMAT FOTO Tugas utama: Masa untuk setiap peserta yang tamat harus dicatat. . Masa harus diambil dari ketika api/asap pistol sehingga ketika mana-mana bahagian torso tubuh sampai ke sisi garis penamat yang lebih dekat.

menyerahkannya kepada Ketua Penjaga Masa . atau berbincang masa catatannya dengan orang lain harus mencatatkan masa di atas borang rasmi dan selepas menandatanganinya. Setiap Penjaga Masa harus bertindak secara sendiri tanpa menunjukkan jamnya.  Tugas utama: Masa yang dicatat oleh penjaga masa tambahan tidak harus diambil kira kecuali salah seorang daripada Penjaga Masa Rasmi gagal mencatat masa dengan betul.

Bagi semua perlumbaan catatan tangan di atas trek. . masa harus dicatat kepada 1/10 saat yang lebih panjang. iaitu bagi Maraton 2:09:44. Masa bagi perlumbaan yang sebahagiannya atau seluruhnya di luar stadium harus dibundarkan kepada saat penuh berikutnya yang lebih panjang.3 harus dicatat sebagai 2:09:45.

 Jika dua daripada tiga buah jam menunjukkan catatan masa yang sama dan jam ketiga tidak sama. masa yang di tengahtengahtengah haruslah dijadikan masa rasmi. rasmi. dan jika berbeza. . hanya dua masa yang dapat diperoleh. rasmi. Jika ketiga-tiga jam menunjukkan ketigamasa yang berbeza. masa yang lebih panjang harus dianggap masa rasmi. Jika rasmi. masa yang dicatat oleh dua buah jam itu dikira sebagai masa rasmi.

 Ketua Penjaga Masa harus menentukan masa rasmi bagi setiap peserta dan memberi keputusan kepada Setiausaha Kejohanan untuk siaran .

yang menunjukkan masa bagi setiap peserta dimulakan dengan automatik oleh pistol Pelepas atau alat permulaan yang diluluskan dan serupa juga alat itu mesti mencatat masa tamat dengan automatik.Penamat Foto Automatik Sepenuhnya diluluskan oleh IAAF boleh menghasilkan gambar bercetak. .

Ketua Hakim Penamat Foto harus menentukan kedudukan peserta dan catatan masa masing-masing masing- .Penamat Foto Automatik Sepenuhnya Ketua Hakim Penamat Foto harus bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kefungsian alat catatan masa Bersama orang Penolong.

4 .000m. contohnya. masa haruslah dibaca dan dicatat dari gambar penamat foto dalam 1/100 saat yang lebih panjang. Bagi semua perlumbaan melebihi 10.32 harus dicatat sebagai 59:26.000m.Masa dibaca daripada gambar penamat foto seperti berikut: Bagi semua perlumbaan sehingga dan termasuk 10. masa haruslah dibaca dan dicatat dari gambar penamat foto dalam 1/100 saat dan dicatat kepada 1/10 saat yang lebih panjang. bagi 20. masa 59:26.000m.

Masa dibaca daripada gambar penamat foto seperti berikut: Bagi semua perlumbaan yang sebahagiannya atau sepenuhnya diadakan di luar stadium. masa 2:09:44. . contohnya bagi acara Maraton. masa harus dibaca dalam 1/100 saat dan haruslah diubah kepada saat yang lebih panjang.32 harus dicatat sebagai 2:09:45.

MOSHOKSHIM-LSK'09 .

satu lagi untuk atlet atau pasukan yang berpangkat rendah untuk menentukan penempatan dalam lorong 1. Undian dan Kelayakan dalam Acara Trek Bagi acara-acara 100m hingga dan termasuk 800m. dua undian dilakukan:  satu untuk empat atlet atau pasukan yang berpangkat paling tinggi untuk menentukan penempatan dalam lorong 3. 4. .PERATURAN 166 Pilihan. 7 dan 8. dan lari acarabergantiberganti-ganti hingga dan termasuk 4x400m lorong haruslah diundi seperti berikut: Pada pusingan pertama lorong diundi Pada pusingan berikutnya.2. 5 dan 6.

 Tempoh minimum yang berikut harus diberi antara saringan yang terakhir bagi sebarang pusingan dengan saringan pertama pusingan berikutnya atau final: Sehingga dan termasuk 200m 45 minit Lebih 200m sehingga dan termasuk 1000m 90 minit Lebih 1000m Bukan pada hari yang sama .

Ketua Hakim Foto Penamat menggunakan masa sebenar yang dicatatkan mengikut kiraan 1/1000 saat. cara undian digunakan untuk memutuskan peserta praktikal. berkuasa memutuskan seri di kedudukan pertama dalam pusingan akhir melalui c ara bertanding semula atau keputusan dikekalkan. peserta dibenarkan bertanding di pusingan berikutnya. -Untuk -Jika masih seri. seri.PERATURAN 167 SERI mengesahkan kelayakan ke pusingan berikutnya yang menggunakan catatan masa. yang layak. -Refri -Seri pada kedudukan lain dikekalkan. Jika tidak praktikal. .

b) lompat pagar di lorong lain c) Atas pandangan Refri. MOSHOKSHIM-LSK'09 6. a) Seorang peserta yang merewangkan kakinya (trailing of the foot) di paras bawah ketinggian pagar hendaklah dibatalkan.762m Senua larian mengikut lorong dan setiap peserta mesti berada dilorongnya sepanjang larian. PEMBATALAN (DISQUALIFICATION) 2. Seorang peserta boleh dikira sebagai pemenang walaupun semua pagar dijatuhkan. 4. 400m b) Wanita dan Remaja Perempuan ² 100m. 400m. . 7. Ukuran ² Ketinggian standard pagar-pagar ialah:pagarialah:a) Lelaki ² 110m Ketinggian ² 1.914m b) Perempuan ² 100m Ketinggian ² 0. Semua larian akan mengandungi 10 set pagar mengikut jarak dan ketinggian.PERATURAN 168 Lari Berpagar 1. 3. Untuk satu Rekod Dunia. peserta sengaja merebahkan pagar dengan tangan atau kakinya. Acara-acara yang dipertandingkan ialah:Acaraialah:a) Lelaki dan Remaja Lelaki ² 110m.067m 400m Ketinggian . 5. semua pagar mestilah mengikut spesifikasi-spesifikasi yang dinyatakan spesifikasidalam peraturan ini.0.840m 400m Ketinggian ² 0.

MOSHOKSHIM-LSK'09 .

MOSHOKSHIM-LSK'09 .

MOSHOKSHIM-LSK'09 .

000m.000m & 3.000m (18 lompatan halangan 5 lompatan air) 3. lompatan air adalah yang ke-4. keMOSHOKSHIM-LSK'09 . 2.000m (28 lompatan halangan 7 lompatan air) 2. 3. Setiap pusingan ada 5 lompatan.PERATURAN 169 LARI BERHALANGAN 1. Jarak standard 2.

Spesifikasi: Pagar halangan: Lebar 3. MOSHOKSHIM-LSK'09 .96m Tinggi 0.762m(P) Pagar lompatan air: Lebar 3.941m(L). 80kg5. Peserta hendaklah melompat melepasi dengan apa jua cara melepasi halangan tersebut. 0.PERATURAN 169 LARI BERHALANGAN 4.66m Berat pagar 80kg-100kg.

MOSHOKSHIM-LSK'09 LARI BERHALANGAN .

Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m. Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut. Bagi 4 X 400m. 4 X 200m . 4 X 100m . Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah pesertadiisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan. . kaki atau tangan peserta. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. 6. 3. Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama. 5. 4 X 400m.PERATURAN 170 LARI BERGANTI-GANTI BERGANTI1. 7. MOSHOKSHIM-LSK'09 4. 4 X 100m dijalankan dalam lorong sepenuhnya. Zon sambut baton adalah sepanjang 20m. 2.

AKSI-AKSI LARI BERGANTI-GANTI MOSHOKSHIM-LSK'09 MOSHOKSHIM LSK .

AKSI-AKSI KEGAGALAN ¶BATON· DLM RELAY 4X100m LP SUKAN OLIMPIK BEIJING 2008 MOSHOKSHIM-LSK'09 .

MOSHOKSHIM-LSK'09 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful