Dalam sesuatu program pengajaran, penilaian merupakan 

strategi berterusan untuk memantau pembelajaran pelajar  Membekalkan maklumat tentang kekuatan dan kelemahan setiap individu  Memantau keberkesanan pengajaran

Penilaian Kendalian Sekolah
Penilaian berterusan dalam proses pengajaran dan pembelajaran terhadap perkembangan bagi kesemua aspek (JERI) Bersifat formatif iaitu mengutamakan kemajuan setiap pelajar

) . bacaan.PPD .PJ« .JPN .Situasi (Pola Sikap dalam situasi tetengtu) .Pemerhatian (Aspek Moral.Ujian Pencapaian (PAFA «. KM«) .) .Hasil Kerja ( PS..SEDIA ADA PKBS -Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah .Ujian Prestasi ( lisan.Alat dibina oleh Guru .

2. Aspek dinilai (18 Nilai) Penguasaan Pengetahuan Pemahaman konsep Penguasaan kemahiran bahasa Penguasaan kemahiran belajar Penguasaan kemahiran berfikir Penglahiran emosi dan perasaan Penguasaan kemahiran sosial Penguasaan kemahiran manipulatif Penguasaan kemahiran amali . 6. 9.PKSM 1. 3. 5. 7. 8. 4.

Pelakuan murid 11. Amalan nilai positif 16. Amalan tingkahlaku yang baik 17. Penguasaan kemahiran pergerakan 12. Perubahan sikap 18. Taraf kesihatan dan kecerdasan 13. Perkembangan daya kreatif .10. Perkembangan bakat 15. Perkembangan minat 14.

kerja rumah.SPM.Mendapatkan maklumat tentang keberkesanan P&P .Jenis PKS Penilaian Formatif -Mendapatkan maklumat pembelajaran *Pemerhatian.ujian ringkas dalam bilik darjah Penilaian Sumatif .STPM . peperiksaan akhir tahun *UPSR.kuiz.Pencapaian Objektif P&P -ujian akhir semester.PMR.tugasan.

Ciri Utama PKS
Dikendalikan oleh guru Formatif: berterusan; mengesan perkembangan,kemajuan dan pencapaian pelajar Berasaskan kriteria: menilai penguasaan pelajar Pelbagai Kaedah: Penulisan; pemerhatian ; lisan Menekankan perkembangan individu Mengesan perkembangan pembelajaran secara menyeluruh (JERI) Bersistem Menggalakkan penilaian kendiri Membolehkan tindakan Susulan

Tujuan PKS
Mengesan perkembangan pelajar dari semasa ke semasa Mengenalpasti kelemahan dan memperkembangkan kekuatan serta potensi pelajar Mengetahui keberkesanan pengajaran Merancang dan mengubahsuai pengajaran Menjalankan tindakan susulan dengan serta merta

Cuba Fikirkan/Beri Contoh
Apakah kelemahan Ujian Formatif & Ujian Sumatif dalam sistem pendidikan sekarang?

.

PENILAIAN ALTERNATIF Penilaian Alternatif adalah satu proses penilaian yang melibatkan guru menilai perkembangan pelajar dengan menggunakan strategi-strategi bukan konvensional .

Temu Bual / Soal Selidik .Pemerhatian .Rekod-Rekod .KAEDAH PENILAIAN ALTERNATIF Penilaian Autentik / Projek Penilaian Portfolio Penilaian Penulisan Jurnal Penilaian³Computer -aided´ Penilaian Anekdot Penilaian Prestasi (Performance) Penilaian Psikologikal .

.

Relevan kepada kehidupan sebenar 2. Berdasarkan pelbagai pengukuran yang memberi banyak maklumat tentang pembelajaran pelajar .CIRI-CIRI PENILAIAN MULTIDIMENSI 1. Berorientasikan proses 3.

.PENILAIAN MULTIDIMENSI Menggalakkan kepelbagaian pembelajaran aktif Mewujudkan pelbagai sumber maklumat untuk menyokong keputusan pengajaran Membantu pelajar menjadi lebih reflektif.

.

1989) .Penilaian Autentik / Projek Aktiviti-aktiviti yang memerlukan pelajar mengaplikasi atau membuat tunjuk cara pengetahuan dan kemahiran dalam situasi sebenar (Wiggins.

Geraklaku) 2. Audio. . There is no "one" right answer(s). Projek / tugasan mempunyai pelbagai reka bentuk (lisan. Peranan sebenar dalam situasi sebenar 4. visual . Pelajar dibenarkan untuk membina penyelesaian alternatif. Jangka Panjang 3.CIRI ± CIRI Penilaian Autentik 1.

Sintesis pengetahuan yang dikumpul dan menilai pembelajaran . Pelajar boleh menjalankan tugasan secara individu atau berpasukan 7. Pelajar dikehendaki melibatkan diri secara aktif : .membuat / menyediakan projek .kumpulan koperatif 6.Ciri-Ciri Penilaian Autentik 5.

Ciri-Ciri Penilaian Autentik 8.kebolehan membuat tugasan bersama orang lain 9.kemahiran merancang . Pelajar menunjukkan kebolehan mengkaji / membentukkan sesuatu .kreativiti . Peluang menilai pelajar dalam : .integrasi pengetahuan .

Standards and Student Testing.The National Center for Research on Evaluation. CRESST ‡ ‡ Pelajar melaksana dan menghasilkan sesuatu Pelajar mengamalkan kemahiran berfikir dan menyelesaikan masalah Aktiviti yang bermakna ‡ .

Sambungan« ‡ Mengukur proses meta-kognitif dan sikap pelajar ‡ Skor diberi berdasarkan kriteria spesifik ‡ Pelajar dapat mengesan bidang- bidang kelebihannya dan menggunakan kelebihan ini sebaik mungkin .

persembahan.syair. melaksana & menerangkan keputusan ujikaji.Jenis-Jenis Penilaian Autentik ‡ Latihan dan soalan ´open-endedµ utk pelajar meneroka secara lisan atau bertulis( main peranan) ‡ Latihan terbuka ² menulis puisi.pantun. poster atau model . lakonan. membina model ‡ Portfolio : koleksi tugasan berdasarkan prestasi ‡ Tugasan Prestasi : drama.

.

Tajuk Projek: Pedagogi Pengajaran Matematik 1.1 Penilaian dan Pengujian Matematik * Pembinaan Ujian * Analisis data * Interpretasi hasil data * Analisis Item .

Aspek yang Dinilai Pekara Menyediakan JPU yang tepat Soalan yang digubal PMM yang digubal Menjalankan Ujian Analisis skor Analisis Item Interpretasi Hasil Ujian Tindakan Susulan Pesembahan Refleksi Biblografi Jumlah Tempoh Markah 1M 2M 1M 1H 1M 1M 1M 2H 3H 3H 1H 52 H 10 15 10 10 8 8 10 7 7 10 5 100% .

.

Penilaian Prestasi Menguji calon dari aras paling rendah di mana pelajar dikehendaki memberikan jawapan secara bertulis atau lisan sehingga aras dimana pelajar dikehendaki menunjukkan hasil kerja yang telah dilakukan dalam satu tempoh masa. .

menggunakkan mikroskop.) Kemahiran penulisan dan psikomoto dengan produk yang dihasilkan.BENTUK-BENTUK PENILAIAN PRESTASI Menyelesaikan masalah yang realistik (bagaimana mencegah penyalahgunaan dadah di Malaysia.. (Seni Reka. menulis laporan kajian. Menyelesaikan Masalah Matematik ) Kemahiran-kemahiran lisan dan psikomoto tanpa produk (Pertunjukan boneka. memberi ucapan. persembahan muzik. membina tempat letak buku. menulis cerita pendek. membaca puisi. lukisan.«) . membaiki enjin.

Penilaian Prestasi meliputi Dua Komponen Satu tugasan yang jelas Satu senarai kriteria eksplisit untuk menilai prestasi pelajar atau produk .

TANGGAPAN PENILAIAN PRESTASI 1.Pelajar menunjukkan minat yang lebih . . .Ingatan lebih berkekalan lama. Pembentukan Pengetahuan .Prestasi yang lebih tinggi apabila pelajar menguruskan fakta dan membina kefahaman konsep secara aktif.

Tanggapan Penilaian Prestasi 2. Tugasan Yang Berguna Tugasan yang ideal adalah yang melibatkan pelajar dalam aktivitipembelajaran yang berguna (worthwhile learning activities) Tugasan adalah terbuka (open-ended) dan menilai pelbagai pengetahuan dan kemahiran dalam kurikulum .

Penilaian Yang Dapat Membantu Dalam Meningkatkan Pengajaran . -Apabila guru diberitahu tentang perkembangan pembelajaran dan masalah yang dihadapi pelajar.Tanggapan Penilaian Prestasi 3. .Penerangan guru tentang tugasan dan standard penilaian mesti jelas. guru boleh membuat keputusan yang lebih baik tentang kandungan dan pengajaran.

Menepati Kriteria Membantu Pembelajaran Pelajar akan menunjukkan prestasi yang lebih baik sekiranya mereka tahu matlamat sesuatu tugasan dan dapat bandingkan prestasi dengan set kriteria yang ditetapkan .Sambungan«. 4.

Memerlukan demonstrasi ketrampilan dan penguasaan kemahiran. Boleh dikaitkan dengan pengalaman sebenar 2. 3. seni. buku rujukan dll. kesusastraan. peristiwa terkini. kurikulum. . Idea penilaian boleh didapati daripada buku teks.TUGASAN PENILAIAN 1.

Ciri-Ciri Penilaian Prestasi Tugasan-tugasan berkait rapat dengan dunia sebenar Tugasan yang lebih kompleks dan kurang berstruktur yang menggalakkan keaslian dan kemahiran berfikir serta pelbagai kaedah penyelesaian Masa yang lebih diperlukan untuk menilai tugasan yang komprehensif .

Samb«. Lebih banyak menggunakan judgment dalam memeriksa tugasan -tugasan yang kompleks -keaslian tugasan yng dihasilkan -pelbagai cara kemungkinan cara penyelesaian .

Samb«« Pelajar membina dan bukan memilih respon. Pemerhatian secara langsung tentang perlakuan pelajar melaksanakan tugasan. Jawapan pelajar memberi gambaran tentang pembelajaran dan proses pemikiran pelajar .

Samb«.. Pelajar dan guru mengetahui keperluan tugasan terlebih dahulu dan dapat membuat persediaan Skala penilaian rubrik menjadi panduan apa yang diperlukan daripada pelajar Pelajar bebas dalam menunjukkan kemahiran dan juga dapat menumpukan kepada kelemahan masing-masing .

³ There are no surprises for the student´ Pelajar membuat refleksi kendiri dan penilaian kendiri . Guru akan menilai prestasi pelajar dalam satu tempoh masa yang spesifik.Samb«.

2. Gunakan standard eksplisit bagi proses yang dinilai atau memberi pangkat (Rubriks Penilaian) .BAGAIMANA MEMASTIKAN KESAHAN PENILAIAN PRESTASI ? 1. Pastikan pelajar faham tentang tugasan dan cara penilaian.

Buat tafsiran prestasi pelajar berdasarkan kriteria / standard dan membandingkan dengan prestasi pelajar yang lain. 4. Galakkan pelajar membuat penilaian kendiri prestasi dalam tugasan. 3. ..Kesahan.

3.BUKTI KEBOLEHPERCAYAAN DAN KESAHAN PENILAIAN PRESTASI 1. Jenis aktiviti yang diperlukan untuk menyiapkan tugasan 4. Bilangan item dalam tugasan 5. Tempoh masa untuk menyediakan tugasan. 2. Menggambarkan apa yang telah diajar dan bagaimana ia diajar. Rubrik pemberian markah .

Prestasi pelajar dinilai oleh penilai yang dilatih -respon pelajar dibandingkan dengan secara langsung dengan penerangan prestasi dalam rubrik penilaian .Sambungan« Pemberian Markat dan Komunikasi dengan Pelajar .

Penyelarasan Sosial : Pendekatan ³judgmental´ yang bergantung kepada persetujuan beberapa penilai. .PERBANDINGAN KEPUTUSAN Penyelarasan Statistik : Cara ini membandingkan prestasi berdasarkan bidang-bidang kandungan bagi kumpulan pelajar yang telah dinilai pada masa yang sama.

.

menentukan kriteria pemilihan. 4. menentukan kriteria penilaian refleksi kendiri pelajar . Koleksi Ini Meliputi Aktiviti : memilih kandungan. kemajuan dan prestasi dalam satu / beberapa bidang 1. 2. 3.Apakah Portfolio? Portfolio adalah satu cara mengumpul koleksi pelajar yang menunjukkan usaha pelajar.

1993) Satu sistem pelbagai dimensi yang memberi gambaran lengkap tentang kebolehan dan perkembangan pelajar (Harlin.Penilaian Portfolio Terdiri daripada bahan-bahan yang menunjukkan kemajuan pelajar terhadap pencapaian matlamat pembelajaran untuk satu jangka masa (Ryan & Kuhs.1992) .

Catatan dan Komen Reflektif Bukti Kemahiran Berfikir .Ciri-Ciri Portfolio Bahan-Bahan Terpilih Menunjukkan sejarah perkembangan pembelajaran Bersistem & tersusun Ada bukti bimbingan (Coach Performance) Bukti Kolaborasi Penulisan.

Kegunaan Portfolio Menilai perkembangan dalam satu tempoh (authentic assessment) menilai perkembangan kemahiran dan kebolehan (performance assessment) Boleh digunakan untuk menggambarkan keperluan spesifik dalam penyempurnaan gred .

Kegunaan Portfolio Satu cara yang baik untuk menilai secara sumatif pembelajaran pelajar. Menunjukkan kesesuaian kurikulum dan kejayaan pelajar. .

Tugasan Mandatori .Kegunaan Portfolio Jenis-jenis Portfolio Pelajar yang boleh dipilih : .Kerja Kursus Terbaik .Perwakilan Hasil Kerja Kursus .

Menulis refleksi bagi setiap pilihan .Kegunaan Portfolio Pelajar boleh : .Memilih tugasan .

Item-Item yang boleh dimasukkan ke dalam Portfolio Sampel tulisan pelajar Laporan tinjauan buku Rakaman Video Sampel aktiviti komputer Senarai Buku Rujukan Projek atau kerja kursus Markat-markat Ujian .

Bibliografi Bahan Sokongan: Sbg lampiran/illustrasi utk kukuhkan hasil . carta/graf. laporan prestasi.Bahan Bukti Portfolio Pelajar Jenis Bahan Bukti Perlakuan: Bahan Bukti kelakuan pelajar yang menunjukkan prestasinya Bahan Bukti Bertulis: Bahan tulisan hasil usaha pelajar Contoh Jenis Bahan Senarai Semak. jadual kerja. Borang prestasi. gambar foto.catatan nota. pengurusan grafik. jurnal/penulisan refleksi Bahan fotostat. artikel/esei. nota kuliah. surat/sijil pengiktirafan Kertas kerja/laporan. rakaman video/audio.

tidak boleh ubah Penilaian Portfolio Formatif: menjana input Perkembangan Kognatif & Psikomoto: Diagnostik Proses Pengajaran Aktiviti rekabentuk pelajar Pemikiran & bersepadu Komen dari rakan sebaya.Perbezaan Antara Penilaian Tradisional dengan Penilaian Portfolio Dimensi Tujuan Ujian Penilaian Tradisional Sumatif : ´Sums upµ apa yang telah berlaku Judgemental: paksa pelajar utk belajar Produk Pengajaran Aktiviti rekabentuk Guru Hafalan Satu skor sahaja. guru : sepanjang proses & ada masa utk berubah Fokus Maklum balas . muktamad.

autentik.Sambungan Dimensi Penilaian Tradisional Penilaian Portfolio Pelbagai tugasan. informal Tugasan Ujian Kertas & Pensel Skop sempit. multimedia. formal Pengurusan Bilik Darjah Garis Rujukan Intrusive: Ganggu proses Bersepadu dalam rutin kelas kelas Ambil masa utk Maklumbalas semerta tentukan keputusan Rujukan Norma Rujukan Kriteria . multidimensi.

Ciri Penting Portfolio sebagai Alat Penilaian Kesahan JPT dibentuk supaya dapat capai objektif tajuk Kebolehpercayaan Pemarkahan berdasarkan kriteria penilaian (PMM) Gunakan kebolehpercayaan antara penilai iaitu cari korelasi antara skor yang diberi oleh penilai lain Kebolehtadbiran Pemantauan proses pelaksanaan dari penentuan tajuk sehingga peringkat pemarkahan .

.

Pada saat-saat kematiannya. beliau telah mewasiatkan kepada 3 orang anaknya supaya membahagikan kambing itu mengikut nisbah 1/2 : 1/3 : 1/9 dengan syarat kambing itu tidak boleh disembelih.REHAT MINDA Seorang gembala kambing mempunyai 17 ekor kambing. Bolehkah tuan/puan membantunya? .

ANEKDOT Penjelasan ringkas tentang sesuatu peristiwa yang signifikan.(tingkahlaku.) . .maklumat mencukupi dan mudah difahami kemudian .interprestasinya diasingkan ..boleh dalam bentuk video .menumpukan kepada peristiwa yang bermakna. latarbelakang.direkod sebaik sahaja insiden berlaku .

Ujian Ujian Rujukan Kriteria Objektif pengajaran dinyatakan dengan jelas melalui perlakuan yang boleh dilihat Ujian Rujukan Norma Objektif selalunya umum dan disebut sebagai matlamat pengajaran .

TAKSONOMI BLOOM 1. tuliskan. sahkan. . Pengetahuan (labelkan.bezakan«) Sintesis (katogerikan. 3.gunakan«. rumuskan«) -mengumpul & menyatukan maklumat 5. Penilaian (kritik. anggarkan. 5.) -Pertimbangan tentang nilai atau makna terhadap sesuatu kaedah.) Analisis (hubungkan. selesaikan.bezakan«) Aplikasi (tunjukkan. 2.«. namakan«) Kefahaman (tukarkan.pecahkan. 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful