PREVENIREA SI GESTIONAREA SITUATIILOR DE CRIZA IN CLASA DE ELEVI

LUCRARE DE DISERTATIE ABSOLVENT, ALEXANDRU MARIANA COORDONATOR STIINTIFIC, prof. univ. dr. GHEORGHE TOMSA

3. I .2. 4.1.FUNDAMENTARI TEORETICE ALE MANAGEMENTULUI CLASEI Delimit ri conceptuale Managementul clasei ca grup. 2.Strategii de modificare comportamental 4. INTRODUCERE Cap.Crearea i aplicarea programului de modificare comportamental . II .CUPRINS  1.justificare Cap. 2.MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI APLICA II LA NIVELUL PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV Managementul con inutului Managementul problemelor disciplinare Managementul rela iilor interpersonale Modalit i de prevenire i rezolvare a situa iilor critice în coli 4. 1.3.Strategii preventive 4.

ATITUDINEA ELEVILOR FA DE INSTITU IA COLAR 1. Analiza atitudinii elevilor fat de institu ia colar : cercetare prin intermediul anchetei ( chestionar si interviu structurat 2. Studiu de caz Managementul problemelor disciplinare CONCLUZII BIBLIOGRAFIE ANEXE .III .CUPRINS Cap.

atât la nivelul individului. de asisten psihopedagogic . (Gheorghe Tom a.Esen a p r ii teoretice Dezvoltarea armonioas a personalit ii copilului. pg. ameliorarea i înl turarea aspectelor atitudinale i psihocomportamentale negative fac necesar o activitate sistematic de consiliere. 19) . 2007. cât i la cel al grupurilor colare.

cu instrumentele i metodele de gestionare a rela iilor dintre profesori i elevi. . dar i dintre elevi-elevi. colegii mei.ARGUMENT Lucrarea de fa a doreste a fi un suport pentru familiarizarea cadrelor didactice.

Cunoa terea elementelor componente ale managementului situa iilor concrete educa ionale.OBIECTIVELE LUCRARII  Dobândirea metodelor practice de ac iune folosite în situa ii concrete de management al comportamentelor copiilor. Dezvoltarea unei atitudini profesionale asupra problemelor de disciplin . .

3. Managementul con inutului Managementul problemelor disciplinare Managementul rela iilor interpersonale Modalit i de prevenire i rezolvare a situa iilor critice în coli . 4. 2.MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI APLICA II LA NIVELUL PROCESULUI INSTRUCTIV-EDUCATIV 1.

planifica i coordona: materialul de studiu materialele didactice auxiliare echipamentele aferente mi carea i a ezarea copiilor spa iul .Managementul con inutului vizeaz capacitatea educatorului de a organiza.

Deprinderi necesare realiz rii unui bun management al con inutului Managementul ritmului procesului de instruire Managementul activit ilor în grup Evitarea satura iei (plictisului) Coordonarea lucrului individual în clas Coordonarea discu iilor în clas .

Managementul problemelor disciplinare Identificarea problemelor disciplinare / comportamentelor dezadaptative Observarea i analiza comportamentelor dezadaptative Identificarea comportamentelor alternative Modificarea comportamentelor dezadaptative .

Managementul rela iilor interpersonale Comunicarea Rezolvarea conflictelor .

Strategii preventive 2.Modalit i de prevenire i rezolvare a situa iilor critice în coli 1.Strategii de modificare comportamental 3.Crearea i aplicarea programului de modificare comportamental .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful